Archív aktualit

6. 8. 2024

Chcete farníky pozdravit ze svých cest?

Všem, kteří odcházejí a odjíždějí na léto z Prahy, přejeme příjemný odpočinek, pozitivní zážitky a šťastný návrat nejen domů k rodinám, ale i zpět do farnosti. Pokud bude někdo chtít, může poslat pohlednici na adresu Krup...

4. 8. 2024

Oprava sakristie - Podpořte rozpočet - Děkujeme za pomoc!

Od 15. července se opravuje sakristie (výměna elektrorozvodu), práce budou trvat cca jeden měsíc, během této doby budeme větší část bez velkého osvětlení a bez ozvučení, provoz kostela zůstává nezměněn! Děkujeme za finanční...

3. 8. 2024

Letní provoz bohoslužeb

Letní provoz bohoslužeb probíhá opět v tradičním režimu: středa a pátek večer v 17:30; v neděli je mše v 9:00, není druhá mše svatá v 10:30!

26. 7. 2024

Pátek - zastavte se u sv. Gotharda - otevřený kostel

Také v době prázdnin a dovolených se dodržují služby, na které jsme zvyklí během roku. V pátek je možnost pro osobní modlitbu, zastavení, poděkování... Od 15:00 do 17:00 je tradičně otevřený kostel, následují nešpory a v 17:3...

25. 7. 2024

Tři církevní svátky - 22. , 23. a 25. 7.

Tento týden jsou tři církevní svátky: v pondělí svaté Marie Magdaleny, v úterý patronky Evropy svaté Brigity a ve čtvrtek svatého apoštola Jakuba.

21. 7. 2024

I v létě se modlíme za zemřelé

V červenci a srpnu je modlitba za zemřelé první středu v měsíci hned po mši svaté. V listopadu a prosinci můžete jména svých zemřelých i s přesnými daty jejich úmrtí vložit do krabice na osobní údaje.

18. 7. 2024

Letní provoz bohoslužeb

Letní provoz bohoslužeb probíhá opět v tradičním režimu: středa a pátek večer v 17:30; v neděli je mše v 9:00, není druhá mše svatá v 10:30!

6. 7. 2024

Pošlete farníkům pozdrav z cest

Všem, kteří odcházejí a odjíždějí na léto z Prahy, přejeme příjemný odpočinek, pozitivní zážitky a šťastný návrat nejen domů k rodinám, ale i zpět do farnosti. Pokud bude někdo chtít, může poslat pohlednici na adresu Krup...

5. 7. 2024

Cyril a Metoděj a SVATBA Václava a Veroniky

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. července) bude u Sv. Gotharda mše svatá v 11 hodin – při této mši si vzájemně udělí svátost manželství Václav Bouška a Veronika Bobková. Jejich jménem srdečně zveme všechny členy naší fa...

1. 7. 2024

Modlitba za Faerské ostrovy začíná zítra. Přednáška od 18:15

V rámci projektu Modlitba za svět se v červenci modlíme za Faerské ostrovy. Úmysly na každý den jsou k dostání vzadu za kostelními lavicemi. V pondělí 1. července si můžete přijít vyslechnout povídání o této zemi i zdůvodnění...

30. 6. 2024

Dnes naposled 2 mše svaté nedělní

Ještě dnes se můžeme setkat na dvou nedělních mších svatých. A to v 9:00 a 10:30 hod. Od příští neděle během července a srpna se bude konat pouze jedna nedělní mše svatá. A to v 9:00 hod.

26. 6. 2024

Biblický večer

204. SOUHRNNÝ POHLED NA VYHLAŠOVANÝ ZÁKON Deuteronomium, kap 2 Centrálním bodem židovské zbožnosti, a to jak rituální, tak praktické v obyčejném životě, byla a je věrnost Zákonu. Ten není dílem lidským, ale přímo Božím....

23. 6. 2024

Neděle - Křest - Schůzka ministrantů

V neděli na mši svaté v 10:30 proběhne křest. Odpoledne se scházejí ministranti z farnosti na pravidelném setkání.

21. 6. 2024

Páteční odpoledne u Gotharda a Hledači

Program pátků je u sv. Gotharda tradičně plný duchovních aktivit. V 15:00-17:00 se otevírá kostel, v 17:00 se začínáme modlit nešpory, následuje mše svatá v 18:30 a po té setkání skupiny dospělých hledačů na faře. Přijďte pob...

19. 6. 2024

Biblický večer v Bubenči

203. ZPĚTNÝ POHLED: OSÍDLENÍ ZAJORDÁNÍ Deuteronomium, kap. 2 Když se z Babylonu přeživší Židé, bylo to pouhé torzo původních dvanácti kmenů. Dokonce se jim už nepodaří ani obsadit vše, co před odvlečením do zajetí obý...

19. 6. 2024

Maminky s dětmi - setkání na faře

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře - matky s dětmi.

18. 6. 2024

Dětské odpoledne na kostelní zahradě

Vzhledem k počasí se dětské odpoledne z 28. května 2024 na kostelní zahradě překládá na úterý 18. června. Začínáme v 15 hodin - přijďte se s dětmi zabavit před koncem školního roku!

17. 6. 2024

Zkouška sboru!

Dnes v 18:30 se schází svatogothardský sbor. Pod vedením sbormistra p. Ondřeje Fajstavra.

16. 6. 2024

Ochutnávka mešního vína

V neděli 16. června 2024 v 18:00 večer pak na kostelní zahradě začne komentovaná ochutnávka mešního vína, skupina zájemců musí být na místě včas, kvůli možnému zneužití akce se po zahájení počet účastníků uzavře. Pá...

13. 6. 2024

Návštěva Muzea literatury

Ve čtvrtek v 17 hodin máme společnou prohlídku Muzea literatury v nově zrekonstruované Petschkově vile (Pelléova 44/22); na akci je nutné se přihlásit (farnost.bubenec@gmail.com), sraz je pak nejpozději v 16:45 na místě. Nedaleko buben...

12. 6. 2024

Biblická hodina

202. ZPĚTNÝ POHLED: PROCHÁZENÍ NEPŘÁTELSKÝM ÚZEMÍM Deuteronomium, kap. 2 První část knihy Deuteronomium je psána jako dlouhá celistvá Mojžíšova řeč. Lid si musí ustavičně připomínat nezměněné a nezfalšované Boží ...

9. 6. 2024

První svaté přijímání 10:30

Sára a Vojtěch! I když to letos vypadalo, že nebude dostatek dětí, jejichž rodiče by chtěli, aby se připravily k prvnímu přijetí svátosti smíření i eucharistie, nakonec se na faře od září 2023 s panem farářem setkávali Sára a...

7. 6. 2024

Noc kostelů u sv. Gotharda

Již v 16. ročníku této ekumenické akce opět většinu křesťanských sborů a katolických farností otevírá své svatostánky, aby přiblížila jak tyto prostory, tak i svou vlastní identitu všem, kteří by se jinak do kostelů nepodív...

7. 6. 2024

Výstav Eucharistie - otevřený kostel - Hledači

Dnes je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v Bubenči nás čeká nabitý pátek. Od 15:00 – 17:00 otevřený kostel, v 17:00 výstav Eucharistie, v 17:30 začíná Noc kostelů. Navíc od 18:30 proběhne na faře setkání hledač...

5. 6. 2024

Biblický večer

201. ZPĚTNÝ POHLED: K HRANICÍM ZEMĚ Deuteronomium, kap. 1 Na utváření definitivní podoby poslední, páté knihy židovské Tóry se podílela nejen zkušenost doprovázení Hospodinem během putování z Egypta ke Kanaánu, ale i běhe...

3. 6. 2024

Modlitba za svět - Cookovy ostrovy

V rámci projektu Modlitba za svět v pondělí začínáme modlitbu za Cookovy ostrovy. Večer o tomto státě začíná mší svatou, po níž v 18:15 následuje další moderovaný program.

2. 6. 2024

Deskovky - Pro děti i rodiče

V neděli od 13:30 možnost rodin, dětí i dospělých vidět a zahrát si nejrůznější deskové hry. Unikátní příležitost - odpolednem nás provede překladatel pravidel světových deskových her do českého jazyka.

2. 6. 2024

Je v Česku bezpečno? Odpoví generál Tomáš Kubík

V 18:00 začne moderovaný večer s generálem T. Kubíkem: Je aktuálně v Česku bezpečno? Na večerní akci je potřebné se přihlásit (farnost.bubenec@gmail.com) a přijít nejpozději v 17:45. Poté bude vstup uzavřen.

2. 6. 2024

Sbírka pro pěstouny

V neděli 02.06. se po obou mších v prostorách fary uskuteční sbírka dětských věcí a potřeb pro pěstounské rodiny. Ty totiž dítě někdy přebírají z hodiny na hodinu, neznají dopředu jeho věk, velikost oblečení apod. Proto se p...

1. 6. 2024

Úklid - Přijďte pomoct - Děkujeme

Úklid kostela začne tradičně v 8:00 ráno. Přijít může kdokoli, budeme rychleji hotoví. Děkujeme!

31. 5. 2024

Modlitba za naše děti - poslední "májová"

Tento pátek se v 17 hodin koná poslední májová pobožnost, přijďte společně naplnit přání Ježíše o společné modlitbě i o úctě k jeho Matce Panně Marii. Zveme zejména matky, které se chtějí modlit za své děti. Když je č...

30. 5. 2024

Gothard - Strahov. Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla, ráno v 6:30 u Sv. Gotharda mše svatá s eucharistickým požehnáním. Večer v 17:00 v bazilice na Strahově velký průvod s družičkami a monstrancí po Hradčanech.

28. 5. 2024

Den dětí! Loutkové divadlo - hry - zmrzlina

28. května 2024: dětské odpoledne s loutkovým divadlem Blížící se Den dětí je důvodem pro akci, při níž se zabaví, zasoutěží a osvěží se. Od 14:45 bude veřejnosti otevřena kostelní zahrada a v ní připravena scéna pro loutk...

28. 5. 2024

Dětské odpoledne přeloženo!

Vzhledem k počasí se dnešní dětské odpoledne (28.5.2024 15-17) na zahradě překládá, a to na úterý 18. června. Přijďte se s dětmi zabavit před koncem školního roku!

26. 5. 2024

Pojeďte na kolo!

Cyklovýlet Ondra Beránek je opět připraven provázet cyklisty po netradičních stezkách a v horlivosti jej neodradil ani loňský minimální zájem o společné chvíle na kolech. Letos srdečně zve především rodiče s dětmi, aby vzali k...

24. 5. 2024

Májová pobožnost

Májová pobožnost / 10., 17., 24., 31. 5. 2024 Když je člověku úzko a bolestně, hledá pomoc. Když je mu dobře, občas podlehne falešnému sebeklamu, že nikoho nepotřebuje. Podobně je to i s naším vztahem ke svatým patronům (viz s...

22. 5. 2024

Biblická hodina

200. BIBLICKÁ DOGMATA Numeri Termín dogma má řecké kořeny a v původním významu δόγμα znamenal tvrzení a učení, které je bráno bez pochybností anebo o němž je pochybovat zakázáno. V křesťanství se tímto slovem nazýv...

19. 5. 2024

Letnice - Příprava rodičů ke křtu dětí - Hledači

Kromě tradičních dvou mší svatých (9:00 a 10:30) se v neděli na svátek seslání Ducha svatého (Letnice) budou konat odpolende ve farním centru dvě akce - v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte a v 18:30 setkání hledačů (3).

17. 5. 2024

Májová - Otevřený kostel - Mše svatá

Každý pátek v měsíci květnu se v 17 hodin koná májová pobožnost, přijďte společně naplnit přání Ježíše o společné modlitbě i o úctě k jeho Matce Panně Marii. Předtím můžete využít k osobní modlitbě a rozjímání od...

15. 5. 2024

Biblická hodina

199. STAROVĚKÉ NÁRODY V DOBĚ EXODU Numeri Izraelské kmeny, které opustily Egypt a vydaly se směrem do Kenaanu, nebyly jediným tehdy žijícím etnikem na zemi. Ani zaslíbená země, jak je krajina západně od Jordánu nazývaná jak v...

15. 5. 2024

Maminky s dětmi na faře

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře - matky s dětmi.

14. 5. 2024

Náboženství pro děti

Jako každé úterý probíhá mezi 15 a 18 hod výuka náboženství pro děti ve třech skupinách. Zajišťuje vedoucí katechetů Kristýna Otrubová.

13. 5. 2024

Zkouška sboru

Pondělí - v 18:30 se schází svatogothardský sbor. Pod vedením sbormistra p. Ondřeje Fajstavra.

10. 5. 2024

Májová pobožnost

Májová pobožnost / 10., 17., 24., 31. 5. 2024 Když je člověku úzko a bolestně, hledá pomoc. Když je mu dobře, občas podlehne falešnému sebeklamu, že nikoho nepotřebuje. Podobně je to i s naším vztahem ke svatým patronům (viz s...

9. 5. 2024

6:30 - Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek je církevní slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučuje se společné slavení farnosti, alespoň mší svatou (u nás je ráno v 6:30).

8. 5. 2024

Biblická hodina není 1. ani 8. 5.

6. 5. 2024

Modlitba za svět - Večer věnovaný Gabonu

V rámci projektu Modlitba za svět proběhne v pondělí 6. 5. večer, při němž se seznámíme s touto zemí. A začneme pravidelné měsíc trvající modlitby za tuto zemi. V 17:30 mše svatá s úmyslem za Gabon, 18:15 prezentace základníc...

5. 5. 2024

Svatogothardská pouť se blíží...5. 5. Jediná mše v 10:30

Poutní slavnost ke svatému Gothardu, je hlavní svátek naší farnosti – prosím počítejme s tím, abychom ji oslavili společně. Koná se přesně v den svátku, a to v neděli 5. května. Stejně jako jsou osobní a rodinné slavnosti, kd...

4. 5. 2024

Sobotní úklid v 8:00

Jako vždy přivítáme a moc děkujeme za pomoc s úklidem kostela a fary, tenotkrát před velkou společnou poutní slavností. DĚKUJEME!

26. 4. 2024

Hledáte? Přijďte v pátek po mši!

V dubnu se začala setkávat nová skupinka tzv. hledačů. Jedná se o dospělé, kteří se chtějí více dozvědět o katolické cestě k Bohu. Jde o komorní společenství 5 lidí, přidat se k nim lze ještě tento pátek 26. dubna po večern...

24. 4. 2024

Biblická hodina

198. PUNCTA EXTRAORDINARIA 2 Numeri Původní hebrejské písmo obsahovalo pouze souhlásky, což pozdější Židy, kteří časem zapomněli svou rodnou řeč a mluvili běžně mezi sebou aramejsky (v pozdější době dokonce i řecky), ved...

24. 4. 2024

Do diářů! Sv. Gotharda 5. 5. oslavíme spolu

Poutní slavnost ke svatému Gothardu, je hlavní svátek naší farnosti – prosím počítejme s tím, abychom ji oslavili společně. Koná se přesně v den svátku, a to v neděli 5. května; v tento den bude pouze jediná mše v 10:30, slavnos...

17. 4. 2024

Není biblická hodina

Ve středu 17. 4. 2024 nebude pravidelná biblická hodina.

17. 4. 2024

Nápady pro farnost?

Ve středu 17. dubna probíhá řádné zasedání Pastorační rady – pokud by měl kdokoli nějaké podněty, ať neprodleně kontaktuje některého ze členů farní rady.

14. 4. 2024

Motorkáři zahajují sezonu

V neděli zahajují svou sezonu motorkáři, sraz mají na mši svaté v 10:30 (motorky před farou), po ní se vydávají na jízdu pro požehnání, společný oběd a půldenní vyjížďku.

14. 4. 2024

Jak se dělá rádio - Na faře

Ve stejnou neděli 14. 4. v 17 hodin redaktorky ČRo 2 Iva Bendová a Eva Kličková pro malé i velké na faře předvedou, jak se dělá rozhlas, včetně stříhání a moderování.

12. 4. 2024

Noví hledači již v pátek po mši svaté

V pátek začíná svá setkávání nová skupinka tzv. hledačů, dospělých, kteří se chtějí více dozvědět o katolické cestě k Bohu. Sraz je po večerní mši svaté v kostele.

10. 4. 2024

Biblický večer

SDÍLENÍ Numeri Jaká je či vlastně byla Čtvrtá Mojžíšova kniha, podle latinské Vulgáty latinsky tradičně nazývaná Numeri? Co přináší do praktického života věřícího křesťana? Co nového poznali nejen ti, kteří tuto k...

8. 4. 2024

Modlitba za Francii

Večer věnovaný Francii proběhne v pondělí 8. dubna 2024: 17:30 mše svatá s úmyslem za Francii, 18:15 prezentace základních informací (Tomáš Dynybyl), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současn...

7. 4. 2024

Vojenská mše ke cti bl. Karla Habsburského

V neděli 7. 4. je v 9:00 hodin mše svatá ke cti bl. Karla Habsburského. Přítomni budou uniformovaní praporčíci i trubač v historických vojenských uniformách, během mše svaté budeme mít v kostele na oltáři ostatky našeho posledníh...

6. 4. 2024

Úklid kostela

V sobotu prosíme o pomoc s úklidem kostela, jako obvykle je sraz v 8:00 hodin.

5. 4. 2024

Výstav Eucharistie a otevřený kostel

Na velikonoční pátek bude od 15:00 – 17:00 otevřený kostel. V 17:00 výstav Eucharistie, následuje mše svatá v 17:30

3. 4. 2024

Fara otevřená maminkám s dětmi

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře - matky s dětmi.

3. 4. 2024

Biblický večer

3. dubna 2024 197. PODÍL LÉVIJCŮ A DĚDICKÁ PRÁVA DCER Numeri, kap. 35–36 Při čtení posledních kapitol knihy Numeri se nelze ubránit dojmu jakési nedočkavosti. Je to přesně ta atmosféra, kterou pociťovali i Izraelité, kdy...

2. 4. 2024

Náboženství-Růženec-Modlitba za zemřelé

Velikonoční úterý bude nabité - od 15:00 náboženství (skupina A), v 16:00 náboženství (skupina B), v 17:00 modlitba růžence (za Francii), v 17:15 náboženství (skupina C) a v 18:10 modlitba za zemřelé

2. 4. 2024

Příprava na společný život - úterý 18:30

Když papež František na začátku letošního roku ohlásil, že kněží mohou žehnat i lidem, kteří nežijí v regulérních manželských vztazích, a to nikoli proto, že jimi pohrdají, ale proto, že jim to vzhledem k jejich situací nen...

1. 4. 2024

Otec Miloš slaví na Velikonoční pondělí

Na Velikonoční pondělí bude mše svatá ve 13 hodin, bude to děkovná mše za 60 let života a po ní otec Miloš zve na kostelní zahradu, abychom s ním oslavili jeho životní jubileum.

31. 3. 2024

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

31.03.2024 slavnost Zmrtvýchvstání Páně 09:00 a 10:30. V 15:00 mše svatá na Karlštejně.

30. 3. 2024

Bílá sobota - 9:00, 15:00, 20:00

Na Bílou sobotu ráno v 9 hodin se v kostele budeme modlit s katechumenem Pavlem, v 15 hodin bude krátká pobožnost pro děti a hlavní velikonoční vigilie je ve 20:00.

29. 3. 2024

Velký pátek

Velký pátek je den přísného půstu, v 15 hodin je křížová cesta s otcem Milošem, od 17:30 pak velkopáteční obřady.

28. 3. 2024

Zelený čtvrtek v katedrále a u Sv. Gotharda

Na Zelený čtvrtek je v 9:30 v katedrále mše kněží s pražským arcibiskupem, budou si obnovovat své kněžské závazky, při mši se zároveň budou světit i posvátné oleje pro křest, biřmování i pomazání nemocných. Večer u Sv...

27. 3. 2024

Biblický večer - dnes není

BIBLICKÁ HODINA NENÍ

27. 3. 2024

7 ctnost i hlavní hřích - dozvíte se ve středu 17:30

Poslední sedmá ctnost i hlavní hřích bude s dětmi i dospělými probrán ve středu při večerní mši svaté (17:30).

26. 3. 2024

Velikonoce 2024 u sv. Gotharda

Program bohoslužeb: 24. 3. 2024 Květná neděle 9:00, 10:30 mše, žehnání ratolestí 28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 9:30 mše v katedrále, kněžské sliby 28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 17:30 mše, připomínka Poslední večeře 29. 3. 2024...

26. 3. 2024

Velikonoční zpovídání

V úterý probíhá velikonoční zpovídání – od 14:00 zpovídá otec Miloš (do večerní mše), od 15:00 se přidá i otec Vladimír Málek. Zpovídat se bude pak opět až po Velikonocích v úterý!

24. 3. 2024

Žehnání ratolestí na Květnou neděli

Na Květnou neděli obě mše (9:00 a 10:30) začínají u fary žehnáním ratolestí, které si můžete přinést s sebou a držet je ve svých rukou.

22. 3. 2024

Křížová cesta - matky

Máme před sebou poslední postní týdny, v pátek (v 17:00) předposlední křížovou cestu, tentokrát připravenou matkami z naší farnosti. Následuje mše svatá v 17:30 hod.

20. 3. 2024

Biblický večer

196. HRANICE ZASLÍBENÉ ZEMĚ Numeri, kap. 34 Bez výkladu budeme tuto kapitolu považovat za pouhý výčet geografických názvů, z nichž navíc některé již v dnešní době nejsou zcela přesně anebo vůbec lokalizovatelné. I když j...

18. 3. 2024

Program bohoslužeb na Velikonoce 2024

Program bohoslužeb: 24. 3. 2024 Květná neděle 9:00, 10:30 mše, žehnání ratolestí 28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 9:30 mše v katedrále, kněžské sliby 28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 17:30 mše, připomínka Poslední večeře 29. 3. 2024...

17. 3. 2024

Příprava na křest dítěte

V 17:00 se na faře koná příprava rodičů ke křtu dítěte.

17. 3. 2024

Podpořme našeho katechumena!

O páté postní neděli 17. března se bude konat poslední (třetí) skrutinium našeho letošního katechumena Pavla, přijďte ho povzbudit a podpořit. Při mši svaté v 9:00 hod.

16. 3. 2024

Postní duchovní obnova

Sobota - 8:45 - 3hodinové cvičení duše se zkušeným kazatelem, knězem a bývalým gen. vikářem pražské arcidiecéze Michaelem Slavíkem. Kolik hodin někteří z nás (týdně? měsíčně? ročně?) věnují cvičení, sportu, posilov...

15. 3. 2024

Nabídka pátečních aktivit

09:00-12:00 coworking - 15:00-17:00 otevřený kostel - 17:00 křížová cesta (ministranti) - 17:30 mše svatá - 18:30 setkání hledačů (20)

13. 3. 2024

Biblický večer

195. ZASTÁVKY BĚHEM EXODU Numeri, kap. 33 Putování izraelského lidu se v některých textech popisuje jako kočovný anebo polokočovný život bez přesné trasy. Zde však finální biblický redaktor uspořádal události do podoby cílen...

13. 3. 2024

Fara otevřená maminkám s dětmi

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře - matky s dětmi.

11. 3. 2024

Zkouška sboru

Pondělí - v 18:30 se schází svatogothardský sbor. Pod vedením sbormistra p. Ondřeje Fajstavra.

10. 3. 2024

Svátost nemocných

O čtvrté postní neděli 10. března se bude udělovat svátost nemocných, mohou ji přijmout vážně nemocní jakéhokoli věku anebo senioři, kteří užívají léky na udržení funkčnosti některého orgánu. Ke svátosti je potřeba se p...

9. 3. 2024

Kající pěší pouť k Panně Marii na Rovínku

Sraz v 7:50 - stanice tramvaje Smíchovské nádraží Odjezd: 8:05 Bus 361 do st. Štěchovice Délka trasy: 12 km Mše sv. v kapli na Rovínku: asi ve 13:00 hod Jídlo s sebou dle uvážení Restaurace příp. až na Slapech Návrat: individu...

6. 3. 2024

Biblický večer

194. DĚLENÍ ZAJORDÁNÍ Numeri, kap. 32 Jordán je ideální východní hranicí zaslíbené země a podle biblické tradice právě tudy vedla cesta Izraelitů z pouště. Dobývání země se účastnilo všech dvanáct kmenů, avšak dva a...

3. 3. 2024

Umělé oplodnění, eutanázie

V neděli v 17 hodin zveme na diskusní večer o křesťanské bioetice (umělé oplodnění, pokusy na embryích, eutanázie…)

2. 3. 2024

Velká jarní brigáda

V sobotu prosíme o účast na velké jarní brigádě, jejíž součástí je nejen úklid kostela a fary, ale i práce na obou našich zahradách.

1. 3. 2024

V pátek to tu žije!

Program pátků je u sv. Gotharda tradičně nabitý prací, společenstvím, modlitbou. Od 09:00-12:00 coworking v 15:00-17:00 se otevírá kostel, v 17:00 začíná křížová cesta (ženy), následuje mše svatá v 18:30 a po té setkání hleda...

28. 2. 2024

Biblický večer

193. VÝPRAVA PROTI MIDJÁNU Numeri, kap. 31 Vypravěčskou formou se v této kapitole uvádějí příklady vojenských zvyklostí a teorií. Vyhlazení obyvatelstva je krajní prostředek očišťování země od modloslužby. Není snadné v...

21. 2. 2024

Biblický večer

21. února 2024 192. SVÁTEK TROUBENÍ A SLIBY Numeri, kap. 29–30 První den sedmého měsíce je v židovském kalendáři zvláštní den, označený jako Den troubení anebo Den pokřiku. Zvláštnost této slavnosti je daná pořadím:...

18. 2. 2024

První skrutinium katechumenů

Při mši svaté v neděli v 9:00 hodin předstoupí před naše společenství letošní katechumen Pavel Fuchs a prvním skrutiniem začneme spolu s ním prožívat bezprostřední přípravu na křest.

16. 2. 2024

První křížová cesta 2024 s farářem v 17:00

Letošní první svatogothardskou křížovou cestu povede otec Miloš, a to v pátek 16. února v 17 hodin. Přijďte spolu s ním uvažovat o tom, proč vlastně postní doba existuje a k čemu nás vyzývá. Shodou okolností se právě v únor...

16. 2. 2024

Pátek "spolu" u sv. Gotharda

Tento pátek je v naší farnosti plný aktivit. Od 09:00-12:00 coworking na faře. Od 15:00-17:00 otevřený kostel. V 17:00 křížová cesta (P. Miloš). Následuje v 17:30 mše za P. Karla Kratinu (+ 16.2.1945). A v 18:30 pokračuje setkání hle...

14. 2. 2024

Biblický večer - odpadá

V tomto datu BIBLICKÁ HODINA NENÍ!

14. 2. 2024

Popelec

Popeleční středa - obvykle je toto datum spojováno se zamilovanými. Svatý Valentýn, jehož jméno se nachází v liturgickém kalendáři právě 14. února, je tak patronem zamilovaných, kteří mohou tohoto dne využít pro to, aby si vyzna...

11. 2. 2024

Dětská mše v maskách

Příští neděle (11. února) je masopustní, proto děti mohou přijít na mši svatou v 10:30 v maskách! Prosíme o včasný příchod, protože začneme průvodem a končíme společným focením!

9. 2. 2024

Coworking v pátek

09:00-12:00 coworking Coworking - možnost pracovního prostoru pro lidi, kteří pracují na home office, ale chtějí sdílet společný čas i prostor s dalšími v příjemném prostředí. Kde? Ve farním centru za kostelem sv. Gotharda. K d...

7. 2. 2024

Biblický večer

7. února 2024 191. JOZUE A DOPLŇKY O OBĚTECH Numeri, kap. 27,12–28,31 Ze tří sourozenců, které Bible zmiňuje jako významné osobnosti spjaté s exodem z egyptské země, po smrti Mirjam a Árona zůstává už pouze Mojžíš. Ale a...

5. 2. 2024

Modlitba za Filipíny - úvodní večer s velvyslancem

V pondělí 5. února začínáme měsíc Modlitby za Filipíny, mše svatá a večer o Filipínách se budou konat v 17:30 (resp. v 18:15), zúčastní se jich i velvyslanec Filipín, prosím proto o hojnou účast.

4. 2. 2024

Zrušení plánovaných aktivit

Protože se nepřihlásili zájemci o letošní biřmování ani o duchovní cvičení s ikonopiseckým kurzem, tyto akce se letos nebudou konat.

3. 2. 2024

Svatoblažejské požehnání před úklidem kostela 8:00

V sobotu můžete tzv. zabít dvě mouchy jednou ranou. Ale obě akce na sobě nejsou závislé! Od 8:00 se koná pravidelný úklid kostela. A jelikož je zároveň den svatého Blažeje, na začátek v 8 hodin bude udělováno individuální pož...

2. 2. 2024

Žehnání svící - Hromnice

V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu neboli lidově Hromnice – v tento den je možné požehnat svíce – každý, kdo je používá, může tedy přinést do kostela, večerní mše s požehnáním bude v 17:30.

1. 2. 2024

Středa patří maminkám s dětmi

Prostor pro sdílení, setkání, vyprávění a hraní dětí. Středa patří pravidelné aktivitě od 9:00 do 12:00 na faře u kostela sv. Gotharda, při níž se setkávají maminky s malými dětmi. Přijďte!

31. 1. 2024

Biblický večer

190. NOVÉ SČÍTÁNÍ LIDU A DCERY IZRAELSKÉ Numeri, kap. 26–27,11 Zatímco první sčítání lidu, popsané v kapitole 1 a 3 knihy Numeri, se konalo před odchodem od hory Sinaj, druhé sčítání, popsané v této kapitole, je provedeno...

29. 1. 2024

Zkouška sboru

Pondělí - v 18:30 se schází svatogothardský sbor. Pod vedením sbormistra p. Ondřeje Fajstavra.

26. 1. 2024

Coworking - otevřený kostel - modlitba nešpor

09:00-12:00 coworking 15:00-17:00 otevřený kostel 17:00 modlitba nešpor Coworking - možnost pracovního prostoru pro lidi, kteří pracují na home office, ale chtějí sdílet společný čas i prostor s dalšími v příjemném prostředí. ...

24. 1. 2024

Biblický večer

SDÍLENÍ Numeri, kap. 10–25 Biblické slovo je Slovem Božím, které adresuje Stvořitel člověku ve všech generacích, přičemž ti, kteří v něho uvěří, jsou ve svědomí vázání se s tímto slovem seznamovat. Posvátné texty ...

24. 1. 2024

Maminky s dětmi - setkání

Středa patří pravidelnému setkávání. Od 09:00-12:00 na faře - matky s dětmi.

23. 1. 2024

Společná modlitba růžence za Fidži

V úterý v 17:00 hod se společně modlíme růženec. Tentokrát s úmyslem za Fidži. Právě tomuto souostroví patří tento měsíc v rámci farního projektu Modlitba za svět.

22. 1. 2024

Týden za jednotu křesťanů

3. Týden 18.-25. ledna je v našich zemích týdnem modliteb a obětí za sjednocení křesťanů; je na každém z nás, jak a co děláme (nejen zda chceme) pro tuto jednotu. Hledejme sami i společně, jak k tomu můžeme přispět.

21. 1. 2024

Koncert podané ruky 17:00

V rámci ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná v našem kostele již tradiční Koncert podané ruky: na varhany hraje Linda Juránková, na flétnu Monika Herianová a zpívá Jana Sibera. Přijďte spojit příjemný poslech...

19. 1. 2024

Coworking - změna dne na pátek

Coworking - možnost pracovního prostoru pro lidi, kteří pracují na home office, ale chtějí sdílet společný čas i prostor s dalšími v příjemném prostředí. Po Novém roce bude k dispozici každý týden v pátek dopoledne 9:00-12:30 s...

19. 1. 2024

Setkání hledačů a otevřený kostel

Skupina Hledačů se sejde v pátek po mši svaté v 18:30 na faře. Ostatní mají v pátek možnost užít si od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitbu nešpor a v 17:30 mši svatou.

18. 1. 2024

Mše za P. Kautzkého

06:30 mše za + P. Franze Kautzkého (+ 18. 1. 1835)

17. 1. 2024

Biblický večer - NENÍ

Tuto středu se pravidelná biblická hodina nekoná.

16. 1. 2024

Příprava na manželství a požehnání

V 18:30 začíná nový cyklus přípravy na manželství – od letoška je možné, aby se ho zúčastnily i dvojice, které nemohou přijmout svátostné manželství, ale stojí o to, aby jim kněz požehnal. Tato příprava obsahuje i vysvětlen...

15. 1. 2024

Zkouška sboru

Svatogothardský chrámový sbor se sejde v pondělí v 18:30 pod vedením sbormistra p. Fajstavra k pravidelné zkoušce.

14. 1. 2024

Začíná příprava na biřmování 2024

Příprava na biřmování v roce 2024 pro dospělé začíná už v lednu, první přípravné setkání se koná v neděli 14. ledna v 15 hodin na faře.

14. 1. 2024

Duchovní cvičení v klášteře s ikonopiseckým kurzem. Přihlaste se!

V nádherném prostředí trapistického kláštera v Poličanech proběhne od čtvrtku do neděle 24.-29. června 2024 ikonopisecký kurz, který vede Martin Damian, přednášky a exercicie P. Miloš Szabo. Nutnost závazné přihlášky do 14. led...

12. 1. 2024

Coworking - změna dne na pátek

Coworking - možnost pracovního prostoru pro lidi, kteří pracují na home office, ale chtějí sdílet společný čas i prostor s dalšími v příjemném prostředí. Po Novém roce bude k dispozici každý týden v pátek dopoledne 9:00-12:30 s...

12. 1. 2024

Hledači!

Skupina Hledačů se sejde v pátek po mši svaté v 18:30 na faře. Ostatní mají v pátek možnost užít si od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitbu růžence s knězem a v 17:30 mši svatou.

10. 1. 2024

Biblický večer

189. MODLOSLUŽBA IZRAELE Numeri, kap. 25 Dobývaní zaslíbené země začalo, Izraelité se postupně usazují a některé kmeny již nepokračují dál. Toto usazení však nese nové pokušení: nemusí putovat, pomine hlad, přestanou se b...

9. 1. 2024

Odklízení stromků a úklid

Povánoční úklid v kostele. Bez vás to nezvládneme – odstrojit stromky, uklidit betlém, uložit figurky, elektrické osvětlení, ale pak také uklidit celý kostel... prosíme o pomoc v úterý 9. ledna hned po mši, tj. kolem 18:00

9. 1. 2024

Hlaste se: Duchovní cvičení v klášteře s ikonopiseckým kurzem

V nádherném prostředí trapistického kláštera v Poličanech proběhne od čtvrtku do neděle 24.-29. června 2024 ikonopisecký kurz, který vede Martin Damian, přednášky a exercicie P. Miloš Szabo. Nutnost závazné přihlášky do 14. led...

8. 1. 2024

Modlitba za svět - večer pro Fidži

Náš farní projekt, při kterém se modlíme za bezpečí ve světě v lednu pokračuje úvodním večerem Modlitbou za Fidži (v pondělí 8. ledna). V 17:30 zahajujeme mší svatou, po ní následuje cca hodinový program o dané zemi

7. 1. 2024

Konec Vánoc s cimbálovkou Muzička Praha

V neděli 7. ledna 2024 v 18:30 si přijďte naposledy udělat vánoční atmosféru s cimbálovkou Muzička Praha, doprovázející pěvecký sbor Chorus Carolus. Užijte si poslední den vánočního období.

6. 1. 2024

Žehnání vody, křídy a kadidla

Na slavnost Zjevení Páně (Tří králů) bude při ranní mši v 8 hodin, po ní následuje pravidelný úklid kostela

5. 1. 2024

Coworking - změna dne na pátek

Coworking - možnost pracovního prostoru pro lidi, kteří pracují na home office, ale chtějí sdílet společný čas i prostor s dalšími v příjemném prostředí. Po Novém roce bude k dispozici každý týden v pátek dopoledne 9:00-12:30 s...

3. 1. 2024

Biblický večer

188. BILEÁMOVA POŽEHNÁNÍ Numeri, kap. 23–24 Židé nazývají tuto část Bileámových prorockých výroků jako mášál, tedy mudroslovná přísloví, zatímco křesťané v nich vidí navíc také mesiášské předpovědi. Kapitoly,...

1. 1. 2024

Bohoslužby o Vánocích

24. 12. 2023 Čtvrtá adventní neděle 9:00, 10:30 25. 12. 2023 Půlnoční mše 0:00 (Česká mše vánoční) 25. 12. 2023 Narození Páně 9:00, 10:30 26. 12. 2023 svatý Štěpán 9:00 31. 12. 2023 svátek Svaté Rodiny 9:00, 10:30 ...

1. 1. 2024

Nový rok

Padne na pondělí, jde o Bohu zasvěcený den, společně se můžeme sejít u Sv. Gotharda na mších v 9 anebo v 10:30

31. 12. 2023

Obnovení manželských slibů

Proběhne při každé mši svaté na svátek Svaté Rodiny v neděli 31. prosince 2023, tj. v 9:00 anebo v 10:30

31. 12. 2023

Poděkování na závěr roku 2023

Možnost poděkovat Pánu Bohu za vše v uplynulém roce bude ve stejný den 31.12.2023 v 17:30 - nejde o mši ani se nebude podívat svaté přijímání, po krátké pobožnosti si společně u fary popřejeme šťastný vstup do nového roku 2024

31. 12. 2023

Finanční dary za rok 2023

Děkujeme za vše a všem, jsme farnost bez nájmů a jiných zisků než jsou sbírky v kostele a dary – potvrzení o daru budou vystavovány koncem ledna 2024; pokud chcete potvrzení za letošní rok, platba na účet farnosti musí být přips...

31. 12. 2023

Elektrické vláčky na faře - naposledy dnes!

Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče: Hrát si mohou přijít na faru v sobotu 10-12 anebo 14:30-17 hodin, v neděli po mších až do 13:00, následuje složení a úklid, kde také mohou pomoct děti i dospělí.

30. 12. 2023

Elektrické vláčky na faře - ještě dnes a zítra!

Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče: Hrát si mohou přijít na faru v sobotu 10-12 anebo 14:30-17 hodin, v neděli po mších až do 13:00, následuje složení a úklid, kde také mohou pomoct děti i dospělí.

24. 12. 2023

Bohoslužby o Vánocích / 24. 12. 2023 – 6. 1. 2024

24. 12. 2023 Čtvrtá adventní neděle 9:00, 10:30 25. 12. 2023 Půlnoční mše 0:00 (Česká mše vánoční) 25. 12. 2023 Narození Páně 9:00, 10:30 26. 12. 2023 svatý Štěpán 9:00 31. 12. 2023 svátek Svaté Rodiny 9:00, 10:30 ...

24. 12. 2023

Mše svaté na Štědrý den

V neděli 24. prosince prožíváme ještě advent, dopolední mše svaté jsou v řádném čase (9:00 a 10:30), o půlnoci začínají Vánoce půlnoční mší svatou, u Sv. Gotharda jako obvykle Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.

22. 12. 2023

Vánoční výzdoba kostela

Prosíme, přijďte pomoct! Kouzelné slůvko „se“ v souvislosti s činností, kterou je třeba udělat, neexistuje nejen ve vašich domácnostech, ale ani v kostelích: ani kostel „se“ sám neuklidí, ani vánoční stromky „se“ nepostav...

22. 12. 2023

Otevřený kostel a nešpory

Advent ještě nekončí. Možnost přijí od 15:00-17:00 bude tradičně otevřený kostel, v 17:00 modlitba nešpor, 17:30 mše svatá. Následuje příprava kostela na Vánoce.

21. 12. 2023

Hoďte lístečky! Do konce roku. Modlitba za naše zemřelé.

Do konce roku je také možné vhodit lísteček se jmény svých zemřelých a datem jejich úmrtí, za které se pak jednou měsíčně (první úterý) spolu v kostele modlíme. Za své nejbližší nezapomeňme prožívat mši svatou, ideálně v...

21. 12. 2023

Poslední roráty při svíčkách čtvrtek 6:30

Adventní čtvrteční rána se v Bubenči tradičně promění na romantické okamžiky, kdy každý návštěvník mše se ponoří do temnoty chrámu, aby v ní nalezl jasné body světla svíček, rozložených po podlaze kostela. Latinský gre...

20. 12. 2023

Biblický večer

187. BALAK A BILEAM Numeri, kap. 22 Následující tři biblické kapitoly mohou vypadat jako vytržené z pohádkové knihy bájí. Jde vskutku o starobylé orientální vyprávění události, na kterou po mnoha desítkách let Izraelité vzp...

19. 12. 2023

Zpověď před Vánoci

V úterý odpoledne je poslední možnost pro předvánoční svátost smíření – P. Miloš zpovídá od 14 hodin, P. Vladimír od 15 hodin, až do večerní mše (17:30)

17. 12. 2023

Roráty na mši svaté v 9:00

Příští neděli se při první mši svaté v 9 hodin budou zpívat tzv. české roráty.

17. 12. 2023

Stop stresu a nakupování - Adventní zpívání

V neděli večer v 18 hodin se koná v kostele adventní zpívání s duchovním slovem pro všechny, kteří se nechtějí nechat unést spěchem a stresem nákupů a najdou si před Vánoci čas na meditaci a naslouchání adventních melodií.

14. 12. 2023

Roráty, svíčky...zveme ke sv. Gothardu

7., 14., 21. 12. 2023 Adventní čtvrteční rána se v Bubenči tradičně promění na romantické okamžiky, kdy každý návštěvník mše se ponoří do temnoty chrámu, aby v ní nalezl jasné body světla svíček, rozložených po podlaze k...

13. 12. 2023

Biblická hodina

186. MĚDĚNÝ HAD A DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ Numeri, kap. 21 Předchozí Mojžíšův hřích není důvodem k tomu, aby rezignoval na poslání, které mu Jahve svěřil už v okamžiku povolání. Naopak, tím věrněji má vyplnit vše, co mu z...

13. 12. 2023

Návštěvy seniorů - hlaste do středy

V pátek dopoledne bude otec Miloš navštěvovat nemocné a seniory, prosíme o nahlášení do středy večera (SMS, email).

7. 12. 2023

Roráty při svíčkách

7., 14., 21. 12. 2023 Adventní čtvrteční rána se v Bubenči tradičně promění na romantické okamžiky, kdy každý návštěvník mše se ponoří do temnoty chrámu, aby v ní nalezl jasné body světla svíček, rozložených po podlaze k...

6. 12. 2023

Biblický večer

185. VODY MERÍBY A ÁRONOVA SMRT Numeri, kap. 20 Opět se vracíme k zastávce Židů v Kádeši, odkud vyslal Mojžíš zvědy do kanaánské země. Jejich návrat do tábora s sebou přinesl rozčarování lidu, jenž očekával snadný vstu...

5. 12. 2023

Svatomikulášský večer

V předvečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince, se v našich ulicích objevují desítky postav svatého Mikuláše, který v doprovodu andělů a čertů hledají domácnosti s dětmi. Jejich úkolem je odměňovat hodné, povzbudit váhají...

4. 12. 2023

Pondělní Coworking na faře

Od pondělka 20. listopadu bude možné na faře každé pondělní dopoledne (9:00-12:00) pracovat stylem coworkingu, internet je k dispozici, poplatek je pouze za spotřebované nápoje, žádný nájem se neplatí.

4. 12. 2023

Modlitba za Etiopii

V modlitbě za mír ve světě a bezpečný prostor pro život pokračujeme modlitbou za Etiopii: v prosinci se modlíme za tuto africkou zemi, která se potýká nejen s politickiou nestabilitou, ale i se suchem a jednou z největších humanitárn...

3. 12. 2023

Žehnání adentních věnců

Na první neděli adventní má večer na věnci uprostřed rodinného stolu hořet první svíce. Své adventní věnce můžete přinést v neděli 3. 12. s sebou na obě dopolední mše. Proběhně žehnání věnců jak v 9:00 hod, tak i v 10:30 ...

2. 12. 2023

Úklid kostela

V sobotu se od 8:00 koná tradiční úklid kostela. Prosíme, přijďte pomoct. Děkujeme!

1. 12. 2023

Rodiče přihlašte děti na mikulášský večer

Letos v úterý 5. prosince opět proběhne svatomikulášský večer; prosíme rodiče, aby do pátečního večera (nejpozději!) emailem nahlásili jména a příjmení dětí, věk, dobrou i jednu špatnou vlastnost.

29. 11. 2023

Zveme vás na biblický večer

184. DOPLŇKY K ŘÁDU OČIŠŤOVÁNÍ Numeri, kap. 19 Další kapitola pojednává o obřadním očišťování, zejména po styku s mrtvým tělem. Součástí postupu je starobylý obřad téměř magické povahy, pravděpodobně pohanského...

26. 11. 2023

Finanční gramotnost v praxi - přednáška v 17:00

Odpoledne v 17 hodin se koná opakovaná přednáška o finanční a ekonomické gramotnosti pro dospívající i dospělé, rodiče, páry a všechny, kdo nejsou sice bohatí, ale chtějí rozumně hospodařit.

24. 11. 2023

Mše za P. Františka Krupku

Kostel svatého Gotharda v Bubenči se nachází na Krupkově náměstí a málokdo tuší, kdo to František Krupka vlastně byl. Pokud je někdo, kdo by ale (nejen) místním obyvatelům měl umět vysvětlit, podle koho se toto náměstí jmenuje,...

24. 11. 2023

Společné modlitby a otevřený kostel

Připomínáme každé úterý a pátek možnost společné modlitby. Úterý v 17:00 modlitba růžece, pátek 17:00 modlitba nešpor. V obou případech následuje mše svatá. V pátek možnost osobního ztišení, od 15:00 otevřený kostel.

22. 11. 2023

Biblický večer

22. listopadu 2023 183. DALŠÍ LÉVIJSKÉ ZÁLEŽITOSTI Numeri, kap. 17,16–18,32 I když Bůh nekompromisně vyžaduje od svého lidu poslušnost a podřízenost, znovu a znovu vysvětluje, proč je důležité, aby se nechal vést Jeho r...

19. 11. 2023

Příprava rodičů ke křtu dítěte

V neděli 19. 11. 2023 v 17:00 proběhne na faře příprava rodičů ke křtu dítěte.

17. 11. 2023

Otevřený kostel pro ztišení, osobní modlitbu

Tradiční pátek u sv. Gotharda začíná v 15:00-17:00, kdy je otevřený kostel. Následuje v 17:00 modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

16. 11. 2023

Nebyli jste biřmováni? Přihlaste se na přípravu

V příštím roce opět ve farnosti plánujeme udílení svátosti biřmování. Dospělí, kteří tuto svátost nepřijali a chtějí o tom aspoň uvažovat, ať se do konce roku emailem přihlásí na adrese farnost.bubenec@gmail.com, setkání s...

14. 11. 2023

Aktivity v úterý: růženec + příprava k manželství

Úterní program začíná společnou modlitbou růžence v 17:00, následuje mše svatá v 17:30 a po ní v 18:30 příprava k manželství III.

12. 11. 2023

Biřmování udělí otec arcibiskup

V neděli 12. listopadu bude v naší farnosti udělovat otec arcibiskup Jan Graubner svátost biřmování našim pěti farníkům (Anežka, Josef, Jiří, Karel a Václav). V tento den bude pouze tato slavnostní mše v 10:30, přijďte to společn...

12. 11. 2023

Mše svatá v 9 hodin se nekoná!

Vzhledem k udělování svátosti biřmování otcem arcibiskupem během mše svaté v 10:30 hod našim pěti farníkům, se mše svatá v 9:00 hodin se nekoná!

10. 11. 2023

Zapojme se do společné modlitby

Prosíme o co největší zapojení do modlitebních aktivit: v úterý v 17 hodin se modlíme v kostele růženec, v pátek v 17 hodin večerní chvály (nešpory). Slyšme výzvu jak Pana Ježíše, tak papeže Františka, kteří velmi naléhav...

8. 11. 2023

Biblický večer

8. listopadu 2023 182. KORACHOVA VZPOURA Numeri, kap. 16,1–17,15 Celé putování, resp. pobyt na poušti, se vyznačuje vzpourami proti Mojžíšovi. Jejich příčiny jsou různé – nejde pouze o hmotný nedostatek (voda, maso, chleba)...

7. 11. 2023

Pohřeb P. Miroslava Cútha

V úterý se v 11 hodin koná v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně pohřeb P. Miroslava Cútha, jenž náhle zemřel ve věku 68 let.

6. 11. 2023

Modlitba za svět - Večer pro Estonsko

V rámci Modlitby za mír ve světě se od pondělka 6. listopadu začínáme modlit za Estonsko. Večer věnovaný Estonsku začne v 17:30 mší svatou s úmyslem za Estonsko. V 18:15 bude prezentace základních informací (Michal Dratva), historic...

4. 11. 2023

Úklid kostela v sobotu. Pomozte! Děkujeme.

V sobotu prosíme o pomoc s úklidem kostela, sraz je v 8:00 hodin.

2. 11. 2023

Dušičky - mše u kříže na kostelní zahradě v 15:00!

Na druhý den 2.listopadu se již. tradičně modlíme za naše zemřelé – letos bude Dušičková mše na nejstarším bubenečském hřbitově, tzn. kolem kostela, u nově vztyčeného hřbitovního kříže, výjimečně bude možné kolem něh...

1. 11. 2023

Slavnost Všech svatých. Biblická hodina není.

Ve středu 1. listopadu je jeden ze zasvěcených dnů katolické církve: slavnost Všech svatých. Večerní mše jako naše společné setkání s Ježíšem i svatými je v 17:30. Biblická hodina v tento den z tohoto důvodu odpadá.

31. 10. 2023

Společná modlitba růžence - jste zváni!

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. ...

27. 10. 2023

Růženec s knězem

Říjen je měsíc modlitby růžence, je to příležitost naučit se ho společně modlit. Každý pátek od 17 hodin se bude modlit růženec P. Miloš s těmi, kteří načas přijdou. Pojďme se spolu modlit za mír ve světě, události posledn...

25. 10. 2023

Biblické večery pokračují

178. DODATKY K OBĚTNÍM ŘÁDŮM Numeri, kap. 15 Souvislý tok vyprávění přerušuje kapitola, která opět pojednává o obětním řádu. Dnes není jednoduché porozumět, proč jsou tato slova zařazena právě na toto místo. Stěží to...

25. 10. 2023

Maminky s dětmi - středa 9:00

Od října se na faře schází maminky s malými dětmi (středa od 9:00). Je to příležitost pro setkání s dalšími maminkami, možnost vytvářet prostor pro sdílení radostných i složitých událostí vašich životů a životů vašich d...

20. 10. 2023

Růženec s knězem i tento pátek!

Říjen je měsíc modlitby růžence, je to příležitost naučit se ho společně modlit; každý pátek od 17 hodin se ho bude modlit P. Miloš s těmi, kteří načas přijdou. Pojďme se spolu modlit za mír ve světě, události posledních m...

20. 10. 2023

Hledači se sejdou v pátek

Skupina Hledačů se sejde v pátek po mši svaté v 18:30 na faře. Ostatní mají v pátek možnost užít si od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitbu růžence s knězem a v 17:30 mši svatou.

20. 10. 2023

Pondělní zkouška sboru

Svatogothardský chrámový sbor se sejde v pondělí v 18:30 pod vedením sbormistra p. Fajstavra k pravidelné zkoušce.

18. 10. 2023

Posvícení slavíme ve středu po mši svaté

V říjnu slaví naše farnost rovněž posvícení, tzn. výročí posvěcení kostela 18. října 1801. V tento den si to kromě mše připomeneme i malým pohoštěním – kdokoli chce, může upéct plech koláčků a přinést je do kostela, po...

18. 10. 2023

Středy v 9: Čas pro maminky s prcky

Od října se na faře schází také maminky s malými dětmi (středa od 9:00). Zkuste nezůstat doma samy, ale sdílet své obavy, starosti, radosti a možná i společnou modlitbu za vaše děti a jejich budoucnost

17. 10. 2023

Společná modlitba růžence

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. ...

13. 10. 2023

Začne setkávání matek

Zatímco maminky s dětmi předškolními řeší nejen to, jak zvládnout zvýšenou únavu, a naopak často hyperaktivitu donekonečna se vyptávajících a zvídavých či neposedných potomků, a k tomu všemu ještě křesťanskou výchovu svýc...

13. 10. 2023

Růženec s knězem

13., 20., 27. 10. 2023 Říjen je měsíc modlitby růžence, je to příležitost naučit se ho společně modlit; každý pátek od 17 hodin se ho bude modlit P. Miloš s těmi, kteří načas přijdou.

13. 10. 2023

Otevřený kostel pro ztišení, osobní modlitbu

V pátek před modlitbou růžence, která začne v 17:00, můžete už od 15:00 využít otevřený kostel. V 17:30 následuje mše svatá.

11. 10. 2023

Přijďte na biblický večer

SDÍLENÍ Numeri, kap. 12–14 Od zahájení četby Čtvrté knihy Mojžíšovy s názvem Numeri uplynulo již několik měsíců, proto nezaškodí, abychom si připomněli její nejsilnější okamžiky a největší poselství. Dříve než se...

11. 10. 2023

Setkání maminek s malými dětmi - středa 9:00

Společné dopoledne - sdílení - modlitba za vaše děti a jejich budoucnost. Od října se na faře schází také maminky s malými dětmi (středa od 9:00). Zkuste nezůstat doma samy a přijďte.

7. 10. 2023

Podzimní farní brigáda

Sejdeme se v 8:00 hod k úklidu kostela a zahrady. Zatímco jednou měsíčně probíhá úklid kostela, dvakrát ročně se scházíme, abychom zvelebovali i jeho okolí: na jaře a na podzim je potřeba udělat pořádek na zahradách a připravi...

4. 10. 2023

Biblický večer

177. VZPOURA IZRAELE Numeri, kap. 14 Lid, který opustil starý způsob života v Egyptě, se sice rád vydává na cestu za svobodou, ale má zároveň jasnou představu jak o té svobodě, tak i o cestě k ní. Potřebuje vůdce. Ale i poslušn...

2. 10. 2023

Večer věnovaný Eritrei

V rámci farního projektu Modlitba za mír ve světě se od pondělí 2. října budeme modlit za Eritreu, úmysly na každý den modlitby za bezpečný svět jsou k dispozici vzadu za kostelními lavicemi. Srdečně zveme na večer věnovaný tom...

1. 10. 2023

Poděkování motorkářů za ochranu

Příští neděli se majitelé motorek sejdou na druhé mši svaté v 10:30 a po ní vyjedeme na společné poděkování Pánu Bohu za ochranu v letošní sezoně. Naše pouť bude směřovat na Sázavu ke sv. Prokopovi.

30. 9. 2023

Náhradníci do Paříže, hlaste se

Na společný týden v Paříži (18.-24. srpna 2024) se přihlásilo 32 farníků, další podrobnosti dostali emailem. Pokud by někdo měl chuť stát se náhradníkem pro případ něčího vypadnutí, ať napíše na farní emailovou adresu.

29. 9. 2023

Pátek: Otevřený kostel - nešpory - mše svatá

Také tento pátek, kdy podle liturgického kalendáře slavíme svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, bude od 15:00 hod otevřený kostel, v 17:00 začne modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

28. 9. 2023

Slavnost sv. Václava - čtvrtek 6:30

Když parlament 24. března 2000 schvaloval den svatého Václava jako státní svátek, předkladatelé se odvolávali na předválečnou tradici velkých svatováclavských oslav, které měly jak náboženský, tak i společenský rozměr. Velmi a...

27. 9. 2023

Biblický večer - vzdělávání dospělých ve víře

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30). 176. PRŮZKUM KANAÁNU Numeri, kap. 13 Příběh o vyzvědačích, poslaných na území Kanaánu, má na cestě do zaslíbené země rozhoduj...

26. 9. 2023

Růžencové úterý u Gotharda

Společná modtliba růžence v 17:00, následuje mše svatá v 17:30

24. 9. 2023

Sbírka na církevní školství

V neděli 24. 09. 2023 proběhne během obou mší svatých tedy v 9:00 a 10:30 sbírka na církevní školství.

20. 9. 2023

Biblické večery pokračují - JIŽ DNES

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30) KNIHA NUMERI Kniha Numeri, neboli Čtvrtá kniha Mojžíšova, je už od středověku rozdělena do 36 kapitol a svůj název odvozuje od toho, že ...

20. 9. 2023

Paříž srpen 2024 - přihlášky do středy!

Do středy je možnost přihlásit se na společný týden v Paříži (18.-24. srpna 2024), přihlásit se mohou i ti, kteří narychlo nedají dohromady zálohu, ale mají vážný zájem. Podrobnosti byly v odeslaném emailu minulý týden.

19. 9. 2023

Příprava k manželství

V úterý v 18:30 po mši svaté proběhne příprava k manželství.

19. 9. 2023

Úterní náboženství pro děti

Náboženství dětí - všechny věkové skupiny / 12., 19., 26. 9. 2023 Nejen děti se mají ve víře vzdělávat, je to úkol nás všech. Zavázali jsme se k tomu u křtu a později u biřmování: že budeme ve víře pokračovat a zvelebova...

17. 9. 2023

Dvě přípravy: Biřmování a Křest dítěte

Příští neděli odpoledne se konají dvě přípravy: příprava na biřmování (15:00) a příprava rodičů ke křtu dítěte (17:00).

16. 9. 2023

Svatba: Natalia Brzeźny a Jan Schneeweis

V sobotu si v polských Pawlowicích udělí manželský slib naši farníci Natalia Brzeźny a Jan Schneeweis; můžeme je aspoň v duchu doprovodit modlitbou a po návratu jim osobně popřát.

12. 9. 2023

Společné modlitby: Růženec (úterý) a Nešpory (pátek)

17:00 hodina v úterý patří tradiční společné modlitbě růžence. Všichni jste zváni. V pátek 15. 9. se pak můžete přijít v 17:00 hod společně pomodlit modlitbu nešpor

12. 9. 2023

Startuje náboženství pro děti

Přihlášky na náboženství pro žáky ZŠ všech věkových kategorií jsou vzadu v kostele u krabice na formuláře GDPR, vhoďte je tam prosím anebo pošlete po dětech na první hodinu; setkávání dětí od předškolního věku začíná u...

11. 9. 2023

Pondělní zkouška sboru

Svatogothardský chrámový sbor se sejde v pondělí v 18:30 pod vedením sbormistra p. Fajstavra k pravidelné zkoušce.

10. 9. 2023

Farní táborák

V neděli 10. září odpoledne se koná tradiční farní táborák, oheň bude zapálen v 15:00 hodin a k poslechu bude celé odpoledne hrát kapela Pavla Bartoše.

10. 9. 2023

Žehnání osobních vozidel

Ve stejný den jako farní táborák - tedy 10. září - proběhne dopoledne v 10 hodin (mezi první a druhou nedělní mší svatou) žehnání osobních vozidel; prosíme aby v tento den ke kostelu přednostně zaparkovali řidiči, kteří si cht...

8. 9. 2023

Otevřený kostel a Nešpory na svátek Narození Panny Marie

Spolu s ostatními aktivitami se vracíme také k modlitbě nešpor. Páteční program je tedy bohatý. Tento pátek 8. září, na svátek Narození Panny Marie bude od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 hod začne modlitba nešpor a v 17:30 m...

5. 9. 2023

Přihlašujte děti na nábožko!

Náboženství dětí / 12., 19., 26. 9. 2023 Nejen děti se mají ve víře vzdělávat, je to úkol nás všech. Zavázali jsme se k tomu u křtu a později u biřmování: že budeme ve víře pokračovat a zvelebovat ji. A to nejde samo sebou ...

4. 9. 2023

Modlitba za Ekvádor - mše - přednáška - hymna

Již několikátý rok se modlíme za mír ve světě. A stále pokračujeme! Večer věnovaný Ekvádoru – 4. září 2023. Od 17:30 mše svatá s úmyslem za Ekvádor 18:15 prezentace základních informací (Gabriel Heller), historických a náb...

3. 9. 2023

Dětská mše se vrací

V neděli 3. září budou již opět budou obě nedělní mše svaté. Tedy první v 9:00 hod a následuje "dětská" v 10:30 hod. Vítejte zpět z prázdnin!

2. 9. 2023

Úklid - sobota - prosíme o pomoc!

Úklid kostela / 2. 9. 2023 v 8:00 Po létě, kdy v kostele i na faře byl mírnější provoz, začínáme opět fungovat „na plný plyn“, bohoslužby v kostele se vracejí do normálního režimu, a stejně tak se v průběhu září postupn...

31. 8. 2023

Co nás brzy čeká: Farní táborák

Jedna z prvních zářijových akcí bude tradiční farní táborák. Proběhne v neděli 10. září odpoledne, oheň zapálíme v 15:00 hodin a k poslechu bude celé odpoledne hrát kapela Pavla Bartoše.

29. 8. 2023

Přihlašte děti na náboženství

Před týdnem byl odeslán podrobnější farní email, jsou v něm i přihlášky na náboženství pro žáky ZŠ všech věkových kategorií. Přihlášky jsou rovněž k dostání vzadu v kostele u krabice na formuláře GDPR.

29. 8. 2023

Památka Umučení svatého Jana Křtitele

V úterý 29. 8. si církev připomíná památku Umučení sv. Jana Křtitele. Více informací najdete například zde: https://www.cirkev.cz/archiv/100825-pamatka-umuceni-svateho-jana-krtitele

28. 8. 2023

Návrat k běžnému provozu od 1. 9.

Od 1. září se vracíme zpět k běžnému provozu ve farnosti, již byly zahájeny pravidelné zkoušky pěveckého sboru (každé pondělí), příští neděli 3. 9. vracíme do neděle i druhou mši svatou a práci s dětmi v 10:30, další akt...

21. 8. 2023

Sbor začíná zkoušet!

Členové farního pěveckého sboru jsou první, kteří zahajují poprázdninový provoz v komunitním centru. Každé pondělí v 18:30 začíná zkouška, která trvá přesně dvě hodiny a během níž se nacvičují zpěvy, přednášené při...

21. 8. 2023

Farní dovolená / 21.–26. 8. 2023

Není nás sice plný autobus jako v časech před covidem, nicméně pomalu se opět vracíme k touze prožít část v roce spolu, napříč generacemi, a to v létě, kdy můžeme spojit příjemné s užitečným. Dvacítka mužů a žen se vyber...

18. 8. 2023

Návštěvy seniorů

Ještě donedávna chodili pravidelně mezi nás a někteří z nich byli velmi čilými a aktivními farníky. Stáří a nemoc však s sebou často nesou i imobilitu, kdy jsou odkázáni na péči jiných, nejednou někoho úplně cizího. Bude to ...

15. 8. 2023

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Učení církve, které zobrazují i nejstarší ikony, jakož i mnoho obrazů slavných mistrů (za všechny jmenujme aspoň El Greca z roku 1555 anebo Rubense z roku 1626), bylo jako dogma prohlášeno teprve roku 1950: Panna Maria byla s tělem i ...

15. 8. 2023

Letní akce: Štrůdl na kostelní zahradě

Kdy: V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie Kde: Zahrada za kostelem po mši svaté v 17:30 Zmiňovaná slavnost patří mezi největší církevní svátky a její význam je zdůrazněn i tím, že je zařazena mezi devět tzv. zasvěcených ...

14. 8. 2023

Zkoušky pěveckého sboru / 14., 21., 28. 8. 2023

Členové farního pěveckého sboru jsou první, kteří zahajují poprázdninový provoz v komunitním centru. Každé pondělí v 18:30 začíná zkouška, která trvá přesně dvě hodiny a během níž se nacvičují zpěvy, přednášené při...

7. 8. 2023

Modlitba za svět - večer pro Britské Panenské ostrovy

Večer věnovaný Britským Panenským ostrovům – 7. srpna 2023: 17:30 mše svatá s úmyslem za BVI; 18:15 prezentace základních informací, historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v ze...

6. 8. 2023

Kdo chce, může poslat pozdrav z cest

Přejeme všem farníkům pohodové prázdniny a odpočinkové léto! Ze svých cest můžete ostatní pozdravit zasláním pohledu na adresu farnosti (ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. GOTHARDA PRAHA – BUBENEČ, Krupkovo náměstí 32/6, 16...

6. 8. 2023

Sbírka + Příprava k biřmování

V neděli na svátek Proměnění Páně proběhne během mše svaté v 9:00 sbírka do Fondu sv. Vojtěcha. Následuje v 10:30 příprava k biřmování.

5. 8. 2023

Úklid kostela, prosíme o pomoc!

V sobotu prosíme o pomoc s úklidem našeho kostela, sraz pomocníků je v 8:00 hodin, v létě trvá úklid cca 1,5-2 hodiny, budeme vděčni za každého, kdo se přidá. Prázdninové měsíce bývá Praha vylidněná, a to se týká i farník...

4. 8. 2023

I v létě je v Bubenči otevřený kostel

Také v létě zůstává díky Veronice Benešové každý pátek odpoledne otevřený kostel mezi 15-17 hodinou. Následuje mše svatá v 17:30 hod. Dnes památka kněze sv. Jan Maria Vianney.

3. 8. 2023

Už brzy akce "Štrůdl na kostelní zahradě"

Na úterý 15.8. se připravuje společná akce „Štrůdl na kostelní zahradě“. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) po mši může kdokoli z nás přinést k ochutnání svůj štrůdl, ať už sladký anebo slaný. Bude to malé p...

30. 7. 2023

Bohoslužby v létě

V měsících červenec a srpen pokračuje letní provoz bohoslužeb, tzn. ve středu a pátek večer v 17:30 a v neděli pouze jedna mše svatá v 9 hodin.

20. 7. 2023

Návrat motorkářů z pouti + mimořádná mše svatá v 17:30

Čtyři motorkáři z farnosti na pravidelné letní pouti letos zavítají i do rodiště svatého Gotharda, návrat je plánován na čtvrtek cca v 17 hodin. Můžete je čekat v kostele a společně s nimi poděkovat při mši svaté v 17:30. Tent...

19. 7. 2023

Ve středu NENÍ mše svatá

Středeční pravidelná letní mše svatá v 17:30 dnes nebude! Je přesunuta na zítra - čtvrtek 20.7., kdy můžeme přivítat poutníky na motorkách a spolu s nimi prožít mši svatou v 17:30 hod.

17. 7. 2023

Modlíme se za Britské indickooceánské území

V červenci se v rámci farního projektu Modlitba za mír modlíme za Britské indickooceánské území, jde o sporné území, o které se vedou mezinárodní soudní procesy. Úmysly jsou vzadu za kostelními lavicemi a na webových stránkách.

16. 7. 2023

Pouť motorkářů. Vyprovázení po mši v neděli 16. 7.

V neděli v 10:00 po mši svaté čtyři motorkáři vyrážejí na pravidelnou letní pouť, kde se každý den modlí mj. i za bubenečskou farnost, letos zavítají i do rodiště svatého Gotharda. Můžete je spolu s ostatními vyprovodit a pop...

15. 7. 2023

Svatba Beránek - Rothbaerová

V sobotu v 11 hodin v našem kostele uzavře svátostné manželství vedoucí cyklovýletů Ondra Beránek, jenž za svou choť pojme Annu Rothbaerovou.

7. 7. 2023

Otevřený kostel v pátek i v létě!

I v létě zůstane díky Veronice Benešové každý pátek odpoledne otevřený kostel odpoledne mezi 15-17 hodinou.

5. 7. 2023

Slavnost Cyrila a Metoděje

V Lysolajích bude mše svatá u sester v 7:45 a v Bubenči v 17:30. Protože ve středu není jen státní svátek ale především slavnost svatých Cyrila a Metoděje. I když se ve většině katolického světa svátek svatých Cyrila a Meto...

3. 7. 2023

Večer pro Britské indickooceánské území

V rámci dlouhodobého projektu Modlitba za svět se začínáme modlit za Britské indickooceánské území. Jde o sporné území, o které se vedou mezinárodní soudní procesy. Večer o BIOT začíná v pondělí 3. 7. mší svatou v 17:30 a po...

2. 7. 2023

Bohoslužby v létě

V měsících červenec a srpen bude letní provoz bohoslužeb, tzn. ve středu a pátek večer v 17:30 a v neděli pouze jedna mše svatá v 9 hodin.

2. 7. 2023

Příprava rodičů ke křtu dítěte

I když někteří rodiče berou své děti jako hotové osobnosti už od narození, pravdivou skutečností, doloženou i biblickými texty, je to, že dítě nejen není ještě schopno samostatného rozhodování, ale je navíc odkázáno na vých...

1. 7. 2023

Sobota - 8:00 úklid kostela a spadlé třešně

Před několika dny nám v noci spadla na farní zahradě vzrostlá stará třešeň, velmi prosíme o pomoc s odstraněním důsledků: část se řezala v pondělí, zbytek se uklidí v sobotu dopoledne v 8 hodin. To je také čas úklidu kostela, ...

30. 6. 2023

Hledači - nešpory - otevřený kostel

Dětem sice začínají prázdniny, ale v Bubenči se můžete účastnit pravidelných aktivit: 15:00-17:00 otevřený kostel - 17:00 modlitba nešpor - 18:30 setkání hledačů

29. 6. 2023

6:30 Slavnost svatých Petra a Pavla

Ve čtvrtek ráno je mše svatá ze slavnosti svatých Petra a Pavla, je to jeden ze zasvěcených dnů, tzn. jedna z největších církevních slavností.

28. 6. 2023

Biblické setkání

SDÍLENÍ Numeri, kap. 5–11 Vysvobození z Egypta, zastavení pod horou Sinaj, obdržení životních pravidel, ale i rituálních předpisů – to vše bylo a stále je pro židovský národ silné téma. Každoročně se v myšlenkách a m...

26. 6. 2023

Mimořádně v 17:00 - řezání spadlého stromu

Před několika dny nám v noci spadla na farní zahradě vzrostlá stará třešeň, velmi prosíme o pomoc s odstraněním důsledků: v pondělí v 17 hodin kdokoli, kdo má dobrou pilku, může přijít pořezat spadlý strom spolu s Matejem Jend...

24. 6. 2023

Primice Michala Hladíka

V sobotu 24. června 2023 v 15 hodin bude P. Michal Hladík v našem kostele sv. Gotharda slavit primici, tedy první slavnostní mši svatou. Počítejme prosím s účastí, jde o jeden z největších dnů celé naší farnosti za poslední deseti...

21. 6. 2023

Biblický večer

177. NESPOKOJENOST NA POUŠTI Numeri, kap. 11 Jakmile se Izraelité vydali na cestu, vyvstaly nové potíže, většinou způsobené samotným lidem. Celá jedenáctá kapitola spojuje reptání na dvou místech: první je vybudováno na schém...

18. 6. 2023

Díky za uplynulý školní rok na mši svaté v 10:30

V neděli (18. června) v 10:30 budeme děkovat za uplynulý školní rok, srdečně zveme zejména pedagogy, rodiče, žáky a studenty.

17. 6. 2023

Kněžské svěcení jáhna Michala Hladíka

V sobotu 17. června 2023 se v katedrále v 10 hodin uskuteční kněžské svěcení jáhna Michala Hladíka, shromážděme se v katedrále dostatečně včas a přijďme společně prožít tuto historickou událost naší bubenečské farnosti. ...

16. 6. 2023

Výstav Eucharistie - modlitba nešpor - mše svatá

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, celé odpoledne (15:00-17:00) je v kostele výstav Pána Ježíše v Eucharistii – přijďte v tichosti adorovat, od 17:00 je pak společná modlitba nešpor, od 17:30 mše svatá.

14. 6. 2023

Biblický večer

176. ODCHOD ZE SINAJE Numeri, kap. 10,11–36 Pod Sinajem se odehrálo nejdelší a nejdůležitější zastavení Izraelitů na cestě z Egypta do zaslíbené země. Toto zastavení bylo komunitotvorné: zde jsou jim do srdce vloženy zásady,...

13. 6. 2023

Příprava k manželství 18:30

Dnes - fara - v 18:30 - příprava k manželství. Mše svatá v 17:30 hod.

11. 6. 2023

První svaté přijímání + Příprava k biřmování

Příští neděli bude farnost v 10:30 prožívat slavnost prvního svatého přijímání. Odpoledne pak v 15 hodin pokračuje příprava k biřmování.

8. 6. 2023

Těla a Krve Páně - čtvrtek 6:30

Ve čtvrtek 08. 06. slavíme slavnost Těla a Krve Páně. V 6:30 mše s eucharistickým požehnáním.

7. 6. 2023

Biblický večer

175. ŘÁD PRO PESACH A TRUBKY Numeri, kap. 9,1–10,10 Znečištění jednotlivých členů izraelské komunity s sebou přinášelo nové otázky: je to důvodem k úplnému vyloučení z komunity, slavící největší svátky, tedy vysvoboz...

6. 6. 2023

Těšíme se na Michalovo kněžské svěcení 17. 6.

Náš jáhen Michal Hladík oznamuje termín svého kněžského svěcení (sobota 17. 6. 2023 v 10:00 v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze). Svoji primici, tedy svou první slavností mši svatou, bude sloužit o týden později v n...

5. 6. 2023

Večer pro Bermudy

Celý měsíc se v rámci projektu Modlitba za svět modlíme za Egypt a je rovněž možné podpořit charitní projekt egyptského biskupa v Alexandrii. V pondělí 5. června začínáme měsíc modliteb za Bermudy. V tento den také po mši sva...

4. 6. 2023

Povídání o rozpočtu a dluhové pasti

V neděli 4. června přijdou na faru právně-ekonomičtí odborníci, kteří zájemce provedou odborným výkladem, jak v dnešní době nepadnout do finanční či dluhové pasti, proč je důležitý rozpočet, kde hrozí největší nebezpečí...

2. 6. 2023

Noc kostelů ve znamení umění

Letošní Noc kostelů u sv. Gotharda nabízí kromě mše svaté v 17:30 hod podrobný výklad o historii a architektuře kostela (18:30) prezetovaný p. Josefem Datlem. Následují čtyři zajímavé umělecké prezentace, připravené našimi farn...

2. 6. 2023

Výstav Eucharistie a otevřený kostel

V pátek je opět po měsíci možnost půlhodinové adorace před vystavenou Eucharistií, ztišení je možné v čase 17:00-17:25, kostel je však otevřený už od 15 hodin. Po mši svaté v 17:30 hod pokračuje festlival Noc kostelů.

30. 5. 2023

Dětský den u fary - úterý 14:40 - 17:15

V úterý 30. května odpoledne připravujeme dětský den – u příležitosti Dne dětí se na zahradě uskuteční loutkové divadlo a proběhne řada soutěží a her; registrace dětí začíná ve 14:40. Oficiální začátek 15:00 hod.

28. 5. 2023

Neděle pro kola a motorky a slavnost Seslání Ducha Svatého

Poslední májovou neděli (28.5.) jsou připravené jako tradičně dvě mše svaté (v 9:00 a 10:30 hod). Tento den slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Zároveň jsou na zbytek dne připraveny dvě zajímavé akce: cyklisté se mohou vyda...

26. 5. 2023

Májová pobožnost - zveme všechny!

V pátek zveme na společnou májovou pobožnost – modlitba k Panně Marii začíná v 17 hodin.

25. 5. 2023

Synodální setkání

Ve čtvrtek v 18:30 se na faře koná další kolo synodálního setkání na téma "Jak žít církev a co udělat, aby církev jako organizace v budoucnosti byla lepší a funkčnější". Není to setkání duchovních, ale laiků, kteří mají a...

24. 5. 2023

Biblický večer

174. OČIŠŤOVÁNÍ LÉVIJCŮ Numeri, kap. 8 Lévijci jsou odděleni od ostatních izraelských kmenů nikoli na základě speciálního zasvěcení, ale na základě rodu, jejž si vyvolil a povolal sám Bůh. Na rozdíl od kněží, kteří ...

21. 5. 2023

Dvě přípravy: k biřmování a křtu dítěte

Sedmá neděle velikonoční - v 15:00 hod proběhne příprava k biřmování a v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte.

19. 5. 2023

Májová pobožnost a Hledači

V pátek zveme na společnou májovou pobožnost – modlitba k Panně Marii začíná v 17 hodin. Od 18:30 bude pokračovat pravidelné setkávání Hledačů.

17. 5. 2023

Biblické setkání

173. DARY VŮDCŮ PRO SVATYNI Numeri, kap. 7 Zdá se, že tato kapitola byla původně zařazena za kapitolu 40 v knize Exodus, ale z blíže neznámého důvodu ji poslední poexilní redaktor zařadil na toto místo Tóry, patrně proto, aby ...

14. 5. 2023

Cyklisté - motorkáři - děti

Konec května bude u nás v Bubenči pestrý. Zapište si do diářů tyto akce! Poslední májovou neděli (28.5.) se mohou cyklisté vydat na odpolední výlet po židovských památkách v Praze a okolí, motorkáři na cca 150 km vyjížďku s...

12. 5. 2023

Májová pobožnost

Dnešní společná májová pobožnost – modlitba k Panně Marii - začíná v 17:00 hodin. Po ní následuje mše svatá v 17:30 hod

10. 5. 2023

Biblický večer

172. NAZÍRSKÝ SLIB Numeri, kap. 6 Původ slova nazír není sice zcela jasný, ale pravděpodobně znamenal „oddělený pro Boha“. Nešlo tedy o lévijce, ale o příslušníka jakéhokoli jiného izraelského kmene, jenž se rozhodl zvl...

9. 5. 2023

Dnes - modlitba růžence

V úterý 5. velikonočního týdne v 17:00 všechny zveme ke společné modlitbě růžence. Následuje mše svatá v 17:30 hod-

7. 5. 2023

Pouť v Bubenči s apoštolským nunciem

Poutní slavnost v Bubenči proběhne v neděli 7. května (tedy po svátku svatého Gotharda, který připadá na 5. května). Mše svatá v 10:30, hostem bude apoštolský nuncius v ČR Mons. Thaddeus Okolo. Ihned po skončení mše se přesuneme...

6. 5. 2023

Úklid kostela - děkujeme za pomoc!

V sobotu prosíme o pomoc s úklidem kostela před poutí, sraz je v 8 hodin!

5. 5. 2023

Přidejte se k Hledačům

V naší farnosti byla zahájena nová setkávání dospělých, kteří se touží dozvědět více o katolické víře. Mohou se účastnit jak nepokřtění, tak pokřtění, dvojice i jednotlivci. Doporučujeme zejména pro smíšené dvojice, kd...

5. 5. 2023

Výstav Eucharistie

Tento pátek je od 17 hodin v kostele výstav Eucharistie – možnost tiché adorace s Ježíšem, další květnové pátky pak bude ve stejném čase probíhat mariánská májová pobožnost.

1. 5. 2023

Pondělí - Večer pro Egypt - Modlitba za svět

V rámci Modlitby za mír ve světě se od pondělí 1. května začínáme modlit za Egypt, úmysly na každý den za tuto zemi jsou na stolečku za kostelními lavicemi. Celý měsíc je rovněž možné podpořit charitní projekt egyptského bisk...

27. 4. 2023

Úterý a pátek - společné modlitby

Nezapomeňme rovněž na společnou modlitbu, ve farnosti se v úterý v 17 hodin modlí skupinka věřících růženec, další možnost je v pátek v 17 hodin, kdy se zde přede mší svatou modlíme večerní modlitbu nešpor.

26. 4. 2023

Biblický večer

SDÍLENÍ Numeri, kap. 1–5 Bible je Boží Slovo, určené k četbě celému Božímu lidu, přičemž Hospodin si od počátku vybírá rovněž ty, které pověřuje jeho výkladem. Ten není dán komukoli, aby nedošlo k pokřivení a zfalš...

21. 4. 2023

Noví hledači - setkávání začíná v pátek

O Velikonocích byli pokřtění dva mladí muži, kteří ještě před rokem možná ani netušili, že je Bůh osloví natolik, že budou moct veřejně před ostatními lidmi vyznat, že v něho věří a chtějí ve své další životní etapě...

21. 4. 2023

Společné modlitby - úterý a pátek

Nezapomeňme rovněž na společnou modlitbu, ve farnosti se v úterý v 17 hodin modlí skupinka věřících růženec, další možnost je v pátek v 17 hodin, kdy se zde přede mší svatou modlíme večerní modlitbu nešpor.

19. 4. 2023

Biblický večer

171. ČISTOTA KOMUNITY Numeri, kap. 5 Bůh není takový, jak v něho věří pohané, totiž vzdálený od všeho stvořeného včetně lidí natolik, že člověk nemá šanci se s ním setkat ani poznat Jeho vůli. Naopak, Bůh se člověku la...

19. 4. 2023

Co se děje na zahradě?

Na kostelní zahradě probíhá odvodňování terénu, práce by měly být hotové do 14 dnů; děkujeme za každou finanční podporu a pomoc. Současně probíhá stavebně-historický průzkum kostela, který bude podkladem pro několik plánova...

18. 4. 2023

Příprava k manželství

Nejde o bezprostřední přípravu na svatbu, ale o důležité přemýšlení nad tím, jak Bible chápe manželství a zda ti, kteří žádají o obřad v kostele, opravdu chtějí to, co kněz jako oddávající pouze zprostředkovává. V pražs...

18. 4. 2023

Společná modlitba růžence

Nezapomeňme rovněž na společnou modlitbu, ve farnosti se v úterý v 17 hodin modlí skupinka věřících růženec, další možnost je v pátek v 17 hodin, kdy se zde přede mší svatou modlíme večerní modlitbu nešpor.

12. 4. 2023

Biblický večer

170. POVINNOSTI LÉVIJCŮ Numeri, kap. 4 Už při formování Izraelitů, putujících od hory Sínaj dál směrem k zaslíbené zemi, určitě neuniklo pozornosti čtenáře, že je víckrát zmíněno kritérium bojeschopnosti. Stejně tak sesk...

10. 4. 2023

Žehnání pokrmů

Již tradičně proběhne u nás žehnání pokrmů při mši svaté o Velikonočním pondělku v 9 hodin.

8. 4. 2023

Svatý týden - kde najít informace

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne, včetně posvátného Tridua naleznete na vývěsce, na webových stránkách farnosti a také ve svých emailových schránkách, kam byl poslán v sobotu podvečer. Na webu hledejte pod záložkou Boh...

8. 4. 2023

Bílá sobota 08. 04. 2023 + Velikonoční vigilie

9:00 modlitba s katechumeny - 15:00 krátká pobožnost pro děti - 15:00-19:00 adorace u Božího hrobu - 20:00 Velikonoční vigilie O Velikonoční vigilii budeme u nás ve farnosti prožívat křest dvou mladých mužů: krátká modlitba s ni...

8. 4. 2023

Setkání s dětmi na Bílou sobotu

V sobotu odpoledne v 15:00 hodin otec Miloš bude s dětmi probírat krátkou pobožností jak události Velkého pátku, tak Velikonoční vigilie, aby i ony věděly, že jako křesťané slavíme velké dny naší víry. V tuto hodinu také vydlá...

7. 4. 2023

Křížová cesta na Velký pátek

Poslední křížová cesta je na Velký pátek, začínáme v 15 hodin. Nezapomeňme na to, že tento den není v první řadě ani státní svátek ani dovolená, ale pro nás křesťany je to nejposvátnější čas smutku a odříkání – jde o...

4. 4. 2023

Poslední zpovídání před Velikonocemi

V úterý odpoledne bude poslední možnost přijmout svátost smíření před Velikonocemi – P. Miloš zpovídá od 14:30, P. Vladimír od 15:00, oba až do začátku večerní mše svaté v 17:30

4. 4. 2023

Svatý týden - kdy se co děje?

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne, včetně posvátného Tridua naleznete na vývěsce, na webových stránkách farnosti a také ve svých emailových schránkách, kam byl poslán v sobotu podvečer. Na webu hledejte pod záložkou Boh...

3. 4. 2023

Modlitba za svět - Večer pro Džibutsko

V pondělí se v rámci projektu Modlitba za svět začínáme modlit za malou africkou zemi Džibutsko. V 17:30 je mše svatá, po ní od 18:15 proběhne asi hodinová prezentace o tomto státě.

2. 4. 2023

Květná neděle - Vojenská mše za bl. Karla Habsburského

V neděli bude v 9:00 hodin mše svatá s ostatky bl. Karla Habsburského. Při této mši NEbude tradiční žehnání ratolestí na začátku bohoslužby, žehnání proběhne na začátku druhé mše v 10:30 hod.

2. 4. 2023

Žehnání ratolestí - neděle 10:30

Tradiční žehnání ratolestí proběhne na začátku druhé nedělní mše, tedy v neděli 2.4. v 10:30 hod.

2. 4. 2023

Civilní sňatek z pohledu církve - přednáška

Příští neděli odpoledne v 17:00 hodin se bude na faře konat přednáška o civilním sňatku z pohledu církve – srdečně zveme všechny, kteří žijí v takovém manželství, aby přišli a dozvěděli se, co a jak lze dělat proto, aby m...

2. 4. 2023

Sbírka trvanlivých potravin

Společně můžeme tento týden udělat pořádek ve své spíži a v potravinách; příští neděli bude probíhat sbírka trvanlivých potravin (rýže, mouka, cukr, olej, konzervy…), které jsme zakoupili do zásoby a můžeme je darovat dál...

31. 3. 2023

Křížová cesta - matky

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (31.3. v 17:00) se budou modlit matky za své děti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby.

30. 3. 2023

Čím žije naše církev - Čt 17:30 - ozvěny z Evrop. synodálního setkání

Papež František nadále vyzývá k synodálnímu procesu; zveme proto všechny, koho zajímá jak a čím žije naše církev, aby přišli na faru ve čtvrtek 30. března. V 17:30 mezi nás přijde jáhen Matěj Jirsa, jenž byl účasten nedávn...

29. 3. 2023

Biblický večer

169. SLUŽBA LEVIJCŮ A KNĚŽÍ Numeri kap. 3 I mezi levity musí být jasně stanovený řád, přičemž jednotlivé složky tohoto kmene nemají zasahovat do pravomocí, které jim nebyly odevzdány Bohem skrze Mojžíše. Nejvyššího posta...

26. 3. 2023

Swap sportovních potřeb

Společně můžeme tento týden udělat pořádek ve svém sportovním vybavení; příští neděli bude probíhat swap, vzájemná výmě-na lyží, sportovních holí, potřeb pro letní i zimní sporty, sportovních bot apod. Důležité je vše...

25. 3. 2023

Farní pěší pouť/ Kající pouť

V sobotu se koná pěší pouť do Staré Boleslavi, vyrážíme v 8 hodin ze stanice metra Letňany, mše svatá je plánovaná ve 13 hodin. Pouze malou ochutnávkou pravé poutě bude pěší pouť do Staré Boleslavi v sobotu na slavnost Zvěst...

24. 3. 2023

Křížová cesta - ministranti

V pátek bude tradičně od 15:00-17:00 otevřený kostel pro osobní modlitbu. A v 17:00 začne křížová cesta, tentokrát svatogohardských ministrantů. Následuje mše svatá v 17:30 hod.

22. 3. 2023

Biblický večer

168. ŘÁD PRO TÁBOŘENÍ A POCHOD Numeri kap. 2 Ani putování nesmí být chaotické: lid, který Pán Bůh přijal za své vlastnictví a sám se stal jejich vůdcem, má reprezentovat dokonalost a řád, což v hebrejštině vyjadřuje synon...

21. 3. 2023

Společná úterní modlitba růžence

Aktivity na tento den - 17:00 modlitba růžence - 17:30 mše svatá - následuje příprava k manželství (III.)

20. 3. 2023

Mše svatá v pondělí - sv. Josef

Letošní slavnost svatého Josefa je z důvodu, že 19. březen je zároveň Čtvrtou postní nedělí, přeložena na pondělí 20. března, společně si tohoto světce připomene při mši svaté v 17:30.

15. 3. 2023

Biblický večer

167. PRVNÍ SČÍTÁNÍ Numeri kap. 1 Než Izraelité vstoupí so zaslíbené země, Hospodin nařizuje spočítat všechny bojeschopné Izraelity počínaje dvaceti lety života. Jde o první sčítání od chvíle, kdy izraelský lid opustil d...

12. 3. 2023

Pomazání nemocných

Jde o svátost, kterou z pověření Ježíšova udělovali už apoštolové vážně nemocným, kteří se přiblížili k závěru svého života a odchodu na věčnosti, Právě toto je cílová skupina pomazání nemocných i dnes: vážně nemoc...

12. 3. 2023

Sbírka - tentokrát brýlí

Společně můžeme tento týden udělat pořádek ve svých brýlích a pouzdrech na brýle; v neděli 12. 3. bude v kostele krabice, do které je přede mší nebo po ni lze vložit – vše bude odvezeno a předáno mezinárodní organizaci, kter...

11. 3. 2023

Duchovní obnova - 8:45 - s P. Tomášem Petráčkem

Obnovit v sobě duchovní život natolik, aby se naše duše více přiblížila k Bohu: jde v podstatě o náročný proces, při němž se musí nejdříve člověk zbavit nánosu toho všeho, co ho od Boha mohlo vzdálit (i když člověk sám ten...

10. 3. 2023

Křížová cesta - ženy - pátek 17:00

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (10.3.) se budou modlit odvážné ženy z naší farnosti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby. Program na pátek: 15:00-17:00...

9. 3. 2023

Synoda - povídání se zástupcem evropského setkání

Papež František nadále vyzývá k synodálnímu procesu; zveme proto všechny, koho zajímá jak a čím žije naše církev, aby přišli na faru ve čtvrtek 9. března, v 17:30 mezi nás přijde jáhen Matěj Jirsa, jenž byl účasten nedávné...

8. 3. 2023

Biblický večer

166. IZRAELSKÉ KMENY Čtvrtá kniha Mojžíšova, Leviticus Symbolicky lze rozdělit knihu Numeri na část, kde se setkáváme ještě se starým pokolením, které selhalo již pod horou Sinaj, když nevydrželo čekat na Mojžíše, který ji...

6. 3. 2023

Modlitba za svět Večer pro Dominikánskou republiku

Večer věnovaný Dominikánské republice 17:30 mše svatá s úmyslem za Dominiku; 18:15 prezentace základních informací (Bruno Sibera), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Ji...

5. 3. 2023

Sbírka léků a zdravotnických potřeb

Společně můžeme tento týden udělat pořádek ve svých lécích a zdravotnických potřebách; příští neděli bude v kostele krabice, do které se dá přede mší nebo po ni vložit jakýkoli lék, obvaz či zdravotnická pomůcka – vše...

5. 3. 2023

Materiální sbírka pro lidi v nouzi

Prosíme o pomoc pro lidi v nouzi. Kdy? V neděli 5. 3. od 9 do 12 hodin proběhne sbírka věcí, kosmetiky, plenek a inkontinenční plenky pro seniory. Jde o adresnou pomoc klientům sester Vincentek ve Staré Boleslavi což jsou zejména rodiny v...

4. 3. 2023

Sobota 8:00 - jarní brigáda

V sobotu v 8:00 prosíme o účast na jarní brigádě, která je spojena s velkým úklidem kostela – kdo může, ať přijde- Ráno v 8 hodin se bude rozdělovat práce v kostele, na faře a na zahradě.

3. 3. 2023

Křížová cesta - muži

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (3.3.) se budou modlit odvážní muži z naší farnosti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby.

1. 3. 2023

Pomozte - materiální sbírka

Prosíme o pomoc pro lidi v nouzi. Kdy? V neděli 5. 3. od 9 do 12 hodin proběhne sbírka věcí, kosmetiky, plenek a inkontinenční plenky pro seniory. Jde o adresnou pomoc klientům sester Vincentek ve Staré Boleslavi což jsou zejména rodiny v...

1. 3. 2023

Biblický večer

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30) 165. KNIHA NUMERI Čtvrtá Mojžíšova kniha se v hebrejském kánonu nazývá stejně jako všechny knihy Tóry podle prvního slova, jímž zač...

24. 2. 2023

Volná místa na farní dovolené v Německu!

Uvolnily se dva dvojlůžkové pokoje na farní týdenní dovolené, která se koná 20.-26. srpna v německém poutním místě Schönenberg u Ellwangenu. Přihlásit se můžete urychleně na farní adrese farnost.bubenec@gmail.com.

24. 2. 2023

Otevřený kostel, křížová cesta a další duchovní aktivity

V pátek po Popeleční středě bude od 15:00-17:00 otevřený kostel. V 17:00 křížová cesta. Ty se budou během postní doby konat každý pátek. Navíc v sobotu 11. března proběhne duchovní obnova s Tomášem Petráčkem. A v sobotu ...

22. 2. 2023

Popeleční středa - mše sv. s udílením popelce 17:30

Postní doba začíná jako obvykle Popeleční středou, která letos padne na 22. února! Večerní mše svatá s udílením popelce je jako obvykle v 17:30. (2. 4. Květná neděle/ 7. 4. Velký pátek/ 8. 4. Bílá sobota/ 9. 4. slavnost Zmrtv...

22. 2. 2023

Začíná půst - modlitba - odříkání - almužna

Součástí půstu má podle Bible být větší intenzita modlitby, odříkání a konání almužny. Vše začíná ve středu: tento den je přísný nedispenzovatelný půst – nejen od masa, ale i od jakéhokoli jídla, veďme k tomu prosím u...

19. 2. 2023

Tuto neděli: Sbírka Haléř sv. Petra

Během mše svaté proběhne sbírka zvaná Haléř svatého Petra, celou částku přeposíláme na účet, z něhož papež František pomáhá ve světě bídným jménem nás všech katolíků. Tato nejstarší finanční sbírka, která vyjad...

17. 2. 2023

Pátek - Čas pro osobní i společnou modlitbu

V pátek od 15:00-17:00 otevřený kostel. Od 17:00 modlitba nešpor z breviáře. V 17:30 mše svatá.

15. 2. 2023

Biblický večer

SDÍLENÍ Třetí kniha Mojžíšova, Leviticus Poslední biblická hodina v únoru (o týden později je v liturgickém kalendáři Popeleční středa) bude věnována zpětnému pohledu na celou knihu. Každý, kdo se kdy pouštěl do čtení ...

12. 2. 2023

Uvažujete o přípravě k biřmování - přidejte se!

V neděli odpoledne v 15:00 hodin se koná druhé setkání přípravy k biřmování – je to poslední příležitost přidat se k letošním čtyřem dospělým zájemcům o tuto svátost. V lednu se na prvním nedělním setkání sešli čty...

10. 2. 2023

Otevřený kostel - nešpory - mše svatá

V pátek na svátek sv. Scholastika od 15:00-17:00 otevřený kostel. Od 17:00 modlitba nešpor z breviáře. V 17:30 mše svatá.

7. 2. 2023

Společná modlitba růžence

Další možnost společné modlitby: v úterý v 17 hodin růženec, v pátek v 17 hodin modlitba nešpor z breviáře!

6. 2. 2023

Modlitba za svět - Dominika - úvodní večer - 18:15

Večer věnovaný Dominice. 17:30 mše svatá s úmyslem za Dominiku; 18:15 prezentace základních informací (Teodor Heller), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Jiří Václavek)

4. 2. 2023

Úklid kostela - sobota 8:00 - prosíme o pomoc

V sobotu prosíme o účast na úklidu kostela a společných prostor na faře, začíná se v 8:00 hodin.

3. 2. 2023

Svatoblažejské požehnání - pátek 17:30, Výstav Eucharistie - 17:00

Mučedník Blažej měl podle starobylé tradice, kterou dál o něm šířili věřící křesťané, pomáhat druhým ještě i cestou na smrt. Měl už sice svázané ruce a nemohl se volně pohybovat, ale když viděl, jak se u cesty, kterou ho p...

2. 2. 2023

Žehnání svící na Hromnice - čtvrtek 6:30 hod

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, jenž měnil v historii svůj název (nikoli obsah) a podle starého jména Hromnice je nazváno i žehnání svíček, zvaných hromničky. Přinesené svíce budou požehnány ve čtvrtek při rann...

1. 2. 2023

Biblický večer

164. DODATEK K LEVITICUS Leviticus, kap. 27 Třetí Mojžíšova kniha zvaná Leviticus končí. Poslední kapitolu tvoří dodatek, upravující některé finanční záležitosti spojené s chrámovým kultem. Vychází z ekonomiky, v níž už...

29. 1. 2023

Požehnání ikon a svící prvokomunikantů

Od čtvrtku do neděle probíhá na faře ikonopisecký kurz pod vedením mistra Martina Damiána, v neděli pak proběhne žehnání ikon, které naši farníci během těchto dnů vytvoří. Při stejné mši svaté v 10:30 pak budou požehnány s...

27. 1. 2023

Nešpory a otevřený kostel. Neváhejte a přijďte!

Pátek 3. týdne v mezidobí. Věnujte pozornost pravidelným aktivitám a možnosti setrvat v kostele během celého odpoledne. Od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitba nešpor, následuje mše svatá v 17:30.

24. 1. 2023

Pozvání na společnou modlitbu růžence

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. ...

23. 1. 2023

Zkouška farního sboru

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

22. 1. 2023

Koncert podané ruky. Neděle - 17:00

Pozvěte své příbuzné či kamarády na koncert špičkových českých umělců, který je věnován jednotě křesťanů, žijících na území Prahy 6. Společně si můžeme vyslechnout kvalitní hudbu v podání Lindy Juránkové (hra na ...

20. 1. 2023

Otevřený kostel - nešpory - hledači

Pátek 2. týdne v mezidobí. Věnujte pozornost pravidelným aktivitám a možnosti setrvat v kostele během celého odpoledne. Od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 modlitba nešpor, následuje mše svatá v 17:30 a po ní proběhne na faře v ...

19. 1. 2023

Zasedání ekonomické rady farnosti

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí. Mše svatá v 6:30 hod. Večer v 18:00 se sejdou členové Ekonomické rady farnosti.

18. 1. 2023

Biblický večer

163. POŽEHNÁNÍ A KLETBY Leviticus, kap. 26 Podstatnou součástí smlouvy Hospodina s vyvoleným lidem, neboli svatým národem, jenž je určen k trvalé čistotě, jsou přislíbení i sankce. Tedy požehnání a zlořečení, pod nimiž s...

17. 1. 2023

Společná modlitba růžence

V úterý slavíme svátek sv. Antonína. Od 17:00 hod se můžeme sejít ke společné modlitbě růžence, následuje mše svatá a v 18:30 proběhne setkání kostelníků

15. 1. 2023

Příprava k biřmování - začínáme v 15:00

Této svátosti se říká svátost dospělosti, protože o jejím přijetí by už neměl rozhodovat rodič, ale samotný kandidát, ale i proto, že uvědomělé přijetí darů Ducha Svatého, jehož přislíbil Ježíš svým učedníkům v kter...

15. 1. 2023

Neděle plná příprav

Nezapomeňte, že v neděli se kromě přípravy k biřmování (v 15:00) koná v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte a v 18:30 setkání rodičů prvokomunikantů.

13. 1. 2023

Prostor pro modlitbu - nešpory - setkání hledačů

Od 15:00-17:00 otevřený kostel. V 17:00 modlitba nešpor, následuje mše svatá a v 18:30 proběhne setkání hledačů.

12. 1. 2023

Zkuste napsat ikonu! Dokážete to!

Na ikonopiseckém kurzu 26.-29. ledna zbývá poslední místo! Zájemce ať co nejdříve napíše na info@martindamian.cz

11. 1. 2023

Biblický večer

162. MILOSTIVÉ LÉTO Leviticus, kap. 25 Stokrát opakované klišé o přísném starozákonním Bohu a dobrotivém novozákonním Ježíši nabourává správná četba, výklad i pochopení biblického textu, v němž nechybí jak přísný ...

10. 1. 2023

Odklízení vánoční výzdoby - úterý 18:30

Bez vánočních stromků, betléma a koled by ani náš kostel nebyl tím útulným a příjemným místem, kam nejen my věřící, ale i další obyvatelé Bubenče rádi během svátečních dnů přicházejí. Zatímco Štědrý den je ještě s...

6. 1. 2023

Slavnost Zjevení Páně - Výstav Eucharistie - Žehnání vody, křídy a kadidla

15:00-17:00 otevřený kostel + 17:00 výstav Eucharistie + 17:30 žehnání vody, křídy a kadidla Jedná se o tříkrálové požehnání – podle starobylé tradice totiž přinesli Ježíšovi do Betléma mudrci z Východu tři dary: zlato, ka...

4. 1. 2023

Biblický večer - středa 18:15

161. OLEJ A CHLÉB Leviticus, kap. 24 Teprve po výkladu předchozích kapitol knihy Leviticus se nám pomalu uzavírá jednotná myšlenka, kterou můžeme postupně skládat z jednotlivých teoretických nařízení, umístěných v této kni...

3. 1. 2023

Příprava k manželství - začínáme

Na svatbu se mnozí připravují několik měsíců a mají o ní své vlastní představy, často tolik odlišné od představy rodičů těch, kterých se svatba týká. Na manželství se však mají připravit páry nikoli podle svých vlastních...

2. 1. 2023

Pondělí večer - Modlitba za svět - Dánsko

Večer věnovaný Dánsku 2. 1. 2023 17:30 mše svatá s úmyslem za Dánsko; 18:15 prezentace základních informací, historických a náboženských souvislostí a monitoring současného dění v zemi.

1. 1. 2023

První den roku 2023 - slavnost Panny Marie

V neděli 1. 1. je slavnost Panny Marie, Matky Boží, nezapomeňme si na Boha a Jeho matku udělat čas a přijít na společné slavení mše svaté! Jako vždy v neděli mše svaté v 9:00 a 10:30.

31. 12. 2022

Poslední den v roce u sv. Gotharda

Sobota 31. 12. 2022 sedmý den vánočního oktávu. 15:00-17:00 otevřený kostel. Mše svatá a rozloučení se starým rokem 17:30.

30. 12. 2022

Stavění železnice na faře

POZVÁNKA NA ŽELEZNIČNÍ DEN U SV. GOTHARDA Tatínkové, přijďte si pohrát s elektrickými vláčky, děti vezměte s sebou a maminky také, dají si v kuchyni třeba kafíčko s ostatními maminkami. KDY: Na svátek Svaté Rodiny 30. p...

30. 12. 2022

Svátek Svaté Rodiny - Obnovte své manželské sliby

Protože letos mezi Vánoci a Novým rokem není neděle, svátek Svaté Rodiny a s ním i obnovení manželských slibů se koná v pátek 30. prosince večer v 17:30.

29. 12. 2022

Vánoční oktáv

Mše svaté v kostele o vánočním oktávu: 26.12. v 9 hodin dopoledne, 27.12. v 17:30 28.12. v 17:30 29.12. v 6:30 30.12. v 17:30

29. 12. 2022

V pátek bude otevřený kostel + modlitba nešpor

V pátek 30. prosince bude před mší svatou jako tradičně v pátek otevřený kostel od 15:00 a v 17:00 proběhne společná modlitba nešpor. Mše svatá s možností obnovit posvátný slib manželský začíná v 17:30

29. 12. 2022

Jak napsat ikonu? Kurz již v lednu!

V lednu (26.-29. ledna 2023) opět pořádáme ikonopisecký kurz, možnost přihlášek na info@martindamian.cz.

25. 12. 2022

Boží Hod vánoční

Půlnoční mše svatá s Českou mší vánoční, lidově nazývanou Rybovka, bude opět přesně o půlnoci; dopolední sváteční bohoslužby jsou u Sv. Gotharda v 9:00 a 10:30

24. 12. 2022

Štědrý den v Bubenči

Odpoledne v 16 hodin je štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s dětmi, v čase 15:30-15:55 je poslední příležitost pro letošní převzetí betlémského světla z kostela domů

23. 12. 2022

Vánoční výzdoba kostela

Přijďte prosím pomoct s přípravou našeho kostela pro Vánoce: stromky, betlém, úklid; začátek v 18:15, hned po večerní mši svaté!

21. 12. 2022

Biblický večer

160. KALENDÁŘ SVÁTKŮ Leviticus, kap. 23 Tato kapitola přináší propracovaný seznam svátků, které má a bude izraelský lid zachovávat předepsaným způsobem. Odráží se v něm sice zemědělský charakter jejich původu, nicmén...

18. 12. 2022

Ikonopisecký kurz - přihlášky

V lednu (26.-29. ledna 2023) opět pořádáme ikonopisecký kurz, právě začíná možnost přihlášek na info@martindamian.cz.

15. 12. 2022

Dárky pro dobrovolníky - odevzdání - středa, čtvrtek

Tento týden (14. a 15. 12 od 16:00 do 17:30) se odevzdávají balíčky pro hlavak.cz, Strom splněných přání – k voucheru přibalte nějaký osobní dáreček, vánočně zabalte a přineste na faru – v sobotu pak všechny dárky budeme za...

15. 12. 2022

Biřmování - přihlášky + Modlitba za zemřelé

Do 15. prosince je možnost hlásit se na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u první zpovědi a svatého přijímání), a rovněž vložit seznam svých zemřelých na modlitbu v roce 2023 (jméno a datum úmr...

15. 12. 2022

Roráty - čtvrtek

Každý čtvrtek do Vánoc máme opět roráty při svíčkách, zahajujeme společně s Pánem Bohem tento den v 6:30!

14. 12. 2022

Biblický večer

SDÍLENÍ Leviticus, kap. 17–22 Tentokrát sdílení nebude jednoduché, protože se může projevit individualistický pohled na všechno, co je součástí tzv. Zákona svatosti, nebo chceme-li dát přednost jinému synonymu – Řádu či...

13. 12. 2022

Farní školka - NENÍ - Bude 21.12.

Vzhledem k tomu, že se ve středu dopoledne koná na faře ekumenické setkání duchovních z Prahy 6, tento týden odpadá farní školka, maminky se sejdou ještě před Vánoci ve středu 21. prosince!

12. 12. 2022

Trénování paměti - naposledy

V pondělí v 17 hodin se koná poslední lekce Trénování paměti, přijďte se podívat i ti, kteří jste nikdy nebyli na kurzu anebo ti, kteří jste byli na začátku, a pak přestali – poděkovat lektorce i ostatním, kteří se na faře sc...

11. 12. 2022

Staročeské roráty - neděle 9:00

Třetí adventní neděli budeme na mši svaté v 9:00 zpívat staročeské roráty.

9. 12. 2022

Hlaste se - Ikonopisecký kurz

V lednu (26.-29. ledna 2023) opět pořádáme ikonopisecký kurz, právě začíná možnost přihlášek na info@martindamian.cz.

8. 12. 2022

Čtvrtek - Staročeské roráty

Každý čtvrtek do Vánoc máme opět roráty při svíčkách, zahajujeme společně s Pánem Bohem tento den v 6:30! Tento týden je zároveň slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie a zpíváme tzv. staročeské roráty.

7. 12. 2022

Biblický večer

159. POUČENÍ PRO KNĚZE A LAICKÉ OSOBY Leviticus, kap. 22 Zatímco v prvních dvou biblických knihách Bůh zvěstuje – nejen židovskému, ale každému – člověku ty základní informace o sobě samotném, ale i o člověku a jeho so...

7. 12. 2022

Farní "školka"

Ve středu dopoledne od 9 hodin je na faře farní školka, setkávání maminek s dětmi z farnosti!

6. 12. 2022

Vánoce v kostele

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍ DOBĚ sobota 24. 12. 2022 Štědrý den 16:00 štědrovečerní mše pro děti 24:00 půlnoční mše s Rybovkou neděle 25. 12. 2022 Boží hod 9:00 mše svatá s koledami 10:30 mše svatá s koledami ponděl...

6. 12. 2022

Úterý - růženec a modlitba za zemřelé

Úterý v 17:00 modlitba růžence. - Následuje mše svatá. A v úterý po mši 18:10 se budeme modlit za Vaše nahlášené zemřelé, kteří odešli do věčnosti v prosinci.

5. 12. 2022

Modlitba za Čínu - úvodní večer dnes

V rámci projektu Modlitba za bezpečný svět se od pondělí 5. prosince budeme modlit za Čínu – aktuálně se po celé zemi ko-nají velké demonstrace a hrozí v ní nepokoje; prosím pamatujme na potřebu modlitby za mír ve světě; Mše ...

4. 12. 2022

Dopoledne Mikuláš. Odpoledně Karlštejn

Druhá adventní neděle může být našlapaná zážitky. Při dětské mši v 10:30 přijde za dětmi svatý Mikuláš. A v 15:00 se koná mše svatá na Karlštejně.

3. 12. 2022

Úklid kostela - sobota 8:00 - přijďte pomoci. Děkujeme!

Svátek má v sobotu sv. František Xaverský a my se pustíme od 8:00 hod do pravidelného úklidu kostela. Každá ruka se hodí.

2. 12. 2022

Výstav Eucharistie

V pátek bude od 15:00 otevřený kostel sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči, k osobní modlitbě, návštěvě, zastavení. V 17:00 výstav Eucharistie a následuje v 17:30 pravidelná mše svatá.

1. 12. 2022

První roráty při svíčkách

Ve čtvrtek 1. adventního týdne, tedy 1. prosince se budou konat 1. letošní adventní roráty při svíčkách. Tento čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči.

30. 11. 2022

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, postaral se Bůh i o to, aby měl mezi sebou osoby, Bohem vyvolené a určené k posvěcování lidu skrze ...

28. 11. 2022

Do 15.12. se hlaste na přípravu k biřmování!

Od této chvíle až do 15. prosince je možnost hlásit se na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u prv-ní zpovědi a svatého přijímání), a rovněž vložit seznam svých zemřelých na modlitbu v roce 202...

27. 11. 2022

Přednáška Sucho a klimatické změny

V neděli, 27. listopadu se bude na faře konat přednáška Sucho a klimatické změny a jejich dopad na ČR. S informacemi nás seznámí prezident České asociace hydrogeologů dr. Josef V. Datel, který se tématikou profesně zabývá již mn...

27. 11. 2022

Žehnání adventních věnců

Uprostřed zážitků a vyhledávání vnější krásy nám zcela může uniknout obsah, který člověku dává poznávat Bůh Stvořitel. Všechno, co děláme, nás může pozvedávat výše k Bohu a hlouběji do našich duší: týká se to jak ...

24. 11. 2022

Přihlašte se na pánskou jízdu Tátové se syny

Tento týden uplynula lhůta pro přihlášení se na jarní akci Tátové se syny – pokud někdo zapomněl, ať se ještě dnes ozve emailem pro další informace.

23. 11. 2022

Biblický večer

157. TRESTY ZA NĚKTERÉ PŘEČINY Leviticus, kap. 20 Každá legislativa je úplná pouze tehdy, když kromě jednotlivých zákonů a jiných předpisů stanovuje výši trestu za jejich přestoupení. Nejen odměna za dobro, ale i trest za zlo p...

23. 11. 2022

Farní školka začíná v 9:00

Od listopadu se opět rozjelo setkávání maminek s dětmi – přijďte si popovídat a seznámit děti s dalšími dětmi z farnosti!

22. 11. 2022

Růženec se můžeme modlit společně. Jste zváni!

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. ...

21. 11. 2022

Trénování paměti

V pondělí v 17 hod se na faře koná další setkání s lektorkou Danou Formánkovou. Není ostudou přiznat si, že s přibývajícím věkem i starostmi postupně vypadávají z paměti jména, data, čísla, ale i některé události, o nichž...

20. 11. 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále

Jde o poměrně nedávno zavedený svátek: když se v Evropě začala rozpadat dosavadní geopolitická stabilita a vznikaly stále nové a nové státy, církev v nich už ztrácela svůj vliv a postavení a na mnoha místech se to neobešlo bez st...

20. 11. 2022

Poslední letošní příprava na křest!

Dnes odpoledne v 17 hodin je poslední letošní možnost přípravy obou rodičů ke křtu dítěte!

16. 11. 2022

Biblický večer

156. RITUÁLNÍ A MRAVNÍ SVATOST Leviticus, kap. 19 Po mnoha kultických předpisech přichází na řadu kapitola, v níž nalézáme povinnosti vůči bližním, ať už jde o pokrevní příbuzenstvo anebo o ostatní příslušníky stejného r...

12. 11. 2022

Do 15.12 se hlaste: na Přípravu k biřmování a k Modlitbě za zemřelé

Od této chvíle až do 15. prosince je možnost hlásit se ke dvěma akcím: a) na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u první zpovědi a svatého přijímání) b) k modlitbě za zemřelé v roce 2023 (n...

12. 11. 2022

Recept na Medové řezy (z neděle 10:30)

Dříve, než založíme záložku s farními recepty, což zřejmě budeme muset udělat :-), uvádíme slíbený recept na ořechový dezert z nedělní "půl jedenácté". Medové řezy alias Nebe v hub. Těsto: 500 g hladké mouky 200 g ...

10. 11. 2022

Ekonomická rada

Ve čtvrtek v 18:00 hod se sejde farní ekonomická rada.

9. 11. 2022

Farní školka alias Maminky s dětmi se vrací

Od středy 9. listopadu se opět vrací na faru farní školka, setkávání maminek s dětmi předškoláky – přijďte si jednak popovídat a jednak seznámit vaše děti s dalšími dětmi z farnosti! Stejně tak se připravuje akce pro tatínky...

9. 11. 2022

Biblický večer

155. NEDOVOLENÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Leviticus, kap. 18 Sexuální oblast patří k normálnímu a zdravému člověku jako všechny ostatní složky lidského života. Protože však Bůh je autorem i této oblasti, má právo člověku mluvit do...

7. 11. 2022

Pondělní zkouška sboru

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

7. 11. 2022

Modleme se za Česko! Přijďte všichni v pondělí večer

V rámci projektu Modlitba za bezpečný svět se od pondělí 7. listopadu budeme modlit za naši vlast, za Česko: prosím o hojnou účast, abychom už nyní udělali něco pro další generace, které mají udržet lidstvo, planetu i víru v Boha...

7. 11. 2022

Trénink paměti - pondělí v 17 hod

Další setkání s lektorkou Danou Formánkovou. Není ostudou přiznat si, že s přibývajícím věkem i starostmi postupně vypadávají z paměti jména, data, čísla, ale i některé události, o nichž naše okolí tvrdí, že se staly, ale...

4. 11. 2022

Výstav Eucharistie

V pátek (sv. Karel Boromejský) bude od 15:00 otevřený kostel, v 17:00 výstav Eucharistie, 17:30 mše svatá

2. 11. 2022

Mše na hřbitově v 15:00 - ostatní pravidelné akce odpadají!

Na druhý den (ve středu) 2. listopadu si připomínáme naše zemřelé kdekoli ve světě, v Bubenči máme společnou bohoslužbou na bubenečském hřbitově, a to v 15 hodin odpoledne. V tento den není večerní mše svatá v kostele v 17:30 a...

1. 11. 2022

Slavnost Všech svatých

V úterý církev slaví přikázaný svátek Všech svatých, v tento den máme čas dle svých možností zasvětit Bohu, minimálně účastí na mši svaté, ideálně ve farnosti, kterou tvoříme. Mše svatá v 17:30, následuje v 18:15 modlit...

31. 10. 2022

Nezapomeňte na trénink - v pondělí v 17:00

Trénování paměti 31. 10. 2022 Není ostudou přiznat si, že s přibývajícím věkem i starostmi postupně vypadávají z paměti jména, data, čísla, ale i některé události, o nichž naše okolí tvrdí, že se staly, ale nám už p...

28. 10. 2022

Poslední společná říjnová modlitba růžence s otcem M.

Slavíme svátek sv. Šimona a Judy. Od 15:00 otevřený kostel, od 17:00 růženec s knězem, následuje 17:30 mše svatá Začali jsme měsíc říjen, který je v katolické církvi tradičně měsícem společné modlitby růžence. Prosím p...

26. 10. 2022

Biblický večer

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30) 154. ZABÍJENÍ ZVÍŘAT A MASO Leviticus, kap. 17 Ve čtyřech textech se přímo či nepřímo objasňuje zacházení s krví. Podle soudobého...

25. 10. 2022

Úterý 17:00 hod - je čas na růženec!

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Děkujeme za přípravu manželům Žižkovským a jejich zástupcům! Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farní...

24. 10. 2022

Trénování paměti - víte po kolikáte?

Není ostudou přiznat si, že s přibývajícím věkem i starostmi postupně vypadávají z paměti jména, data, čísla, ale i některé události, o nichž naše okolí tvrdí, že se staly, ale nám už přestávají cokoli říkat: jako by ...

24. 10. 2022

Dnes - pondělní zkouška sboru

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

19. 10. 2022

Biblický večer - Leviticus - Sdílení

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30) SDÍLENÍ Leviticus, kap. 11–16 Tato část Třetí Mojžíšovy knihy pojednává o tom, co je před Bohem čisté a co nečisté, přičemž ...

17. 10. 2022

Trénování paměti - začínáme 17. v 17:00

Není ostudou přiznat si, že s přibývajícím věkem i starostmi postupně vypadávají z paměti jména, data, čísla, ale i některé události, o nichž naše okolí tvrdí, že se staly, ale nám už přestávají cokoli říkat: jako by ...

16. 10. 2022

Posvícení - mše svaté v 9:00 a 10:30

Stejně jako většina lidí, i farnost má dva hlavní slavnostní dny v roce. Tím prvním je svátek, tedy den jména, které dostal po narození, po křtu anebo které si zkrátka jako dospělý vybral, a tím druhým den jeho příchodu na svět...

14. 10. 2022

Kostel otevřený všem + Růženec s otcem Milošem

15:00 otevřený kostel - 17:00 růženec s knězem - 17:30 mše svatá Začali jsme měsíc říjen, který je v katolické církvi tradičně měsícem společné modlitby růžence. Prosím proto spolu s posledními papeži: modleme se růže...

12. 10. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 153. DEN SMÍŘENÍ Leviticus, kap. 16 Největším svátkem je podle knihy Leviticus každoroční Den usmíření. Dodnes jde o j...

11. 10. 2022

Modlíme se růženec společně! Úterý

17:00 modlitba růžence - 17:30 mše svatá - 18:05 modlitba za zemřelé Začali jsme měsíc říjen, který je v katolické církvi tradičně měsícem společné modlitby růžence. Prosím proto spolu s posledními papeži: modleme se rů...

10. 10. 2022

Jablečný koláč z podzimní brigády

Bez kávy, čaje a koláče se neobejde téměř žádná brigáda. DĚKUJEME! těm, kdo nám vždy s láskou něco upečou. Sdílíme zde recept na koláč, který pánové a děti rychle snědli a dámy ho ochutnaly a řekly si, že tohle musí zku...

9. 10. 2022

Biřmování 9. 10. v 10:30 za účasti biskupa

V neděli 9. října 2022 přijede do naší farnosti biskup Zdenek Wasserbauer, jenž je zároveň generálním vikářem pražské arcidiecéze. Bude udělovat biřmování třem farníkům. V tuto neděli proběhne ve farnosti jen jedna mše svat...

7. 10. 2022

Otevřený kostel - výstav Eucharistie - společná modlitba růžence

Pátek - svátek - Panna Maria Růžencová. Od 15:00 otevřený kostel - v 17:00 výstav Eucharistie a společná modlitba růžence - 17:30 mše svatá.

5. 10. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 152. Výtoky z pohlavních orgánů Leviticus, kap. 15 Pohlavní oblast je u každého jednotlivce, ale i ukaždého národa důleži...

4. 10. 2022

Modlete se růženeček! Každé úterý a pátek v 17:00 u Sv. Gotharda

Začínáme měsíc říjen, který je v katolické církvi tradičně měsícem společné modlitby růžence. "Prosím proto spolu s posledními papeži: Modleme se růženec doma, s blízkými, partnery, dětmi, ale také v kostele," říká otec ...

3. 10. 2022

Modlitba za svět - Černá hora - mše svatá a úvodní večer

V pondělí 3. října pokračuje farní projekt Modlitba za svět. V 17:30 zahájíme mší svatou za obyvatele státu Černá Hora. Po mši následuje večer informací a krátkých videí o tomto území. Úmysly na každý den jsou vzadu za lavic...

2. 10. 2022

Příprava k biřmování a Hledači

V neděli 02. října proběhnou dvě mše svaté v 9:00 a v 10:30. A od 15:00 hod se sejdou ti, kteří se připravují k biřmování. Od 17:00 hod jsou zváni všichni hledači 2022/2023.

1. 10. 2022

Věnujte pozornost svátkům tohoto týdne!

Svátky tohoto týdne: v úterý sv. Vincenc z Pauly, ve středu sv. Václav, ve čtvrtek sv. archandělé Michael, Gabriel, Rafael, v pátek sv. Jeroným a v sobotu sv. Terezie z Lisieux.

1. 10. 2022

Podzimní brigáda - sobota v 8:00

V sobotu 1. října je od 8 hodin velká podzimní farní brigáda, jejíž součástí není pouze úklid kostela, ale i farní a kostelní zahrada: prosíme o hojnou účast, aby se všechno stihlo připravit na zimu!

30. 9. 2022

Společné modlitby - úterý a pátek

Přijďte se společně modlit do našeho kostela: v úterý růženec, v pátek večerní modlitbu z breviáře. Začátek vždy v 17 hodin

28. 9. 2022

Sv. Václav

Dnešní mše svatá v 17:30

25. 9. 2022

Kurz první pomoci dětem a miminkám

V neděli v 15:00 hodin se bude konat kurz pro rodiče, prarodiče a pro všechny, kteří mají zájem se naučit, jak podat první pomoc novorozencům, miminkám a dětem v různých nenadálých situacích či úrazech, které se mohou stát doma ...

24. 9. 2022

Farní dovolná srpen 2023. Hlaste se!

Tento týden je možnost poslat zájem o společný letní pobyt v srpnu 2023, místo, kde společně můžeme pobýt je německý Ellwangen a Schonenberg; do konce tohoto týdne nám rezervují pokoje, prosím o závaznou odpověď, později tento p...

23. 9. 2022

Nešpory a otevřený kostel

Den zasvěcený světci - sv. Pio z Pietrelciny. Od 15:00 bude otevřený kostel pro osobní modlitbu a zastavená, v 17:00 modlitba nešpor a od 17:30 mše svatá.

21. 9. 2022

Biblický večer - středa 18:30

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 151. OČIŠŤOVÁNÍ PO MALOMOCENSTVÍ Leviticus, kap. 14 Obřad očišťování je ve skutečnosti ú...

20. 9. 2022

Růženec a příprava k manželství

Den zasvěcený Sv. Ondřeji Kimovi a druhům. Od 17:00 společná modlitba růžence. v 17:30 mše svatá a v 18:30 příprava k manželství.

18. 9. 2022

Křest O. Sedláček - příprava k biřmování - příprava ke křtu dítěte

25. neděli v mezidobí bude v 9:00 hod pokřtěn Ondřej Sedláček - V 15:00 proběhne příprava k biřmování a od 17:00 na faře příprava rodičů ke křtu dítěte. Je potřebné, aby žadatelé o křest přišli oba, bez miminka a včas.

16. 9. 2022

Otevřený kostel - mše svatá - povídání o Madeiře

Na svátek sv. Ludmily bude jako každý pátek od 15:00 otevřený kostel v 17:30 následuje pravidelná mše svatá. V 18:30 na faře zhruba hodinové promítání fotek z Madeiry a vyprávění zážitků otce Miloše (nejen) z poutě k hrobu bl. ...

15. 9. 2022

Společně na výstavu Via Vitae - Čtvrtek 16:20 Galerie DOX

Ve čtvrtek můžeme společně navštívit kulturní akci: výstavu obrazů a soch významné akademické malířky Věry Novákové v Galerii Dox v Holešovicích, výstavou nás „protekčně“ provede samotná autorka. Sraz zájemců je přímo...

14. 9. 2022

Biblický večer - středa 18:30

150. KOŽNÍ CHOROBY A NÁKAZY Leviticus, kap. 13 I když v mnoha překladech této kapitoly knihy Leviticus nalezneme zmínku o malomocenství, lepru na Blízkém východě až do doby Alexandra Velikého v této době ještě neznali. Popsan...

11. 9. 2022

Farní táborák od 15:00 hod

V neděli odpoledne od 15 hodin se společně sejdeme na kostelní zahradě u táboráku – překonejte prosím obavy, ostych či stud a přijďme se blíže seznámit u opékání buřtů, dobrého únětického piva, příjemné muziky, a předev...

11. 9. 2022

Žehnání automobilů

V neděli v 10 hodin (tzn. po první mši svaté) bude otec Miloš Szabo žehnat automobily, které ještě nebyly požehnané: přistavte je prosím co nejblíže ke kostelu na parkoviště anebo naproti kostelu v Českomalínské ulici.

9. 9. 2022

Nešpory - pátek 17:00 hod

Večerní modlitba nešpor / 9., 16., 23., 30. 9. 2022 Tváříme se, že ve vztahu k Bohu je u nás víceméně vše v pořádku. Ovšem obvykle pouze do té doby, než si připustíme, že Bůh nám není rovnocenný a má právo od nás požado...

5. 9. 2022

V kostele instalujeme topení

Prosíme o pochopení a trpělivost – jak bylo oznámeno ve farním časopisu, připravujeme se na nejbližší zimu a nedostatek plynu, příp. jeho enormní zdražení- Do kostela bude instalováno náhradní topení infrazářiči. V nejbližš...

5. 9. 2022

Modlitba za Čad - mše svatá a úvodní večer

Úvodí večer k Modlitbě za Čad proběhne v pondělí 5. září v 18:15 hod. V 17:30 mše svatá, na kterou naváže informativní večer o historii, politické a náboženské situaci země, která leží ve střední Africe.

4. 9. 2022

Modlitba za svět pokračuje - září bude patřit Čadu

V rámci projektu Modlitba za bezpečný svět máme před sebou poslední týden, kdy se modlíme za karibský ostrov Aruba. Už nyní vás zveme na úvodí večer k Modlitbě za Čad, který proběhne v pondělí 5. září v 18:15 hod. Nebo již...

4. 9. 2022

Neděle: Dvě mše svaté

Po prázdninách se vracíme do normálního režimu dvou mší svatých každou neděli. V 9:00 hod a dětská mše navazuje v 10:30 hod.

3. 9. 2022

Pro děti: Náboženství ve třech skupinách

Náboženství dětí bude ve školním roce 2022/2023 opět probíhat v úterý ve třech skupinách. Naléhavě prosím rodiče, aby si byli vědomí své povinnosti, k níž se zavázali při křtu, a vedli děti nejen k pravidelnému chození do ...

3. 9. 2022

sv. Řehoř Veliký

Papež žijící na přelomu 6. a 7. století, jehož atributrem je holubice. Mluví se o něm jako o významném státníkovi a teologovi. Úspěšně řídil církev i v dobách, kdy řádil mor, probíhaly války. Sám byl churav a trpěl bolestmi...

26. 8. 2022

Otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostel pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.

16. 8. 2022

Příprava k manželství - úterý 18:30

V úterý 16. 08. 2022 v 18:30 hod začíná nový přípravný kurz pro páry, které uvažují o manželství, je lépe tuto přípravu absolvovat již v době vážných úvah o společném životě, nikoli pouze jako přípravu na svatbu!

15. 8. 2022

Pondělí - mimořádná mše!

Slavnost Nanebevzetí P. Marie oslavíme u sv. Gotharda mší svatou v tradičních 17:30 hod.

14. 8. 2022

Karlštejn - neděle 14.8. v 15:00 (14:45!) - poutní mše svatá

V neděli 14. srpna se v 15:00 hodin koná poutní mše svatá na hradě Karlštejně, je to příležitost nejen podívat se do prostor hradní kaple, ale i odpolední nedělní mše svaté spojené s výletem. Je nutné přijít nejpozději ve 14:...

13. 8. 2022

Přijďte na svatbu! Eva Červená a Štěpán Šefr - sobota 13:00

V sobotu ve 13:00 hodin slaví v našem kostele svátost manželství Eva Červená a Štěpán Šefr, oba jsou našimi aktivními farníky. Během nedělních ohášek nás pozvali, ať je při tomto velkém a krásném kroku do společného život...

11. 8. 2022

Farní výlet se blíží - VOLNÁ MÍSTA!

Společný výlet farníků do Mariánské Týnice, Plas a Plzně se koná v sobotu 20. srpna, přihlášení zájemci již obdrželi informace. Je možné se ke skupině stále přidat, jen je kvůli pokynům nutné předtím napsat na emailovou a...

11. 8. 2022

sv. Dominik- sv. Terezie od Kříže - sv. Vavřinec - sv. Klára

Svátky tohoto týdne - 8. 8. sv. Dominik 9. 8. sv. Terezie od Kříže 10. 8. sv. Vavřinec 11. 8. sv. Klára

7. 8. 2022

Letní termíny mší svatých

Celý srpen probíhají bohoslužby v letním režimu, tzn. ve středu a pátek je mše svatá v 17:30, v neděli pouze v 9:00

6. 8. 2022

Svatba Vítek - Polláková

V sobotu ve 13:30 hod na svátek Proměnění Páně si ano řeknou v kostele sv. Gotharda v Bubenči naši farníci Vítězslav Vítek a Helena Polláková. Hodně štěstí do společného života!

6. 8. 2022

Prosba o pomoc s úklidem kostela

Akutně a naléhavě prosíme každého, kdo si může dnes udělat 1-2 hodiny volna, aby přišel na 8:00 do kostela sv. Gotharda pomoct s jeho úklidem!

5. 8. 2022

Výstav Eucharistie - otevřený kostel

V pátek je od 15 hodin otevřený kostel pro soukromou modlitbu a adoraci, od 17 hodin je možnost pokleknout před vystavenou Eucharistií, tedy živým Kristem, který přebývá mezi námi.

1. 8. 2022

Modlitba za svět - Aruba - pondělí - mše sv. 17:30, prezentace 18:15

Farní projekt Modlitba za bezpečný svět pokračuje další měsíc modlitbou za Arubu – jde o území, které je součást Nizozemska, ale které už několik desítek let má odhlašovanou nezávislost, která zatím nebyla realizovaná, úvod...

29. 7. 2022

Páteční otevřený kostel i v létě

Pátek 29. 07. 2022 sv. Marta, Marie a Lazar 17:30 15:00 otevřený kostel

29. 7. 2022

Páteční otevřený kostel i v létě

Pátek 29. 07. 2022 sv. Marta, Marie a Lazar 17:30 15:00 otevřený kostel

24. 7. 2022

Neděle - Mše svatá v 9:00 následuje vyprávění o bohoslovce Jakuba o pouti do Santiaga de Compostela

Příští neděli je opět mše svatá v neděli pouze jedna (v 9 hodin), po ní můžeme společně s bohoslovcem Jakubem Sobotkou na faře posedět hodinku při vyprávění o jeho svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela.

22. 7. 2022

Otevřený kostel od 15:00 a mše svatá v 17:30

V pátek se vrací vše do obvyklých pátečních kolejí. Děkujeme, že nám bude umožněno strávit čas v kostele osobní modlitbou a rozjímáním - od 15:00 hod bude otevřeno. Následuje mše svatá v 17:30 hod.

21. 7. 2022

Čtvrtek - mimořádná mše v 17:30

Dnešní mše ve čtvrtek 21.7. se bude slavit v netradičních 17:30 hod po příjezdu poutníků-motorkářů včetně otce Miloše.

20. 7. 2022

Středa - NENÍ MŠE!

Dnešní mše se vzhledem k účasti otce Miloše na motorkářské pouti do německého Ellwangenu přesouvá na čtvrteční večer 21.7., kdy začne v tradičních 17:30 hod, předtím můžeme společně poděkovat za šťastný návrat poutník...

17. 7. 2022

Michalovo kázání a odjezd motorkářů

Příští neděli v 9 hodin při mši svaté káže náš jáhen Michal Hladík, po mši svaté vyrážejí tři motorkáři na letošní pouť, přivítat je zpět můžete ve čtvrtek 21. července, kdy bude večer mše svatá na poděkování za ...

16. 7. 2022

"Nábožko" pro děti. Přihlašte je!

Prosíme rodiče, aby vyplnili přihlášky na hodiny náboženství, které se otevřou opět od září ve školním roce 2022/2023. Je připravena příprava pro děti všech ročníků ZŠ.

14. 7. 2022

bl.Hroznata

Blahoslavený Hroznata z Ovence (dnešní Bubeneč) byl český šlechtic, narozený kolem roku 1160. Po smrti svého otce vychováván v Krakově, kam se provdala jeho sestra. Po návratu do Čech oženil, ale ztratil ženu i syna. Na svém panství...

13. 7. 2022

Bohoslužby tento týden - středa, pátek, neděle

Tento týden jsou bohoslužby v řádném letním režimu, tj. ve středu a v pátek večer v 17:30 hodin a v neděli v 9 hodin.

10. 7. 2022

Prázdninová nedělní mše jen v 9:00 a příprava rodičů ke křtu

Připomínáme, že nedělní mše probíhají v prázdninovém režimu, tedy je pouze jedna mše a to v 9:00 hod. V neděli 10.7, ale mohou přijít rodiče, kteří se připravují ke kčtu dítěte. V 17 hodin se na faře, nutná je účast obou...

9. 7. 2022

Cyklovýlet již tuto sobotu!

Kdo máte kolo, vydejte se na společný cyklovýlet, sraz je na hlavním nádraží v 7 hodin, v případě zájmu vám podrobnější informace zašle Ondra Beránek (pište na: cyklovylet@farnostbubenec.cz) Cyklovýlet / 9. 7. 2022 Ondra Berá...

9. 7. 2022

Úklid kostela - sobota 8:00

Kdo nejede na cyklovýlet, přijďte na chvíli uklízet. Tento týden Jakub Hankiewicz zpracuje dotazníky ohledně úklidu kostela a ozve se každému emailem. V červenci však potřebujeme uklidit mimo tento režim – prosím, přijďte tuto sob...

5. 7. 2022

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mimořádná mše svatá

Přestože jsou prázdniny, vzhledem ke slavnosti věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, proběhne program prvního úterý v měsíci v tradiční celoroční podobě: 17:00 modlitba růžence 17:30 mše svatá 18:15 modlitba za zemřelé

4. 7. 2022

Večer věnovaný Modlitbě za svět. Tento měsíc za Arcach

Farní projekt Modlitba za svět pokračuje v červenci za velmi neklidné území světa – budeme se modlit za Náhorní Karabach (od r. 2016 Arcach), jenž je součástí Ázerbájdžánu, ale který už roku 1992 vyhlásil dodnes neuznanou nezá...

2. 7. 2022

Slavnostní mše svatá k uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu

V sobotu 2. července v 10:00 hod bude při pontifikační mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostně uveden do úřadu nového pražského arcibiskupa dosavadní arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.

1. 7. 2022

Pátek: Otevřený kostel a výstav Eucharistie

Přijďte pobejt! Najděte si čas, na sebe, svoje myšlenky, modlitby, na pána Ježíše! V pátek 1. července bude tradičně od 15:00 otevřený kostel. V 17:00 výstav Eucharistie. Následuje mše svatá v 17:30.

30. 6. 2022

Děti - náboženství - přihlášky!

Do konce měsíce prosíme rodiče, aby vyplnili a odevzdali přihlášku na náboženství v školním roce 2022/2023. Je připraveno setkávání pro děti všech ročníků ZŠ.

29. 6. 2022

Biblický večer

29. června 2022 SDÍLENÍ Leviticus, kap. 8–13 Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

29. 6. 2022

Slavnost sv. Petra a Pavla, mše svatá v 17:30

Ve středu 29. 06. 2022 slavnost sv. Petra a Pavla. Mše svatá v 17:30 hod.

26. 6. 2022

Hlaste děti na náboženství

Chcete, aby vaše děti chodily na "nábožko"? Do konce měsíce prosíme rodiče, aby vyplnili a odevzdali přihlášku na náboženství v školním roce 2022/2023, je připravena příprava pro děti všech ročníků ZŠ.

25. 6. 2022

Prosíme, vyplňte dotazníky!

Věnujte pozornost oběma dotazníkům vloženým do červnového Gotharda: Nastala doba, kdy se musíme všichni postarat o úklid našeho kostela, proto prosím, abyste dotazník vyplnili a do konce června jej vložili do krabice za kostelními l...

24. 6. 2022

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - otevřený kostel - nešpory

Liturgie pátek 24. 06.: Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky! Tento svátek slaví církev třetí pátek po letnicích a první pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl pa...

23. 6. 2022

16:00 ukrajinská herna pro děti

Podle liturgického kalendáře slavíme ve čtvrtek narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá v 6:30 Od 16:00 hod se na faře bude konat již po třetí setkání "ukrajinská herna pro děti". Tak aby si jejich rodiče mohli zařídit nezbytné v...

22. 6. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 150. KOŽNÍ CHOROBY A NÁKAZY Leviticus, kap. 13 I když v mnoha překladech této kapitoly knihy Leviticus nalezneme zmínku o malo...

21. 6. 2022

Oblečky! Vyberte - odneste! Zdarma! Dnes po mši! Na faře!

Naše farnost se připojuje ke swapování – vzájemné výměně zboží. Nejde pouze o charitu a pomoc druhým, ale především o smysluplné využívání toho, co nakupujeme nebo dostáváme. Nyní to bude dámské a pánské oblečení na jar...

21. 6. 2022

Úterní modlitba růžence

V úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá. Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém utrpení P. ...

17. 6. 2022

Otevřený kostel - Nešpory - Hledači

V pátek můžete přijít do kostela už v 15:00 hod, bude otevřeno pro osobní tiché zastavení, modlitbu či poděkování za uplynulý týden. od 17:00 začíná modlitba nešpor, následuje od 17:30 mše svatá a v 18:30 na faře pokračuje da...

16. 6. 2022

Ukrajinské děti si mohou přijít pohrát

Ve čtvrtek v 16:00 hod se podruhé otevírá na faře herna pro ukrajinské děti. Akce probíhá formou hlídání a hraní, tak aby si jejich rodiče mohli odpočinout, splnit pracovní úkoly či si "oběhnout" nutné pochůzky bez dětí.

15. 6. 2022

Biblický večer

149. POROD DÍTĚTE Leviticus, kap. 12 Nejen narození, ale už početí dítěte je z hlediska existence lidstva velkým zázrakem a velkou událostí. Abychom však i my věřící „dovolili“ Bohu, že může mluvit i do této sféry život...

15. 6. 2022

Odpoledne pro seniory 14:00 hod

Ve středu odpoledne zvu na faru všechny naše seniory nad 70 let, popovídáme si, dáme si spolu kafe a v 15:00 přijde mezi nás také fyzioterapeut pro veřejnost 55+, který poradí, co udělat pro zlepšení pohybu a fyzické kondice.

12. 6. 2022

První svaté přijímání

Příští neděli 12. června prožíváme společně se 6 dětmi slavnost prvního sv. přijímání.

10. 6. 2022

Noc kostelů

V pátek 10. června je Noc kostelů, přijďte pomoc s organizací, programem, nabízením pohoštění příchozím – jde o představení života naší farnosti okolnímu světu, především nevěřícím a hledajícím.

10. 6. 2022

Obnovené Nešpory! Pátek 17 hodin

V pátek opět začíná společná modlitba večerních chval, tzv. nešpor., v úterý pokračuje společná modlitba růžence, začátek vždy v 17 hodin.

9. 6. 2022

Ukrajinská herna pro děti

Nezapomínejme na válkou zkoušenou Ukrajinu, pomozme třeba i zapojením se do modlitebního řetězu, připojit se můžete kdykoli! A budeme také rádi, když se ve čtvrtek v 16:00 hod rozběhne další projekt pomoci - hlídání pro ukrajins...

8. 6. 2022

Biblický večer

148. POŽÍVÁNÍ ŽIVOČICHŮ Leviticus, kap. 11 V běžné mluvě rozlišujeme živočichy na poživatelné a nepoživatelné, maximálně pak ještě subjektivně na chutné a nechutné. Pokud se v Bibli často vyskytuje upozornění, že Bož...

6. 6. 2022

Večer pro Americkou Samou - Modlitba za svět

Večer věnovaný Americké Samoi – 6. června 2022: 17:30 mše svatá s úmyslem za Americkou Samou; 18:15 prezentace základních informací, historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi ...

5. 6. 2022

Příprava k biřmování 15 hod

V neděli dopoledne mše svaté v 9:00 a 10:30 hod. A od 15:00 začíná pravidelné setkání s příprava k biřmování.

3. 6. 2022

Výstav Eucharistie - otevřený kostel - Hledači!

V pátek se ve Farnosti Bubeneč nabízí několik aktivit a možností k zastavení nebo osobní modlitbě. Od 15:00 hod bude otevřený kostel, v 17:00 výstav Eucharistie. Následuje mše svatá v 17:30 a v 18:30 setkání nových hledačů.

1. 6. 2022

Biblický večer

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 147. NADAB A ABIHU Leviticus, kap. 10 Po slavnostní scéně zasvěcovacích bohoslužeb se v Bibli dost...

31. 5. 2022

Dětské odpoledne na faře 14:45

V úterý, den před Mezinárodním dnem dětí se na kostelní zahradě koná opět Dětský den jako loni, registrace dětí je ve 14:45, v 15 vše začíná, pokračuje se soutěžemi a loutkovým divadlem. Loni to byla první velká veřejná ...

30. 5. 2022

Pondělní zkouška pěveckého sboru

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

28. 5. 2022

Společný výlet a Bohoslužba za krajinu

Pojďme si v sobotu udělat společný výlet na Sedlecké skály. Sejdeme se tam před 15 hodinou, kdy se tam bude konat ekumenická Bohoslužba za krajinu. Pohodlně se dá dostat na místo i pěšky ze zastávek Budovec anebo Kamýcká po žluté ...

27. 5. 2022

Májová pobožnost za týrané a osudem těžce zkoušené ženy

V pátek bude od 15:00 otevřený kostel a v 17:00 hod začne Májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly. Tento týden je letos poslední: budeme se modlit za všechny týrané a znásilňované ženy, ale i za t...

26. 5. 2022

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek vrcholí velikonoční doba slavností Nanebevstoupení Pana Ježíše. Společné slavení bohoslužby u Sv. Gotharda je ráno v 6:30, ostatní mohou navštívit večerní bohoslužby různě po okolí.

25. 5. 2022

Biblický večer

146. ZASVĚCOVACÍ BOHOSLUŽBY Leviticus, kap. 9 I když svátostné kněžství, které má své kořeny teprve v Ježíšově rozhodnutí ustanovit apoštoly jako pokračovatele některých jeho božských schopností (odpouštět hříchy, pro...

22. 5. 2022

Ministrantský den

Mše svaté tuto neděli proběhnou v obvyklé časy v 9:00 a 10:30...a ministranti vědí, že část této neděle patří jejich skupině....

21. 5. 2022

Sbor a svatba

Sobota 5. velikonočního týdne patří zpěvu a svatebnímu veselí. Od 9:00 proběhne soustředění sboru. V 15:00 svatba.

20. 5. 2022

Májová pobožnost: Babičky a dědové se modlí za vnoučata

Po celý květen bude v pátek přede mší svatou probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – začátek je jako obvykle v 17:00 hodin. Tento týden zveme ke společné modlitbě především babičk...

18. 5. 2022

Biblický večer

145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ 145. VYSVĚCENÍ KNĚŽÍ Leviticus, kap. 8 To, že si každý z nás k něčemu nárokuje vlastnictví, nám přijde jako zcela běžná a jasná samozřejmost. Bůh jako stvořitel všeho a všech má právo vlastnit ce...

17. 5. 2022

Společná modlitba růžence a Příprava na manželství II

Dnes se konají dvě obvyklé aktivity v naší farnosti. 17:00 modlitba růžence. V 18:30 po mši svaté se koná příprava k manželství II.

15. 5. 2022

Ukrajina! O válečném konfliktu s bývalým konzulem V. Votápkem

V neděli v 19 hodin přijde mezi nás odborník na mezinárodní vztahy a bývalý konzul v Ruské federaci Vladimír Votápek. V moderované diskusi nám zodpoví mnohé palčivé otázky ohledně probíhajícího rusko-ukrajinského konfliktu.

15. 5. 2022

Přípravy - biřmování 15:00 - křest dětí 17:00

poledne. V neděli pokračuje příprava k biřmování v 15:00 hodin pro ty, kteří již tuto přípravu zahájili. A v 17:00 setkání rodičů, kteří chtějí, aby jejich čekané nebo již narozené dítě bylo v naší farnosti pokřtěno....

13. 5. 2022

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti / 13., 20., 27. 5. 2022 Měsíc květen je již tradičně zasvěcen Panně Marii. Tato forma úcty vyplynula ze soukromých bohoslužeb, které se konaly v domácnostech: lidé si doma po večerech zpívali mariánské písně,...

13. 5. 2022

Dnes: Májová pobožnost v 17:00 hod

Po celý květen bude v pátek přede mší probíhat májová pobožnost – prosba o přímluvu Panny Marie na naše různé úmysly – začátek je jako obvykle v 17:00 hodin. Mše svatá v 17:30 hod.

11. 5. 2022

Biblický večer

SDÍLENÍ Leviticus, kap. 1–7 Bible je Slovo, o němž jako křesťané věříme, že je inspirováno přímo Bohem a napsáno pro všechny generace, nejen pro ty, kteří ho četli a poslouchali jako první. Důvodem existence Písma je tedy ...

11. 5. 2022

Setkávání maminek obnovuje činnost

Ve středu 11.5. se mohou opět začít setkávat maminky s přeškolními dětmi. Sraz je v po 9:30 hod na faře!

9. 5. 2022

Modlitební řetěz pro Ukrajinu pokračuje

Nezapomínejme stále na válkou zkoušenou Ukrajinu, pomozme třeba i zapojením se do modlitebního řetězu, připojit se můžete kdykoli pod-le pokynů na webových stránkách www.farnostbubenec.cz.

8. 5. 2022

Svatogothardská pouť

Svatogothardská pouť bude v neděli 8. května, hlavní mše svatá s hostem a slavnostním kazatelem bude v 10:30 – po jejím skončení prosím počítejme se společným obědem a posezením na kostelní zahradě: grilování, opékání, hudb...

6. 5. 2022

Výstav Eucharistie, otevřený kostel

V pátek odpoledne je opět od 15 hodin otevřený kostel k soukromé návštěvě a adoraci, v 17 hodin pak bude vystavena Eucharistie k tiché adoraci.

6. 5. 2022

Přidejte se k "hledačům"

V pátek 6. května je poslední příležitost přidat se k nové skupině dospělých hledačů – jsou to ti, kteří nebyli pokřtěni, anebo i když byli pokřtění, neabsolvovali žádné náboženství, přípravu k svatému přijímání č...

5. 5. 2022

sv. Gothard

Čtvrteční mše svatá začíná v 6:30 hod ráno.

4. 5. 2022

Biblický večer na faře

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod). 144. DALŠÍ ZÁKONY O OBĚTECH Leviticus, kap. 7 Zatímco v předchozích kapitolách jsme se mohli dozv...

3. 5. 2022

Růženec a setkání žalmistů

V úterý, na svátek Filipa a Jakuba se setkají v 18:30 žalmisté. Od 17:00 hod jsme všichni zvání ke společné modlitbě růžence. V 17:30 mše svatá.

2. 5. 2022

Večer pro Burundi - Projekt Modlitba za svět

V pondělí 2. 5. pokračuje farní projekt Modlitba za bezpečný svět Modlitbou za Burundi. Úmysly na každý den jsou za kostelními lavicemi. Mše svatá za tento stát (17:30) a představení jeho reálií proběhne v kostele po mši svaté v ...

30. 4. 2022

Svatba! Kristýna Lovecká a Vojtěch Otruba, Liboc 11:00 hod

V sobotu 30. 4. můžeme v 11 hodin doprovodit svou účastí v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v pražské Liboci Vojtěcha Otrubu a Kristýnu Loveckou, kteří zde přijmou svátost manželství. Vojtěch je vedoucí našich žalmistů a Krist...

29. 4. 2022

Páteční modlitba nešpor - 17:00 hod

V pátek v 17:00 pokračuje další z pravidelných aktivit naší farnosti - modlitba Nešpor. Ke kněžím a řeholníkům, kteří se breviář modlí povinně, se může přidat kdokoli: zhruba ve stejnou dobu se tak stejnými slovy modlí tis...

27. 4. 2022

Biblická hodina na faře - středa - po skončení mše svaté

143. OBĚTI ZA ODŠKODNĚNÍ Leviticus, kap. 5 a 6 Aby bylo jasné, že pravidla, co je a co není proviněním, dává Bůh, a neurčuje je člověk, následující verše zmiňují některé konkrétní situace. Může nás překvapit, že na p...

27. 4. 2022

Rozloučení s paní Monikou Sárou Lindovou - 15:00 hod

Ve středu v 15 hodin se v kostele koná rozloučení s paní Monikou Sárou Lindovou, vedoucí krizového štábu pro Prahu 6, která zemřela ve věku 57 let.

25. 4. 2022

Zkouška pěveckého sboru Po - 18:30 hod

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

24. 4. 2022

Setkání maminek

Každá z nich chce pro své dítě to nejlepší, od prvních dnů jeho života ho chrání před tím, co by mu mohlo uškodit, a naopak i za cenu vlastního odříkání mu chce dát vše, co mu vidí na očích. Pro křesťanské matky však po k...

23. 4. 2022

Modlíme se za Ukrajinu

Nezapomínejme stále na válkou zkoušenou Ukrajinu, pomozme třeba i zapojením se do modlitebního řetězu, připojit se můžete kdykoli podle pokynů na webových stránkách www.farnostbubenec.cz.

22. 4. 2022

Noví hledači začínají!

V 18:30 hod začíná svá pravidelná setkávání nová skupina dospělých hledačů – jsou to ti, kteří nebyli pokřtěni, anebo i když byli pokřtění, neabsolvovali žádné náboženství, přípravu k svatému přijímání či zpovědi...

22. 4. 2022

Nešpory v pátek

Srdečně zveme ke společným modlitbám, tento týden již opět v úterý v 17 hodin růženec a v pátek v 17 hodin nešpory. V oba dny následuje v 17:30 mše svatá.

17. 4. 2022

Velikonoční neděle

Mše svatá v 9:00 hod a v 10:30 hod.

16. 4. 2022

Bílá sobota - Modlitba s katechumeny - Boží hrob - Velikonoční Vigilie

V sobotu ráno v 9:00 hod je modlitba s letošními katechumeny, má jít o modlitbu spolufarníků s těmi, které večer přijmou v našem kostele křest. V sobotu od 15:00 hod je kostel otevřený pro návštěvu tzv. Božího Hrobu – je to st...

15. 4. 2022

Velký pátek - Křížová cesta - Přísný půst

Na Velký pátek, tedy den přísného půstu proběhne zároveň od 15:00 hod poslední křížová cesta. To je také čas, kdy končí postní kasička pro pomoc sestrám karmelitkám v Drastech. Mše svatá v 17:30 hod.

14. 4. 2022

Zelený čtvrtek

Mše svatá 17:30. V tento den proběhne sbírka na Svatou zemi.

13. 4. 2022

Škaredá středa - mše svatá v 17:30

Velikonoce - největší křesťanské svátky - budeme letos po dvou letech "covidových omezených Velikonoc" bez jakéhokoli omezení! Zkusme pojmout celý svatý týden (od Květné neděle do Božího hodu velikonočního) jako poděkování i j...

12. 4. 2022

Velikonoční zpovídání

Zpovídání před Velikonocemi začne v úterý ve 14:30 hodin. V 17:30 mše svatá.

11. 4. 2022

Pondělí svatého týdne - Nářky proroka Jeremiáše

Pondělí 17:30 starobylé gregoriánsky zpívané Nářky proroka Jeremiáše + svaté přijímání. V 11:00 se bude konat pohřeb p. Miloslava Nerada.

10. 4. 2022

Květná neděle - žehnání ratolestí - Svatý týden

Příští neděle je Květná neděle, každá mše (v 9:00 hod a v 10:30 hod) začíná u fary. Součástí mše je žehnání ratolestí, které si lidé přinášejí s sebou – prosím prožijme liturgii i tím, že se na ni připravujeme už d...

9. 4. 2022

Soustředění pěveckého sboru

9:00 soustředění pěveckého sboru

8. 4. 2022

Návštěvy nemocných a nechodících seniorů - připojíte se?

Návštěvy nemocných a nechodících seniorů / 8. 4. 2022 Jsou součástí naší komunity: ještě před pár lety chodili mezi nás do kostela a velmi často se jak finančně, tak duchovně podíleli na přetrvání svatogothardské farnosti b...

8. 4. 2022

Křížová cesta mužů a návštěvy nemocných

I tento pátek 5. postního týdne v 17:00 hod se koná křížová cesta. Tentokrát ji připravilo sedm mužů z farnosti. Během celého postního období je v kostele také postní kasička pro pomoc sestrám karmelitkám v Drastech. Od 9:00-1...

7. 4. 2022

Postní kasička

Postní kasička / 2. 3. 2022 – 15. 4. 2022 Odříkání si některých jinak dovolených aktivit a dobrých věcí můžeme i v průběhu letošní postní doby proměnit v dobrý skutek: to, čeho se odřekneme, nezůstane v podobě finanční ...

6. 4. 2022

Biblický večer

141. ZÁPALNÉ A POTRAVINOVÉ OBĚTI Leviticus, kap. 1 a 2 Předchozí biblická kniha Exodus končila ustavením bohoslužebních prostor a časů, které mají Božímu lidu nejen připomínat, že existuje Bůh, ale také postavení člověka ...

5. 4. 2022

Modlitba růžence a modlitba za zemřelé

Jako každé úterý se v 17:00 hod můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Následuje v 17:30 mše svatá a přibližně v 18:15 po konci mše následuje modlitba za zemřelé, jež se koná každé první úterý v měsíci. Jména a inf...

4. 4. 2022

Modlitba za bezpečný svět - večer pro Burkina Faso 18:15

Farní projekt Modlitba za bezpečný svět pokračuje i v dubnu. 17:30 mše svatá s úmyslem za Burkinu Faso; 18:15 prezentace základních informací. Následně proběhne výklad historických a náboženských souvislostí a monitoring součas...

3. 4. 2022

Třetí skrutinium katechumenů

Křest dětí či dospělých podle katolické věrouky není pouze rozhodnutí jednotlivce či jeho rodičů pro Ježíše Krista, jehož pak mohou po křtu poznávat v libovolné komunitě podle svého vlastního uvážení – je to rozhodnutí pr...

30. 3. 2022

Biblický večer

140. KNĚŽÍ A OBŘADY Není ničím výjimečným, že si při čtení starozákonních textů, v nichž je zmínka o kněžích a velekněžích, představíme současné kněze a biskupy. Nejde pouze o to, v čem jsou si tyto role podobné, al...

27. 3. 2022

Mše svatá k uctění blahoslaveného Karla Habsburského

Příští neděli bude při mši svaté v 9 hodin uctěn blahoslavený Karel Habsburský, na mši budou přítomny jak jeho ostatky, tak příslušníci čest-né vojenské jednotky s praporem a trubačem. Tato mše bude slavena v roce 100. výroč...

26. 3. 2022

Duchovní obnova s biskupem Václavem Malým - Sobota 8:45

K našim postním aktivitám patří duchovní obnova s biskupem V. Malým 26. března (zahájení je v 8:45, předpokládaný konec ve 13:00), kří-žová cesta každý pátek v 17 hodin, a také 40denní postní kasička pro pomoc sestrám karmeli...

25. 3. 2022

Slavnost Zvěstování Páně a křížová cesta matek

Jako každý pátek bude od 15:00-17:00 hod otevřený kostel k osobní modlitbě a zastavení. A v 17:00 hod začíná křížová cesta matek. V pátek je slavnost Zvěstování Páně, je to církevní slavnost rodičů a dětí, s prosbou za na...

23. 3. 2022

Biblický večer

139. LEVITICUS Třetí kniha Mojžíšova patří k těm biblickým spisům, které málokterý křesťan přečetl a o níž většinou nevíme vůbec nic. Kromě několika málo vypravěčských odstavců je veškerý text knihy Leviticus zamě...

22. 3. 2022

Růženec - mše svatá - příprava na manželství

V 17:00 hod proběhne pravidelná aktivita naší farnosti - modlitba růžence. Následuje mše svatá a po ní v 18:30 příprava k manželství III.

20. 3. 2022

Pomazání nemocných a neděle plná příprav

Příští neděli se při obou mších bude udělovat svátost nemocných – přijmout ji mohou ti vážně nemocní, kteří jsou vystaveni nebezpečí smrti anebo senioři nad 75 let, kteří pro udržení zdraví berou různé léky a nepřijali...

19. 3. 2022

Pomoc při rekultivaci trávy na kostelní zahradě

V sobotu se bude na zahradě rekultivovat tráva – potřebujeme pomocníky: dobrovolníci ať napíší Matejovi Jendroľovi na email spravcefa-ry@farnostbubenec.cz.

19. 3. 2022

Mše svatá v sobotu - Slavnost sv. Josefa

Sobota je církevní slavnost svatého Josefa, společně si tohoto světce připomeneme večer při mši svaté v 17:30.

18. 3. 2022

Pátek: Otevřený kostel a Křížová cesta

Od 15:00 do 17:00 hod bude otevřený kostel sv. Gotharda k osobní modlitbě. V 17:00 hod začíná křížová cesta.

16. 3. 2022

Nakládání humanitární sbírky do aut - 8:00 ráno

Prosíme též o pomoc s nakládáním věcí z humanitární sbírky do auta ve středu ráno v 8 hodin, aby mohlo co nejdříve vyrazit na Slovensko.

15. 3. 2022

Humanitární sbírka pro uprchlický tábor

V úterý v čase od 15:00 do 20:00 hod se koná humanitární sbírka pro uprchlický tábor pro romské matky s dětmi z Ukrajiny. Chcete-li se zúčastnit přineste balené vody, mycí, prací a čistící prostředky, včetně košťat, smetáčk...

15. 3. 2022

Společná modlitba růžence

Každé úterý před mší svatou jsou od 17:00 zváni všichni ke společné modlitbě růžence. Spolu s manželi Žižkovskými a paní Bílkovou, kteří pro nás tuto každotýdenní aktivitu zajišťují se můžeme modlit také toto úterý 1...

14. 3. 2022

Vytvoření modlitebního řetězu

Moc prosíme také o vytvoření modlitebního řetězu za Ukrajinu i svět po válce – do nedělního večera se přihlaste na whatsappový odkaz uvedený v emailu.

13. 3. 2022

Druhé skrutinium katechumenů

Při mši svaté v 9:00 hod na druhou neděli postní proběhne druhé skrutinium našich katechumenů. Svojí přítomností je můžeme podpořit a být s nimi na mši svaté.

12. 3. 2022

Pěší kající pouť - 8:00 hod

Opravdu nejde pouze o turistickou akci, kdy si z bodu A uděláme pěkný výlet do bodu B, a navíc cestou ještě hodíme nějaký růženec nebo zazpíváme poutní píseň. A to vše ideálně s nábožnými katolickými prapory anebo soškami sv...

11. 3. 2022

Křížová cesta - pátek 17:00

Stejně jako různé filmy a divadelní představení pomáhají divákům více a intenzivněji prožít určité dramatické životní etapy svých hrdinů, může se pomocí křížové cesty dostat věřící do hlubšího vztahu s trpícím Jež...

9. 3. 2022

Biblický večer

138. ŽIDOVSKÝ SVATOSTÁNEK Poté, co jsme dokončili knihu Exodus, máme aspoň určitou představu o tom, jak vypadaly Desky Desatera, ale i svatostánek, který Židé stěhovali z místa na místo během putování pouští. Než se pustíme ...

8. 3. 2022

Prostor pro společnou modlitbu - RŮŽENEC

V úterý v 17:00 se opět můžeme setkat při společné modlitbě růžence. V 17:30 následuje mše svatá.

7. 3. 2022

Modlitba za svět - večer pro Bulharsko 18:15

V pondělí 7. března se začínáme v rámci projektu Modlitba za svět modlit za Bulharsko. V 17:30 mše svatá s úmyslem za Bulharsko; 18:15 prezentace základních informací. Následně proběhne výklad historických a náboženských souvisl...

6. 3. 2022

Podpořme katechumeny při prvním skrutiniu! Neděle, 9:00

Na první neděli postní nastává pro všechny svatogothardské katechumeny první z velkých okamžiků. V neděli v 9:00 hod během mše svaté proběhne první skrutinium katechumenů, tedy první veřejné setkání s farností a představení ...

5. 3. 2022

Sobotní jarní brigáda

V sobotu 5. března od 9:00 hod bychom chtěli uklidit kostelní i farní zahradu, okna na faře, ale i vyčistit půdu a věž kostela! Velmi prosíme o pomoc při velké jarní brigádě.

4. 3. 2022

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka v prezenční formě skončila. Děkujeme všem dárcům a věříme, že je přítomnost koledníků Tříkrálové sbírky potěšila a přinesla radost a naději do nového roku. V naší farnosti se do kasiček vybralo 19 4...

4. 3. 2022

Výstav Eucharistie a otevřený kostel

V pátek po Popeleční středě bude od 15:00-17:00 hod otevřený kostel. V 17:00 výstav Eucharistie.

2. 3. 2022

Popeleční středa a začátek postní doby

Mše svatá v 17:30 hod. Ježíšova smrt není pouhou smrtí někoho blízkého a Velký pátek není pouze připomínkou této smrti, jako když si v rodinném albu či na hřbitově připomínáme některého zesnulého. Ježíšova smrt je vykup...

2. 3. 2022

Noc bdění a modliteb na Popelec

Celou noc se budeme modlit za ukončení války na Ukrajině V noci z Popeleční středy na čtvrtek proběhne v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči celonoční bdění a modlitba za mír. Popeleční středa 2. 3. 2022 se má stát podle pap...

2. 3. 2022

Postní kasička 2.3. - 15.4.

Odříkání si některých jinak dovolených aktivit a dobrých věcí můžeme i v průběhu letošní postní doby proměnit v dobrý skutek: to, co si odřekneme, nezůstane ve finanční podobě v naší osobní či rodinné kasičce jako úspor...

1. 3. 2022

Úterní růženec v 17:00 hod

Jako vždy, i toto úterý v 17:00 hod se společně modlíme růženec. Všichni jsou zváni. Následuje mše svatá v 17:30 hod.

24. 2. 2022

Farní setkání - Synodiální skupina představuje témata

Čtvrtek v 18:30! Farní synodální skupina zve všechny farníky na farní synodní večer ve čtvrtek 24. února v 18:30 do kostela, kde se veřejně proberou některá zbývající témata, která budou následně zpracována a zaslána Svatému ...

23. 2. 2022

Biblický večer

137. VYSVĚCENÍ SVATYNĚ Exodus 40,1–38 Jakkoli jsme na konci celé jedné biblické knihy a jakkoli od odchodu z Egypta už uplynul téměř jeden celý rok, v podstatě jsme pořád na začátku putování. Daleko od místa, odkud jsme spolu...

20. 2. 2022

Haléř svatého Petra

Svatopetrský haléř, v románských církvích nazývaný rovněž Denár sv. Petra, byl poprvé zaveden v anglosaské církvi na ostrovech v 8. století, když tamní král Offa poslal papeži na kontinentě daň ze svých příjmů, které mu ply...

18. 2. 2022

Páteční ztišení a společná modlitba nešpor

Poděkovat, poprosit, ztišit se po dlouhém týdnu! To vše můžeme - v pátek bude od 15:00 otevřený kostel, v 17:00 následuje modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

16. 2. 2022

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Exodus 1–39 Těsně před poslední kapitolou Druhé knihy Mojžíšovy, zvané Exodus, se přítomní společně zamyslí nad obsahem celé knihy: počínaje Mojžíšovým narozením až po poslední dny pod horou Sinaj. P...

15. 2. 2022

Úterní růženec

Pravidelná společná modlitba růžence pokračuje každé úterý v 17:00 hod. Také tento týden! Následuje mše svatá v 17:30 hod. Všichni jsme zváni.

11. 2. 2022

Přijďte pobejt! - Otevřený kostel sv. Gotharda

Otevřený kostel každý pátek v únoru (4., 11., 18., 25. 2. 2022) od 15:00 do 17:00 hod. Vraťme do našich životů a do životů našich rodin návštěvy. Více než dva roky trvající covidová doba ukázala, kde je lidstvo nejzranitelněj...

10. 2. 2022

Pravidelná schůzka synodiální skupinky 18:30

Farní synodální skupina, která se tento týden opět schází ve čtvrtek večer, zve celou farnost na setkání ve čtvrtek 24. února v 18:30, kdy se veřejně proberou některá témata, následně zpracována a zaslána Svatému Otci.

10. 2. 2022

Farnost Bubeneč pomáhá - Charitní sbírka

Sbírka pánského oblečení, trvanlivých potravin, dětských plen a inkontinenčních pomůcek se koná ve čtvrtek 10. února večer a v neděli 13. února dopoledne v ohlášených hodinách. Pomáháme tak lidem bez domova a jinak nuzným – ...

9. 2. 2022

Biblický večer

136. SLUŽBA VE SVATYNI Exodus 39,1–43 Na tuto kapitolu se dá nahlížet z různých úhlů. Někdo může ocenit, že se přesněji dozví, jak vypadalo oblečení starozákonních kněží, dokonce právě podle těchto veršů se nejeden bi...

7. 2. 2022

Modlitba za svět - večer pro Brunej 18:15

V pondělí 7. února začínáme měsíc Modlitby za Brunej, přijďte se za tuto zemi modlit na mši svatou v 17:30 a pak po ní se sezná-mit se základními údaji o Bruneji.

5. 2. 2022

Jáhenské svěcení našeho bohoslovce Michala Hladíka

V sobotu se v 15 hodin v katedrále koná jáhenské svěcení našeho bohoslovce Michala Hladíka; sraz farníků je ve 14:30 přímo před katedrálou; farnost mu ke svěcení kupuje společný dárek, přispět na něj lze dobrovolným příspěvk...

3. 2. 2022

Svatoblažejské požehnání

Ve čtvrtek je svatého Blažeje a při ranní mši bude již tradiční individuální požehnání všech, kteří o to požehnání budou stát.

2. 2. 2022

Požehnání svící

Ve středu je svátek Obětování Páně, lidově nazývaný Hromnice. Během mše svaté v 17:30 budou požehnány svíčky, které si lidé přinesou do kostela, aby jim připomínaly Boží přítomnost a blízkost i během těžkých chvil, kdy...

28. 1. 2022

Otevřený kostel + nešpory

Poděkovat, poprosit, ztišit se po dlouhém týdnu! To vše můžeme - v pátek bude od 15:00 otevřený kostel, v 17:00 následuje modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

28. 1. 2022

Mše svaté na váš úmysl

Po dobu zvýšené opatrnosti svůj zájem o konání mše svaté na váš úmysl (za živé či zemřelé) prosím dejte najevo nikoli v sakristii, ale při východu z kostela, formou sms anebo emailu anebo vložením lístku s úmyslem a svým kont...

27. 1. 2022

Schůzka synodiální skupiny

Ve čtvrtek v 18:30 se na faře sejde naše farní synodální skupina, v únoru proběhne setkání této skupiny s farností. Prosím sledujme dění v církvi, její budoucnost tvoříme my všichni.

26. 1. 2022

Biblický večer

131. ZAŘÍZENÍ PRO SVATYNI Exodus 38,1–31 Konečně kapitola, kde se dozvídáme i něco nového, co v předchozích kapitolách nebylo. Je zde zmínka o ženách, sloužících u vchodu do svatyně. O jakou službu vlastně šlo? Dalším p...

26. 1. 2022

Jak se psaly ikony 2022 - video

Letošní úspěšný ročník kurzu psaní ikon dal vzniknout osmi nádherným obrazům. Jak vznikaly se můžete podívat ve složce galerie.

25. 1. 2022

Úterní modlitba růžence

Každé úterý před mší svatou jsou od 17:00 zváni všichni ke společné modlitbě růžence. Spolu s manželi Žižkovskými a paní Bílkovou, kteří pro nás tuto každotýdenní aktivitu zajišťují se můžeme modlit také toto úterý 2...

23. 1. 2022

Koncert podané ruky

Neděle v 17:00 hod - Koncert podané ruky je zhruba hodinové setkání v kostele Sv. Gotharda, na které mezi nás zveme křesťany z jiných farností a sborů na Praze 6. Operní pěvci Jana a Václav Siberovi připravují opět kvalitní umělec...

23. 1. 2022

Žehnání ikon

Ikonopisecký kurz na faře začíná ve čtvrtek 20. ledna a vrcholí v neděli 23. ledna požehnáním ikon při mši svaté v 10:30.

23. 1. 2022

Farní sbor zkouší v pondělí

Zkouška farního pěveckého sboru pod vedením sbormistra pana Ondřeje Fajstavra. Pondělí, 18:30 hod.

21. 1. 2022

Otevřený kostel, nešpory a setkání hledačů

Zasvěcený den sv. Anežce Římské Otevřený kostel 15:00 - 17:00 hod Modlitba nešpor 17:00 Mše svatá 17:30 Setkání hledačů 18:30

20. 1. 2022

Ikonopisecký kurz 20.–23. 1. 2022

V roce 2020 zažil ikonopisecký kurz na nově opravené faře velký úspěch. Nešlo pouze o to naučit se něco o ikonách, zkusit si je napsat (ikony se nemalují, ikony se píší), ale především se stáhnout ze světského hluku a ruchu a na...

19. 1. 2022

Biblický večer

130. INTERIÉR SVATYNĚ Exodus 37,1–29 Když si později budeme číst knihu Deuteronomium, zjistíme, že v pozdějším podání je práce na arše smlouvy připsána Mojžíšovi, zatímco zde je hlavním tvůrcem Besaleel. Není to rozpor ...

16. 1. 2022

Přidejte se - Příprava na biřmování

Příprava k biřmování začíná v neděli 16. ledna odpoledne v 15 hodin. I když při vyjmenování sedmi svátostí jde v pořadí o druhou svátost, v praxi západních křesťanů se biřmování stává svátostí, kterou přijímají ti v...

16. 1. 2022

Neděle plná příprav

15:00 příprava k biřmování - 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte - 18:30 setkání s rodiči prvokomunikantů, tedy dětí, které by letos měly jít k prvnímu sv. přijímání

14. 1. 2022

Pátek: Otevřený kostel a Nešpory

Od 15 do 17 hod bude otevřený kostel sv. Gotharda k osobní modlitbě či spočinutí. Tuto službu má ve Farnosti Bubeneč na starost Veronika Benešová a Klára Bendová. Od 17:00 se kdokoli může přidat ke kněžím a řeholníkům a dalš...

12. 1. 2022

Biblický večer

129. PRÁCE NA SVATYNI Exodus 36,1–38 Hned v úvodu je zdůrazněna štědrost dárců a ochota k dobrovolnictví při pracích pro svatyni. I když později budou pomocníci ze svatyně žít, nikdy nesmí vymizet nadšení pro tuto službu: a...

11. 1. 2022

Odklizení vánoční výzdoby

Stejně jako příprava kostela na Vánoce není záležitostí kostelníka (zvláště když jsme aktuálně ve stavu, kdy ho hledáme), nemůže ani na něm ani na knězi spočívat ani jeho úklid po Vánocích. Protože jde opravdu o mnohem vět...

11. 1. 2022

Volná místa! Kurz psaní ikon

Ikonopisecký kurz / 20.–23. 1. 2022 V roce 2020 zažil ikonopisecký kurz na nově opravené faře velký úspěch. Nešlo pouze o to naučit se něco o ikonách, zkusit si je napsat (ikony se nemalují, ikony se píší), ale především se st...

11. 1. 2022

2022! Modlitba růžence pokračuje

Také v úterý 11. ledna se v 17:00 můžeme sejít k pravidelné modlitbě růžence před úterní mší svatou. Posilněni pak mohou někteří po mši svaté zůstat a pomoci s úklidem vánoční výzdoby.

6. 1. 2022

Žehnání vody, křídy a kadidla

To, co platí o zasvěceném času a prostoru, v přeneseném smyslu slova platí i o předmětech, které jsou požehnané. Mají sloužit k tomu, aby nás více připoutaly k věčnosti, pomohly nám více myslet na svou duši, a i ty obyčejné po...

5. 1. 2022

Biblický večer

128. PŘÍPRAVA STAVBY SVATYNĚ Exodus 35,1–35 Může nás překvapit, že Bohu tak moc záleží na detailech, zejména v situacích, které mají k ideálu daleko. Lid dostává pokyny ohledně vybudování svatyně na poušti, a i když patr...

4. 1. 2022

Příprava na manželství

V úterý v 18:30 hod zahajujeme první letošní cyklus přípravy pro manželství, účastnit se ho mohou i páry, které pouze o manželství uvažují, i když ještě nemají stanovený termín svatby

3. 1. 2022

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Brazílii

V pondělí začíná Modlitba za Brazílii, úmysly na každý den jsou za lavicemi, večer o Brazílii v pondělí 3. ledna, zahajujeme mší svatou v 17:30.

2. 1. 2022

Druhá neděle po Narození Páně - Tříkrálová sbírka

V neděli 2. 1. 2022 je opět zasvěcený den. Mše svaté se konají v obvyklých časech - od 9:00 hod a od 10:30 hod. Začíná Tříkrálová sbírka.

1. 1. 2022

Nový rok - slavnost P. Marie, Boží Matky

Sobota 1.1.2022 je zasvěcený den. Začínáme rok 2022 prosbou o požehnání. Mše svaté se budou konat jako v neděli, tedy v 9:00 hod a v 10:30 hod.

1. 1. 2022

Poslední místa! Kurz psaní ikon

Upozorňujeme na ikonopisecký kurz v lednu. Kdo se chce zúčastnit, je nutné závazné přihlášení! Zbývají poslední místa.

31. 12. 2021

Poděkování na konci roku - mše svatá v 17:30

A to je opravdu konec roku 2021, tedy nejen silvestr s ohňostrojem, zábavou a otevíráním šampaňského. Než hodiny odbijí půlnoc, sejdeme se v 17:30 opět na chvíli večer v kostele, abychom při mši svaté poděkovali za to, co se v uplyn...

31. 12. 2021

Silvestr - otevřený kostel

V pátek od 15:00-17:00 odpoledne je otevřený kostel pro návštěvu jesliček, následuje modlitba nešpor a při mši svaté v 17:30 budeme Bohu děkovat za všechny dary v uplynulém roce, ale ho též prosit za odpuštění, které potřebujeme...

30. 12. 2021

Bohoslužby - pravidelné

Bohoslužby tohoto týdne budou v obvyklých časech. Ve čtvrtek 30.12. - šestý den vánočního oktávu - mše svatá v 6:30. V pátek v 17:00 proběhne i večerní modlitba nešpor a mše svatá v 17:30, kdy budeme děkovat za uplynulý rok.

28. 12. 2021

Bohoslužby tohoto týdne

Bohoslužby tohoto týdne budou v obvyklých časech. Platí také úterní modlitba růžence v 17:00 hodin. Úterý mše svatá v 17:30. Ve středu 29.12. - pátý den vánočního oktávu - mše svatá v 17:30. Ve čtvrtek 30.12. - šestý den vá...

28. 12. 2021

sv. Mláďátka a modlitba růžence!

V 17:00 proběhne modlitba růžence. Mše svatá v 17:30 hod.

26. 12. 2021

Obnovení manželských slibů

Hned po slavnosti Božího hodu vánočního (v sobotu 25. prosince) následuje neděle, která je zároveň nejen svátkem svatého Štěpána, ale i Svaté rodiny, tedy připomínkou toho, že Ježíš byl i jako Boží Syn skutečným člověkem, ...

25. 12. 2021

Slavnost Narození Páně

V sobotu 25.12. je slavnost Narození Páně, zasvěcený den. Mše svaté se budou konat v 9:00 a 10:30 hod.

25. 12. 2021

Betlém svatogothardský

Během soboty 25.12. a neděle 26.12. v čase 15:00-17:00 je možné navštívit kostel sv. Gotharda a prohlédnout si restaurovaný svatogothardský betlém.

24. 12. 2021

Dětská vánoční mše 16:00

Štědrý den v 16:00 patří u sv. Gotharda dětem a rodinám. Proběhne vánoční dětská bohoslužba před štědrovečením stolováním.

24. 12. 2021

Půlnoční s Rybovkou

Ve 24:00 na Štědrý den se můžeme setkat v kostele sv. Gotharda v Praze Bubenči. A prožít vigilii Narození Páně za zvuků tradiční České mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby.

23. 12. 2021

Poslední letošní Roráty - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši svaté svítit pouze plameny svíček. K adventu patří nejen vnější, ale především duchov...

22. 12. 2021

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Exodus 25–34 Naposledy v roce 2021 se schází zájemci o studium Bible, aby si tentokrát bez kněze, ale po modlitbě k Duchu Svatému, vzájemně sdělili, co jim četba a výklad předchozích biblických kapitol daly. N...

22. 12. 2021

Vánoční výzdoba kostela - ve středu po mši svaté

Ani letos se kostel sám před Vánocemi neuklidí, stromky se samy nepostaví a nádherně zrekonstruovaný betlém nesestaví. Kvůli různým nemocím, izolacím či karanténám lze navíc předpokládat, že těch dobrovolníků, kteří přijdo...

22. 12. 2021

Betlémské světlo hoří pro vás

Betlémské světlo si můžete odnést z kostela kdykoli je kostel otevřený, přede mší svatou nebo po ní.

21. 12. 2021

Předvánoční zpovídání

Ke zpovědi lze kromě prvního pátku a neděle přijít do kostela půlhodiny před každou mší svatou, v úterý 21. prosince odpoledne od 15 hodin budou navíc k dispozici dva zpovědníci. Před příchodem návštěvy se snažíme dát do p...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemusíte si s sebou nic nosit, vše již bude připravené a vytištěné. Jsou mezi námi určit...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské životní cesty. Někteří dospívají, jiní zrají a je zcela logické, že dalším postupně ubýv...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičení se v sebeovládání, tak i naslouchání hlasu proroků, obsažených ve Svatém Písmu. Obojí ...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam už přichází s nadepsanými kamennými Deskami: jakoby nám všem bylo sdělováno, že krok k odpu...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské životní cesty...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I pro ně máme nabídku, jak bez větší námahy mohou adventní čas prožít ve větší usebranos...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši svaté svítit pouze plameny svíček. K adventu patří nejen vnější, ale především duchov...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti všech Božích přikázání, ale i o trestech za jejich svévolné porušení, proniká jako světlo d...

6. 12. 2021

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních informací (Gabriel Heller), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring s...

5. 12. 2021

Druhá adventní neděle

Druhou adventní neděli budou probíhat tři mše svaté - v 7:00 - tichá, v 9:00 a v 10:30 - dětská.

3. 12. 2021

Výstav eucharistie - 17:00 hod

Další možnost, jak se zamyslet na stavem své duše a věnovat čas Tomu, jenž přišel na svět mezi nás, aby nám přiblížil cestu k věčné radosti. Dokonce On sám, Ježíš Kristus, se stal touto Cestou: když bsvůj život budeme připo...

2. 12. 2021

První Roráty při svíčkách

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista. K ní můžeme zařadit jak cvičení se v sebeovládání, tak i naslouchání hlasu proroků obsažených ve Svatém Písmu. Obojí lze...

1. 12. 2021

Biblický večer

I tuto středu probíhá pravidelná biblická hodina. Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube ...

30. 11. 2021

DNES: Modlíme se růženec!

V 17:00 před mší svatou máme opět možnost využít pozvání ke společné modlitbě růžence. Všichni jsou zváni! Původně se před úterní večerní mší scházela skupina farníků, kteří modlitbou růžence doprovázeli v těžkém...

28. 11. 2021

Žehnání adventních věnců

Adventní věnce, jak je dnes známe (se čtyřmi svíčkami), mají svůj původ v luteránském Německu a původně šlo o pomůcku pro děti, které tímto způsobem počítaly, kdy už budou Vánoce, přičemž kromě 4 bílých svíček, předs...

28. 11. 2021

Strom splněných přání

V neděli v 16:00 se bude za kostelem u fary rozsvěcovat Strom splněných přání. Prosíme ty, kteří obdrželi email, aby se v tomto čase dostavili k faře.

24. 11. 2021

Biblický večer

128. MODLOSLUŽBA Exodus 32,1–35 Je to již dlouho, co Mojžíš vystoupil na horu, a od té doby o něm v táboře nikdo nic neví. Navíc bylo ostatním lidem řečeno, že mají zákaz překročit geografickou hranici na úbočí, aby šli...

24. 11. 2021

Sv. Ondřej Dung Lac a 116 druhů

Památka zahrnuje Vietnamce, španělské misionáře z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a francouzské misionáře z Paříže. Osm biskupů, padesát kněží a 59 laiků kanonizovaných v roce 1988 papežem Janem Pavlem II. Sv. ...

23. 11. 2021

Zasedání pastorační rady

Dvě říjnové neděle jsme vybírali členy do nové pastorační rady bubenečské farnosti. Z tajných voleb, v nichž každý přítomný farník mohl zakroužkovat čtyři jména, nakonec vzešlo toto desetičlenné grémium: P. Miloš Szabo (j...

23. 11. 2021

Úterní společná modlitba růžence

Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17:00 obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, v naší zemi nebo v naší rodině. Všichni jsou zváni ke společné modlitbě růžence.

21. 11. 2021

Příprava ke křtu dítěte

Křest je první a důležitou svátostí každého, koho osloví učení Ježíše Krista a rozhodne se pro křesťanství jako pro svou životní cestu. Přijmout Ježíšovo učení však lze pouze jako celek: když ho uznám za Božího Syna (co...

20. 11. 2021

Soustředění pěveckého sboru

V sobotu v 9:00 hod se zahajuje soustředění svatogothardského chrámového sboru.

19. 11. 2021

Společná večerní modlitba nešpor

V pátek je od 15 hodin otevřený kostel pro osobní návštěvu, od 17 hodin pak společná večerní modlitba nešpor. Následuje mše svatá v 17:30 hod.

19. 11. 2021

Zájemci o biřmování

Prosíme také zájemce o přijetí biřmování v roce 2022, aby se neprodleně osobně anebo emailem přihlásili, aby mohla začít pří-prava.

17. 11. 2021

Státní svátek

POZOR! Biblický večer pro farníky se v den státního svátku nekoná! Mše svatá v 17:30 hod.

16. 11. 2021

Modlitba růžence

Společná modlitba růžence v 17:00 hod je pravidelná aktivita, na kterou jsou všichni zváni! Následuje mše svatá v 17:30 hod.

14. 11. 2021

Tichá mše v 7:00

Do odvolání je v neděli o jednu mši svatou více – v 7 hodin ráno je přidaná tichá mše bez zpěvu a varhan pro všechny, kdo jsou oprávněně v určité izolaci od ostatních, aby mohli slavit neděli v naší farnosti. Mše svaté v n...

12. 11. 2021

Otevřený kostel a Nešpory

V pátek je od 15:00 otevřený kostel pro osobní návštěvu, od 17:00 pak společná večerní modlitba nešpor. Mše svatá v 17:30 hod.

11. 11. 2021

Sv. Martin

Mše svatá v 6:30 hod.

11. 11. 2021

Zasedání ekonomické rady

Ve čtvrtek 11.11. v 18:00 proběhne zasedání ekonomické rady.

10. 11. 2021

Biblický večer

127. NÁVOD NA REALIZACI Exodus 31,1–18 Popis příbytku, v němž si Bůh nalezl své zalíbení, jak se několikrát později bude v Bibli opakovat, je už na naše evropské poměry příliš dlouhý. Chtělo by to nějaký děj, nějaký ...

9. 11. 2021

Společná modlitba růžence v den posvěcení Lateránské baziliky

Dnes v úterý 9. 11. se můžeme v 17:00 sejít ke společné modlitbě růžence. V 17:30 následuje mše svatá. Zároveň v tento den slavíme výročí posvěcení baziliky sv. Jana z Lateranu. Lateránská bazilika je nejstarší ze čtyř ří...

5. 11. 2021

účast na připravované synodě katolické církve

Prosíme o aktivní účast na připravované synodě katolické církve, do pátku 5. 11. 2021 se přihlaste na e-mailovou adresu zmíněnou ve farním informačním e-mailu.

5. 11. 2021

Výstav Eucharistie

V pátek je od 15:00 hodin otevřený kostel pro osobní návštěvu, od 17:00 hodin pak výstav Eucharistie.

3. 11. 2021

Biblický večer

126. NÁVOD NA ÚDRŽBU Exodus 30,1–38 Další část Bible jakoby chtěla nejen Židům, kteří buď pobývají na poušti pod horou Sínaj, putují pouští do Hospodinem zaslíbené země anebo v ní už sídlí a žijí, ale i nám ostat...

2. 11. 2021

Mše na hřbitově 15:00 - den vzpomínek na zemřelé

Tradiční Dušičková mše v úterý v 15:00 na bubenečském hřbitově (stará část v pravém rohu). V úterý je den vzpomínek na zemřelé, je to příležitost navštívit hřbitov, myslet na smrt i své zemřelé, modlit se za ně a pomoct...

1. 11. 2021

Modlitba za svět - večer věnovaný Bosně a Hercegovině

18:15 prezentace základních informací (Jáchym Benda), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Eva Kličková)

1. 11. 2021

slavnost Všech svatých

V pondělí je slavnost Všech svatých, jde o zasvěcený den, který máme dle možností prožít jako neděli, v Bubenči je večerní mše svatá v 17:30. Přijďte včas, abychom všichni mohli sedět v klidu a bezpečí.

27. 10. 2021

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29 Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má posloužit nejen ke kontrole, zda byl text Božího Slova správně pochopen, ale především ke vzájemn...

20. 10. 2021

Biblický večer

126. POSVĚCENÍ KNĚŽÍ Exodus 29,1–46 Než kněží převezmou svou službu a začnou ji pravidelně vykonávat, musí se oddělit od ostatních lidí podobně, jako se oddělují zvířata určená k obětování anebo předměty, které maj...

19. 10. 2021

Zátopek - Společně do kina

Je vám méně než 30 let nebo jste v seniorském věku? Farní charita chystá mezigenerační návštěvu kina. Do středy 20.10. se přihlaste na e-mail "farnicharita@farnostbubenec.cz", případně osobně u Anežky a Františka Holečkových. A...

17. 10. 2021

Svatogothardské posvícení a návštěva apoštolského nuncia

V neděli 17. října navštíví naši farnost apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Balvo, jenž u příležitosti svatogothardského posvícení udělí svátost biřmování třem dospělým věřícím.

17. 10. 2021

Tichá mše 9:00

V neděli od 9:00 proběhne mše svatá tichá (bez zpěvu a varhan). Pouze pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou přijít na společnou mši v 10:30.

16. 10. 2021

Podzimní farní brigáda od 9:00

Poslední dvě brigády byly v době více nebo méně tvrdého lockdownu. Přesto se tenkrát na faře u na zahradě sešlo dost mužů i žen, připravených přiložit ruku k dílu, takže po skončení prací nejen že se fara mohla chlubit čis...

15. 10. 2021

sv. Terezie od Ježíše. Od 17:00 růženec s knězem

Měsíc říjen je tradičně zasvěcen modlitbě růžence, proto se kromě úterka bude modlit P. Miloš růženec s přítomnými každý pátek od 17:00, zvaní jsou nejen ti, co se umí spolu modlit, ale i ti, kteří s tím mají problémy. ...

13. 10. 2021

Biblický večer

125. NÁVODY NA PROVOZ Exodus 27,20–28,43 Nestačí, že bude vyhotoven „stan Nejvyššího“, ale je potřeba zajistit i provozní záležitosti. Poprvé se v Bibli setkáváme s nařízením věčného světla (při čtení i výkladu této...

12. 10. 2021

Modlitba růžence

V úterý 12. 10. v 17:00 se můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Měsíc říjen je této modlitbě tradičně zasvěcen. V tomto týdnu pak proběhne společná modlitba růžence ještě v pátek s P. Milošem. Kdo přijde i v úte...

10. 10. 2021

Volby do nové pastorační rady

V neděli 3. anebo 10. října se budou konat volby do nové pastorační rady. Prosíme všechny pravidelné nebo občasné farníky, aby při svém plánování počítali s účastí na mši v Bubenči v těchto datech. I když slovo „rada“ m...

6. 10. 2021

Biblický večer

124. PŘÍBYTEK A OLTÁŘ Exodus 26,1–27,19 Popis příbytku, jenž měl být zhotoven pro Hospodina, sice obsahuje četné detaily, nicméně přesně zhotovit jeho model je obtížné. Jednak proto, že některé údaje i po mnoha letech bibli...

4. 10. 2021

Modlitba za svět - večer věnovaný Bolívii

V pondělí 4. října 2021 v 18:15 prezentace základních informací (Michal Dratva), historických a náboženských souvislostí (P. Miloš Szabo) a monitoring současného dění v zemi (Eva Kličková). Večer věnovaný Bolívii proběhne p...

3. 10. 2021

Volby do nové pastorační rady

V neděli 3. anebo 10. října se budou konat volby do nové pastorační rady. Prosíme všechny pravidelné nebo občasné farníky, aby při svém plánování počítali s účastí na mši v Bubenči v těchto datech. I když slovo „rada“ m...

1. 10. 2021

Zádušní mše za kněze

1., 2., 9., 24. a 31. 10. 2021 Jednou z pravd naší víry je existence života „po smrti“, tedy stav lidské duše po odchodu z tohoto světa. Každý člověk je Bohem povolán k stavu věčné blaženosti (stvoření člověka do ráje), o ni...

1. 10. 2021

Výstav Eucharistie

Ve středu 1. 10. na svátek sv. Terezie od Ježíše bude od 15:00 otevřený kostel. Od 17:00 výstav Eucharistie. Následuje mše svatá, která zároveň bude zádušní mší za kněze, kteří sloužili u Sv. Gotharda.

28. 9. 2021

sv. Václav

V úterý 28. září je slavnost sv. Václava, jde o den volna, proto se nebude konat ani náboženství dětí, ale nabízíme společné slavení tohoto národního světce večer při mši svaté v 17:30. Od 17:00 před mší svatou probíhá p...

26. 9. 2021

Pěší pouť do Lysolají

V neděli 26. 9. vyrážíme ve 13:30 od kostela sv. Gotharda na mariánskou pěší pouť do Lysolají. Mše u kapličky bude v 16 hodin. Dvě dopolední mše u Sv. Gotharda se konají podle běžného rozvrhu. Sedmibolestná Panna Maria není...

22. 9. 2021

Biblický večer v 18:30

122. BIBLICKÉ SVÁTKY Když se v evangeliích píše o Ježíšovi, který přišel do Jeruzaléma na svátky, dokážeme přesně říct, o jaké svátky se jednalo? Většina jednoduše řekne něco o Velikonocích. Jenže už tento pojem, který...

21. 9. 2021

sv. Matouš

Mše svatá v 17:30 hod.

21. 9. 2021

Společná modlitba růžence

V úterý 21. 9. v 17:00 se můžeme opět můžeme sejít ke společné modlitbě růžence. Zkusme si alespoň občas najít čas na modlitbu v širším společenství.

21. 9. 2021

Náboženství pro děti

V úterý odpoledne a večer je možnost zapojit děti do pravidelné náboženské výuky. Ta probíhá podle věkových kategorií. Případné dotazy posílejte na nabozenstvi@farnostbubenec.cz

20. 9. 2021

sv. Ondřej Kim a druhové

Ondřej Kim Taegon byl první katolický kněz domácího původu na Korejském poloostrově. Křesťanské učení se dostalo do Koreje v 18. století prostřednictvím katolických knih přivezených z Číny. Kim Taegon pokřtěný jako Ondřej p...

17. 9. 2021

Otevřený kostel a modlitba nešpor

V pátek 17. 9. bude od 15:00 otevřený kostel. Následuje od 17:00 modlitba nešpor a pravidelná mše svatá v 17:30.

16. 9. 2021

sv. Ludmila

Mše svatá čtvrtek 16. 9. od 6:30. Od pátku 17.9. do neděle 19. 9. je možné připojit se k Národní pouti na Tetín ke cti sv. Ludmily. Národní poutní mše svatá celebrovaná papežským legátem proběhne v sobotu 18. 9. od 11:00 do 13:...

14. 9. 2021

Zasedání PRF

Je to poslední zasedání stávajících radních, kteří byli zvoleni a jmenováni před pěti lety. Od té doby se ve farnosti mnoho změnilo, někteří lidé odešli nejen z farnosti, ale obecně i z církve anebo dokonce z tohoto světa. Ti, c...

14. 9. 2021

Začínají akce pro děti

V úterý 14.9. se začínají scházet skupiny dětí k výuce náboženství. Ve středu 15.9. startuje také setkávání věřících matek a předškolních dětí.

14. 9. 2021

Povýšení sv. Kříže

Mše svatá 17:30. Od 17:00 modlitba růžence.

13. 9. 2021

Zkouška sboru

V pondělí 13. 9. v 18:30 se sejde k pravidelné zkoušce svatogothardský chrámový sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra.

12. 9. 2021

Veni Sancte

„Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce svých věrných…“ Tato slova odedávna zaznívala z úst lidí, kteří stáli před složitým životním obdobím a byli si vědomí toho, že bez Boží pomocí mohou leccos nezvládnout, nebo i zkazit...

12. 9. 2021

Farní táborák

Farní i kostelní zahrada doznaly za poslední léta velkých změn: staly se nejen divokou zelení kolem našich farních budov, ale především místem setkávání, a to i v době, kdy jsme se raději vyhýbali setkáním v uzavřeném prostoru....

9. 9. 2021

Zasedání ERF

Ekonomická rada farnosti se schází čtyřikrát ročně, aby nejen probrala hospodaření farnosti v předchozím čtvrtletí, ale také připravila naplňování ekonomického plánu v dalším období. Všichni v kostele si mohli všimnout jak n...

7. 9. 2021

Modlitba růžence

V úterý v 17:00 se opět můžeme sejít na společné modlitbě růžence, v pátek na společné modlitbě nešpor (pátek 10.9. v 17:00). Nepodceňujme, prosím, společnou podlitbu a zkusme si aspoň občas na ni najít čas.

6. 9. 2021

Modlitba za Bhútán

V pondělí 6. září se začínáme modlit za další stát, jimž je tentokrát království Bhútán. Mše svatá za obyvatele Bhútánu je v 17:30, poté následuje tematický večer o této zemi.

5. 9. 2021

Nedělní mše

V neděli v 9 a v 10.30 (zaměřená na rodiny s dětmi).

3. 9. 2021

Výstav Eucharistie

Už ve Starém Zákoně Bůh připomíná Mojžíšovi, aby vedl svůj lid k tomu, že čas, který žijí, je jim dán jako dar, a proto nemají zapomínat za něj pravidelně děkovat Tomu, kdo je jeho dárcem. Proto stanovuje, aby se věřící mo...

28. 8. 2021

Ministrantský den

Pod vedením bohoslovce Jakuba. Prosíme, abyste se za ně modlili, aby z nich byli čestní muži, kteří jednou najdou své uplatnění především jako dobří manželé, otcové anebo i kněží.

21. 8. 2021

Farní den

Hořice.

8. 8. 2021

Příprava k biřmování

V 10.30.

2. 8. 2021

Modlitba za Abcházii

25. 7. 2021

Žehnání automobilů

V 10 hodin.

22. 7. 2021

Vítání motorkářů

V 17 hodin. Mše v 17.30.

18. 7. 2021

Žehnání motorek

Po mši sv., cca v 10 hodin.

10. 7. 2021

Cyklovýlet

Tentokrát na Říp.

5. 7. 2021

Modlitba za svět

Modlitba za Anguill

27. 6. 2021

Sbírka Halér sv. Petra

23. 6. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 22–24 Poslední biblická hodina před letními měsíci je příležitostí společně pouvažovat nejen nad přečteným a vysvětleným textem, ale i vzájemně se podělit o zkušenosti s Písmem. Probírané ka...

20. 6. 2021

Te Deum

Kostel svatého Gotharda v Bubenči stojí na náměstí, na němž je kromě něj ještě jedna důležitá budova, a to budova školy. Kdysi to byla bubenečská radnice, od roku 1920 Obchodní akademie. Málokdo však ví, že právě na tomto...

20. 6. 2021

Kurz první pomoci

Od 14 hodin na faře. Tentokrát zaměřený na děti.

18. 6. 2021

Zádušní mše

Za P. Josefa Petráska (17:30).

18. 6. 2021

Úklid kostela

Po mši cca v 18.15 hodin.

17. 6. 2021

Zádušní mše

Ve 13 hodin za Jaroslavu Němcovou.

16. 6. 2021

Biblický večer

121. UZAVŘENÍ SMLOUVY Exodus 24,1–18 Po legislativním souboru další text navazuje na kapitolu 19, a to rituálem uzavření smlouvy. Nalezneme zde hierarchické odstupňování lidu: jako jediný může k Hospodinu přistoupit Mojžíš, ...

13. 6. 2021

Setkání vedoucích

Po roce se opět schází vedoucí jednotlivých farních aktivit. Zatímco v loňském roce jsme si na setkání pouze povzdechli, že některé aktivity se načas zastavily anebo přerušily, letošní bilance bude trochu smutnější: mnohé ak...

13. 6. 2021

Setkání děvčat a ministrantů

15.30

11. 6. 2021

Nejsvětější srdce Ježíšovo

S úctou k Ježíšovu lidskému srdci jako symbolu nezměrné lásky jsou spojena jména dvou světců. Jan Eudes byl francouzský kněz, který zemřel v roce 1680 a jenž se celý svůj život snažil šířit myšlenku odpouštějícího Kris...

9. 6. 2021

Biblický večer

120. DEUTERONOMICKÝ DODATEK Exodus 23,20–33 Bez jakéhokoli uvedení Bible pokračuje od souboru zákonů a předpisů k pohledu do budoucnosti. Od Sinaje pokračuje osvobození Izraele putováním pouští a postupným obsazováním země. P...

6. 6. 2021

První svaté přijímání

V roce 2020 byla příprava dětí k první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání přerušena, takže místo tradiční první červnové neděle se tato milá farní slavnost konala teprve v polovině září. Vzápětí se už na fa...

3. 6. 2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Každý čtvrtek v Bubenči začínáme společným slavením mše svaté, při níž nechybí nejen krátký výklad Božího Slova a inspirativní myšlenka na celý den, ale ani možnost přijímání Ježíšova těla (a mimo covidovou dobu i k...

2. 6. 2021

Biblický večer

119. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ Exodus 22,17–23,19 Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický charakter: jsou stručnější, bez konkretizace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako jednoznačnější, ale v budoucnu také b...

28. 5. 2021

Noc kostelů

Již potřinácté se poslední květnový pátek uskuteční v České republice Noc kostelů. Nápad pozvat v neobvyklou hodinu do kostela kohokoliv, zejména ty lidi, kteří se ostýchají přijít na bohoslužbu anebo pro které chrám či modli...

26. 5. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 20–23 Žádné téma pravděpodobně nevyvolá v dnešní společnosti tolik diskuse jako právě nutnost, potřebnost, nebo dokonce závaznost nějakých předpisů a norem. Svědčí o tom mj. i existence několika...

19. 5. 2021

Biblický večer

118. NAŘÍZENÍ A POVZBUZENÍ Exodus 22, 17–23, 19 Začíná řada zákonů, kde převažuje apodiktický typ: jsou stručnější, bez konkretizace do konkrétních kauz, proto se nejen jeví jako jednoznačnější, ale v budoucnu také bud...

15. 5. 2021

Nedělní sbírka

Sbírka do fondu na platy kněží při všech nedělních mších.

13. 5. 2021

Nanebevstoupení Páně

Slavnost.

12. 5. 2021

Biblický večer

117. KODEX SMLOUVY Exodus 21, 1–22, 16 První část Kodexu tvoří tzv. kazuistické zákony, kdy se uvádějí konkrétní případy, které mohou nastat, a zároveň normy k jejich řešení. Tyto zákony byly formulovány podle praxe, kdy...

9. 5. 2021

Poutní slavnost v Bubenči

Již loni jsme museli oželet způsob prožívání poutní slavnosti, na jaký jsme byli zvyklí: naším hostem byl slavnostní kazatel, s nímž jsme pak po skončení mše svaté prožili na kostelní zahradě příjemný oběd i povídání obvy...

9. 5. 2021

Ustanovení nových pomocníků Eucharistie

Ne zcela přesně jim říkáme akolyté – těmito se správně nazývají pouze muži (a od roku 2021 z rozhodnutí papeže Františka nově i ženy), trvale ustanovení do služby Eucharistie. Jde o jakousi formu zasvěcení, kterou znaly i prvot...

5. 5. 2021

Svátek sv. Gotharda

První květnová středa se v bubenečském kostele ponese v duchu patrona našeho kostela – je to totiž den jeho liturgické památky. Připomeneme si místa, kde jsme v předchozích letech společně putovali: navštívili jsme statek, postave...

5. 5. 2021

Biblický večer

116. KULTOVNÍ NAŘÍZENÍ Exodus 20, 22–26 Pouhých pět veršů nám odděluje základní pravidla Desatera od jednotlivých konkrétních zákonů, které má Izrael dodržovat a zachovávat ve svém každodenním životě. Tato krátká pas...

3. 5. 2021

Modlitba za Bělorusko

V uplynulém roce bylo o tomto státě, ležícím na severovýchodním okraji Evropy, hodně slyšet. Nepokoje a protesty tisíců demonstrantů nejen v běloruských městech, ale i na venkově, nebylo možné přehlédnout a přeslechnout, zvláš...

1. 5. 2021

Pod rozkvetlou třešní

Zdá se, že letošní počasí zatím postupuje tak, jak na něj byli zvyklí i naši předkové, kteří vytvořili spoustu pranostik a pořekadel, souvisejících s jednotlivými ročními obdobími. Už v létě jsme po dlouhé době zažili něk...

30. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

28. 4. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 18–20 Bůh si vyvolil Mojžíše, který lid vyvedl z Egypta a který pak tomuto lidu vysvětluje, co Bůh po něm žádá. Možná by si raději představovali Boha, který bude mluvit s každým z nich osobně. Ni...

23. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

21. 4. 2021

Biblický večer

115. DEKALOG Exodus 20, 1–21 Okolnosti, za nichž dává Hospodin poznat své zákony, jsou více než podivuhodné: Mojžíš se ponoří do mraku, z něhož ostatní slyší pouze hukot hromu a vidí šlehající blesky. Kdo by se nebál ta...

16. 4. 2021

Páteční nešpory

Latinsky se této večerní modlitbě říká vesperae, což nám přiblíží i vysvětlí vznik českého zkomoleného názvu. Podle úctyhodné tradice tvoří spolu s ranní modlitbou (latinsky nazývanou laudes, tedy chvály) jakousi osu každod...

14. 4. 2021

Biblický večer

114. PŘÍCHOD K HOŘE SÍNAJ Exodus 19, 1–25 Zatímco čtenář ví, co se stane na hoře Sínaj, izraelský lid ani jeho vůdce Mojžíš netuší nic, co je čeká. Jsou plně v rukou Boha, o kterém nevědí ani to, jak se jmenuje, ani to,...

11. 4. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

9. 4. 2021

Modlitba nešpor

Po delší době se opět můžeme sejít společně se pomodlit večerní chvály - nešpory začínají u Sv. Gotharda v 17 hodin.

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí

Mše svatá bude večer v 17:30, kdy zahájíme společně modlitbu za Belize.

4. 4. 2021

Boží hod velikonoční

Dnešní dvě mše (v 9 hodin a v 10:30) jsou ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - obě mše lze prožívat i na kostelní zahradě, mše v 9 hodin je zároveň streamovaná.

3. 4. 2021

Bílá sobota

Dnešní den se nikde nekoná mše, čeká se na setmění, aby se připomnělo Ježíšovo noční vzkříšení. Ráno v 9 hodin se koná veřejná ranní modlitba s katechumenkami Evou a Adélou, mohou přít i ostatní farníci. V 15 hodin se ot...

3. 4. 2021

Velikonoční vigilie

V 19 hodin se v kostele sv. Gotharda koná liturgie velikonočního vzkříšení, při níž budou křtěny a biřmovány i dvě dospělé katechumenky - Eva a Adéla. Obřad lze sledovat i na kostelní zahradě anebo doma u monitorů díky stream...

2. 4. 2021

Velký pátek

Dnešní den je dnem nejpřísnějšího půstu - nejen od masa, ale i od jídla! V 15 hodin si připomeneme Ježíšovo umučení a smrt křížovou cestou; velkopáteční obřady v kostele jsou pak od 17.30, streamované, farníci mohou několik m...

1. 4. 2021

Zelený čtvrtek

Mše svatá je v kostele od 17.30, je streamovaná, farníci mohou několik míst obsadit v kostele do 17:15, po obsazení je možnost sledovat mši online přes zeď na kostelní zahradě (na vlastních tabletech či smartfonech), reproduktor je na ...

31. 3. 2021

Beránky pro nuzné

Chcete-li udělat radost potřebným i před letošními Velikonocemi, můžete napéct velikonoční beránky a přinést je dnes v čase 17:00-18:00 před faru; Terka Lajblová je pak předá za celou farnost lidem v azylovém domě.

30. 3. 2021

Velikonoční zpovídání

Od 15 hodin budou zpovídat P. Vladimír Málek a P. Miloš Szabo.

28. 3. 2021

Nedělní mše svaté

Kromě streamované mše svaté v 9:00, která není veřejná (lze ji ale prožít a přijmout svaté přijímání na kostelní zahradě) jsou k dispozici další dvě: v sobotu večer v 17:30 a v neděli dopoledne 10:30. Můžete si s sebou přin...

28. 3. 2021

Mše ke cti bl. Karla Habsburského

Zemřel 1. dubna 1922 ve věku 34 let. Aniž by o to jakkoli usiloval, stal se rakouským císařem a českým i uherským králem. Přestože se narodil na zámku v Rakousku, docela obstojně mluvil i česky a nebyl mu cizí ani odříkavý život o...

27. 3. 2021

Farní brigáda

Přírodě nelze nařídit lockdown a nezastaví se - proto i zahrada kolem kostela a kolem fary potřebuje pravidelnou péči a údržbu; plánovaná brigáda z podzimu se koná právě dnes: čeká nás dřevo, které je nutné pořezat a uložit, ...

26. 3. 2021

Zpovídání u Sv. Gotharda

Po delší době bude otec Miloš dnes k dispozici pro udělování svátosti smíření. V čase 16-17 hodin bude zpovídat v kostele u centrálního kříže; velikonoční zpovídání v úterý 30. 3. odpoledne zůstává v platnosti!

26. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

Z důvodu úrazu pana faráře se poslední třetí skrutinium katechumenů letos nekonalo v původním nedělním termínu. Dnes při mši svaté v 17:30 ho však můžete prožít spolu s Evičkou a Adélkou,

24. 3. 2021

Biblický večer

SDÍLENÍ Exodus, kapitoly 15–18 Boží Slovo je slovo života: smyslem toho, že Bůh mluví k lidem v každé generaci, je zasáhnout jak život jednotlivce, jenž v Boha uvěří, tak i život věřící komunity, která se hlásí k círk...

21. 3. 2021

Třetí skrutinium katechumenů

První informace o průběhu křestních obřadů máme paradoxně z doby, kdy křesťané neměli svobodu, byli pronásledováni a oficiálně se nemohli stýkat, protože prozrazení místa setkávání s sebou neslo ohrožení celé komunity a kon...

21. 3. 2021

Nejsou nedělní mše

Z důvodu nemoci otce Miloše jsou všechny nedělní mše zrušeny bez náhrady.

19. 3. 2021

Slavnost svatého Josefa

Papež František vyhlásil stávající rok Rokem svatého Josefa; slavnostní mše svatá a promluva k tomuto tématu dnes u Sv. Gotharda v 17:30; křížová cesta se dnes nekoná!

18. 3. 2021

Modlitba za P. Miloše

Otec Miloš prosí o modlitbu - po komplikované roztříštěné zlomeniny pravé ruky a zápěstí ho dnes čeká náročná operace.

17. 3. 2021

Modlitba za P. Miloše

Otce Miloše čeká po nedělním úrazu náročná operace ruky a zápěstí; mysleme na něj v modlitbě.

16. 3. 2021

Modlitba růžence

Jako každé úterý, i dnes se přítomní v kostele sv. Gotharda budou přede mší svatou od 17 hodin modlit růženec, tentokrát za Belgii; úmysly na každý den jsou v kostele za lavicemi anebo ke stažení na těchto stránkách.

14. 3. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

14. 3. 2021

Příprava ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dětí na cca 60-90 minutové posezení, kde se dozví nejen vše důležité o svátosti křtu, ale i ...

13. 3. 2021

Pěší kající pouť

Společně organizovaná kající pouť ke Svatému Janu pod Skálou sice z důvodu vládních opatření padla, nicméně nepadla možnost individuální kající poutě - najdeme odvahu si v tento den dát silné postní předsevzetí a o hladě se...

12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout námahu a obtíže, které musel absolvovat náš Spasitel, když na cestě z Pilátova paláce na vrch K...

10. 3. 2021

Biblický večer

112. BITVA S AMALEKEM Exodus 17, 8–16 Tento příběh ukazuje jiný typ nebezpečí, na který mohou Izraelité při putování pouští narazit: nepřátelství tamějších domorodců. Izraelité se na poušti stávají opravdovými pozemsk...

9. 3. 2021

Setkání akolytů

Poslední měsíce ukazují, že je zapotřebí nejen udržet staletí zažité formy, ale také objevovat nové, které pomáhají prožívat tento pozemský život společně s Ježíšem, který zůstává mezi námi v podobě svátostí - pracovn...

7. 3. 2021

Pomazání nemocných

Svátost nemocných je jednou ze svátostí, které nám Kristus zanechal pro život, jaký je: stejně jako ostatní, i tato svátost má své přesné a nezaměnitelné určení: lidé vážně ohrožení smrtí buď svým stářím anebo vážným...

3. 3. 2021

Biblický večer

111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY Exodus 17, 1–7 Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté osopí na Mojžíše a remcají pro...

3. 3. 2021

Biblický večer

111. TŘETÍ ZKOUŠKA: VODA ZE SKÁLY Exodus 17, 1–7 Putující Izrael se dostává až na jih Sinajského poloostrova, na poušť Sin, na místo bez pitné vody. Lidé unavení z cesty se již po několikáté osopí na Mojžíše a remcají...

1. 3. 2021

Modlitba za Belgii

Tato země je důkazem, jak moc a relativně rychle se může změnit nejen jednotlivec, ale i celá komunita. Zatímco některé africké země, jako je Kongo nebo Rwanda a Burundi, si budou ve svých dějinách dlouho připomínat poměrně drastic...

28. 2. 2021

Druhé skrutinium katechumenů

Stejně jako děti, i dospělé čekala v uplynulých měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemůže se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí této svátosti řádně připravovat a anebo má čekat, až nastanou „lepš...

25. 2. 2021

Mše za P. Jaroslava Zrzavého

Ráno od 6.30.

24. 2. 2021

Biblická hodina - Druhá zkouška na poušti

110. DRUHÁ ZKOUŠKA: MANA A KŘEPELKY Exodus 16, 1–36 Křesťané chápou manu jako předobraz eucharistie – svátosti, v níž se dává ve způsobu chleba za pokrm sám Kristus. Pro Židy představovala mana zázračný dar z nebes: padá ja...

21. 2. 2021

Sbírka Halér sv. Petra

Svatopetrský haléř je dar, který putuje ze všech katolických kostelů světa do pokladny Vatikánu. Tato praxe sahá do 11. století, kdy anglosaská církev poslala do Říma sbírku na pomoc Svatému Stolci, jenž v té době procházel velko...

21. 2. 2021

První skrutinium katechumenů

Stejně jako děti, i dospělé čekala v uplynulých měsících nejedna těžká zkouška. Může či nemůže se člověk, toužící po Bohu a po křtu, na přijetí této svátosti řádně připravovat a anebo má čekat, až nastanou „lepš...

19. 2. 2021

Křížová cesta

Od 17 hodin.

17. 2. 2021

Popeleční středa

První den čtyřicetidenního postního období již tradičně připadá na středu: a jako znamení vstupu do doby, naplněné pokáním, modlitbou i almužnou, si lidé přítomní na bohoslužbě nechávají svá čela poznačit požehnaným pop...

14. 2. 2021

Křest Anny Páleníkové

Při streamované mši svaté v 9 hodin bude Bohu odevzdána a do farního společenství křtem přijata Anička Páleníková, dcera našeho mladého kostelnického páru Petra a Anny Páleníkových.

12. 2. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne v čase 15:00-17:00 lze soukromě navštívit kostel sv. Gotharda na tichou adoraci anebo jen tak, pro zklidnění a nabrání nové duchovní energie.

12. 2. 2021

Modlitba nešpor

V 17 hodin se farníci a zájemci o společnou modlitbu - byť v patřičných rozestupech - scházejí v kostele sv. Gotharda, aby se spolu s dalšími lidmi napříč celou církví pomodlili dnešní večerní chvály.

11. 2. 2021

Ranní mše svatá

Jako obvykle každý čtvrtek, i ten dnešní začínáme eucharistií - společným slavením mše svaté ráno v 6:30.

10. 2. 2021

Biblická hodina - První zkouška na poušti

109. PRVNÍ ZKOUŠKA: MARA Exodus 15, 22–27 Krátký biblický úryvek nám představí dva důležité vztahy. Prvním je vztah pána a jeho služebníka: lid si musí uvědomit, že Hospodin je skutečným pánem, který je oprávněn mu dávat...

7. 2. 2021

Svatogothardští prvokomunikanti

Při streamované mši v 9 hodin předstoupí před kněze (v dostatečných rozestupech) děti, které se ve farnosti i přes ztížené podmínky připravují k přijetí svátostí smíření a eucharistie; nechají si požehnat svíčky, které s...

5. 2. 2021

Výstav Eucharistie

Jako každý první pátek i teď v únoru se můžeme zastavit a v tichu před vystavenou Svátostí Oltářní s Ježíšem probrat vše, co prožíváme, ať už je to něco dobrého a šťastného anebo naopak smutného a bolestného; výstav trv...

3. 2. 2021

Svatoblažejské požehnání

Podle dávné tradice se dnes uděluje tzv. svatoblažejské požehnání: na přímluvu dnešního světce kněz přednáší nad každým člověkem tzv. malý exorcismus: prosbu za ochranu před každým zlem těla i duše; při dodržení všech ...

2. 2. 2021

Žehnání přinesených svící

Svíčky dnes plní zcela jinou roli než kdysi: přesto mají velký význam v našem životě a mohou pro nás být nejen okrasou, ale i prostředkem spojení mezi lidmi i mezi námi a Bohem - přineste si je večer na mši svatou a kněz vám je p...

1. 2. 2021

Modlitba za Barbados

Dnešním dnem začínáme měsíc modliteb za malou karibskou zemi, která sice budí dojem bohatého státu, potýká se však nejen s problémy spojenými s coronavirem, ale i pustošením hurikánů; přijďte do kostela v 18:5 a dozvíte se o t...

31. 1. 2021

Koncert podané ruky

Tato svatogothardská ekumenická tradice je poprvé vážně ohrožena možnými vládními restrikcemi, zakazujícími shromažďování lidí. Přesto si nejen chceme, ale i musíme umět podat ruku. Často se sice mluví o tom, že ruku si podáv...

24. 1. 2021

Nedělní mše sv.

Dnešní neděle je třetí neděle v mezidobí. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujeme pro nemocné a pro lidi v ...

23. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

22. 1. 2021

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete v čase 15-17 hodin zavítat do kostela sv. Gotharda, abyste tam pobyli sami v tichu s Bohem a načerpali sílu, klid a požehnání.

22. 1. 2021

Modlitba nešpor

Spolu s dalšími přítomnými se můžete i vy v 17 hodin pomodlit dnešní nešpory tak, jak se tuto večerní modlitbu modlí v celé církvi, nejen kněží a řeholníci.

22. 1. 2021

Setkání hledačů 18:30

Skupina, která začala svá hledačská setkání již na začátku září, pokračuje ve svém hledání katolické cesty k Bohu i dnešním večerním povídáním i nasloucháním.

17. 1. 2021

Příprava k biřmování

Při výčtu sedmi svátostí je biřmování tou druhou, i když v západní církvi jde obvykle o svátost, kterou věřící přijímá v pořadí jako čtvrtou, a to teprve po přijetí křtu, svátosti smíření a eucharistii. Když se však k ...

17. 1. 2021

Příprava rodičů ke křtu dítěte

V 17 hodin se koná příprava rodičů před křtem svého dítěte - při dodržené všech bezpečnostních podmínek se sejdou oba rodiče bez dětí na cca 60-90 minutové posezení, kde se dozví nejen vše důležité o svátosti křtu, ale i ...

17. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Dnešní neděle je Druhá neděle v mezidobí. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujeme pro nemocné a pro lidi v i...

16. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

15. 1. 2021

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete kdykoli zastavit na chvilku tiché modlitby a adorace v našem kostele sv. Gotharda, který je otevřený pro kohokoli, kdo touží po zastavení se i v této náročné a nelehké době.

15. 1. 2021

Modlitba nešpor

I s patřičnými rozestupy a dodržováním epidemiologických opatření se dá společně modlit - některé prosby mohou být vyslyšeny pouze tehdy, když se spojí v modlitbě víc lidí. Přijďte se dnes do kostela v 17 hodin pomodlit společ...

14. 1. 2021

Zasedání ekonomické rady

Rok 2020 byl pro mnohé oblasti života, četné profese a řadu jednotlivců ekonomicky velmi těžký. Celosvětovou covidovou epidemii většina vlád světa řešila občas nesystémovým až chaotickým zavíráním o otevíráním obchodů, hot...

12. 1. 2021

Odklízení vánoční výzdoby

Můžete přijít buď už přímo na mši, anebo bezprostředně po ní, cca v 18:15, a společně to zvládneme.

10. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Dnešní neděle je svátek Křtu Páně, končí letošní vánoční doba. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujem...

9. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Až do odvolání je kvůli většímu komfortu přítomných a hygienické bezpečnosti ve farnosti zvýšený počet nedělních mší: jedna z nich se koná vždy v sobotu v 17:30. Je nutné přijít včas, nejpozději 5 minut před začátkem. Na...

8. 1. 2021

Otevřený kostel, výstav Eucharistie

Náš kostel bude otevřený již nikoli ve středu, ale v pátek odpoledne, a to ve stejnou dobu 15:00-17:00. Na dvouhodinový čas pro soukromou adoraci naváže v 17:00 výstav Eucharistie s krátkými meditačními vsuvkami otce Miloše.

6. 1. 2021

Žehnání vody, kadidla a křídy

Slavnost Zjevení Páně si dnes u Sv. Gotharda připomeneme mší svatou v 17:30. V ní proběhne i žehnání vody, křídy a kadidla: V naší zemi asi není nikdo, kdo by někdy neviděl tři písmena K M B na některých dveřích. Již méně ...

5. 1. 2021

Příprava k manželství

Večer v 18:30 zahajujeme na bubenečské faře první třídílný cyklus příprav k přijetí manželství v naší farnosti. Přípravy se konají osobně, za dodržení všech potřebných předpisů a nařízení. Je nutné přijít včas!

4. 1. 2021

Modlitba za Bangladéš

Dnes v 17:30 se koná mše svatá za Bangladéš, po ní cca v 18:15 následuje prezentační večer o této zemi: I když jsme se v projektu Modlitba za svět již modlili za několik muslimských zemí, poprvé se dostáváme do státu, jehož oby...

3. 1. 2021

Nedělní mše

Další neděle v nouzovém režimu - nezapomeňme, že náš život potřebuje nejen pokrm fyzický, ale i duševní; možnost spojit se s naší farností máme i v této době, do kostela sv. Gotharda lze na nedělní bohoslužbu přijít v sobotu...

2. 1. 2021

Nedělní mše

V sobotu v 17:30 s nedělní platností.

1. 1. 2021

Nový rok

Nový rok je slavností Panny Marie, Matky Boží, kterou jako ženu i matku prosíme o blízkost během celého roku 2021 - možnost přijít tyto prosby předložit Bohu máme během slavnostních mší v 7:00, 9:00 (tato mše je neveřejná, strea...

31. 12. 2020

Závěr kalendářního roku

I přes pandemii, která nás všechny mohla překvapit, bychom neměli zapomenout na mnohá dobrodiní a na Boží doprovázení nejen v dobách dobrých, ale i v nečekaně náročných. Děkovná mše svatá na závěr občanského roku se u Sv. G...

30. 12. 2020

Otevřený kostel a betlém

I dnešní odpoledne v čase 15:00-17:00 můžete navštívit kostel sv. Gotharda v Bubenči a prohlídnout si nově zrekonstruovaný betlém Františka Charváta.

27. 12. 2020

Svátek Svaté Rodiny

Tato neděle je svátkem Svaté Rodiny; přijít na již pravidelnou bohoslužbu můžete v sobotu večer v 17:30 anebo v neděli v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je z důvodu streamování neveřejná, pouze pro určené farníky. Z důvodu epide...

26. 12. 2020

svátek sv. Štěpána

V dnešní den můžete přijít do kostela sv. Gotharda v Bubenči na tyto bohoslužby: 9:00 a 10:30 večerní mše v 17:30 je již nedělní ze slavnosti Svaté Rodiny a obnovou manželských slibů

26. 12. 2020

Otevřený kostel

I dnes můžete navštívit kostel svatého Gotharda v Bubenči a nejen kvůli dětem, ale i kvůli nám dospělým se zastavit pro inspiraci u zrekonstruovaného betléma; otevřeno máme v čase 14:00-17:00.

25. 12. 2020

Boží hod vánoční

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných jsou slavnostní vánoční mše rozděleny následovně: rodiny s dětmi a senioři - o vigilii na Štědrý večer ostatní věřící: 7:00 - pastýřská (nahrazuje půlnoční) 9:00 (neveřejná, ...

25. 12. 2020

Otevřený kostel a betlém

Nově zrekonstruovaný betlém si můžete v kostele sv. Gotharda prohlédnout v tyto dny a hodiny: pátek 25.12.: 14:00-17:00 sobota 26.12.: 14:00-17:00 středa 1.1.: 15:00-17:00 pátek 3.1.: 15:00-17:00

24. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Poslední roráty - i dnešní ráno se probouzíme stále do adventu, takže si můžeme přivstat a být nejpozději v 6:25 v kostele, kde proběhne mše svatá s latinskými zpěvy a při svíčkách.

24. 12. 2020

Štědrovečerní mše

Z důvodu narůstajícího počtu nemocných prosíme o rozdělení účast na štědrovečerních mších následovně: 16:00 pouze pro rodiny s dětmi 20:00 pouze pro seniory Ostatní mohou přijít a být na kostelní zahradě, kde je reprodukt...

23. 12. 2020

Předvánoční příprava kostela

Prosíme o pomoc s přípravou kostela a betléma na Vánoce, a to v 18:30 po mši svaté. Bude se dohlížet na bezpečí i během těchto prací.

22. 12. 2020

Předvánoční zpovídání

Tradiční předvánoční zpovídání v úterý před svátky začíná ve 14:00, kdy zpovídá otec Miloš, v 15 hodin se k němu přidá již tradičně i otec Vladimír Málek.

20. 12. 2020

Strom splněných přání

V 15 hodin odpoledne se můžeme sejít v bezpečných rozestupech na plácku u stromečku před farou, abychom společně obdarovali někoho, kdo bude mít z našich dárků opravdu radost.

19. 12. 2020

Nedělní mše sv.

Sobota 17:30, neděle 7:00, 9:00 (neveřejná, streamovaná) a 10:30. Kdo se v kostele nebude cítit bezpečně, může být na zahradě, kde je reproduktor a kde se podá i svaté přijímání.

18. 12. 2020

Zpovídání

Z hygienických důvodů se stále nezpovídá v uzavřené zpovědní místnosti půl hodiny přede mší, místo toho lze využít dvě zpovědní hodiny v kostele každý pátek v čase 15:00-17:00, zpovídá se u centrálního kříže u presbyt...

18. 12. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou se můžete zastavit v kostele sv. Gotharda na tichou osobní modlitbu a adoraci před vystavenou Svátostí Oltářní.

17. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní a hygi...

11. 12. 2020

Zpovídání u Sv. Gotharda

Z hygienických důvodů se stále nezpovídá v uzavřené zpovědní místnosti půl hodiny přede mší, místo toho lze využít dvě zpovědní hodiny v kostele každý pátek v čase 15:00-17:00, zpovídá se u centrálního kříže u presbyt...

10. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Po uvolnění vládních restrikcí, které měly zabránit nekontrolovanému šíření covidové epidemie v zemi, se opět vracíme k pravidelným bohoslužbám, při nichž však chceme zachovat a dodržet všechna potřebná bezpečnostní a hygi...

8. 12. 2020

Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie.

Dnes si připomínáme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - toto dogma vyhlásil papež Pius IX. v roce 1854, a katolická církev dnešní slavnost zařadila jako zasvěcený den, kdy máme být účastní mše svaté. U Sv. Gotharda je ...

7. 12. 2020

Modlitba za Bahrajn

Začínáme nový měsíc každodenních modliteb za jednu zemi světa - v 17:30 můžete přijít na mši za arabskou ostrovní zemi Bahrajn, a hned po ní (cca 18:15) se v pásmu tří přednášek dozvědět informace o tomto království v Persk...

5. 12. 2020

Svatomikulášský večer

Pokud si rodiče napsali včas do nebe ke svatému Mikuláši, tak dnes podvečer tato vzácná návštěva, která přichází na zemi pouze jednou ročně, zazvoní i u vašeho bytu...

5. 12. 2020

Nedělní mše svatá

Povolený počet účastníků nedělní mše svaté je 1/3 kapacity kostela, tak se nebojte přijít na první ze čtyř nedělních mší svatých v Bubenči, dnes (v sobotu) večer v 17:30.

4. 12. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete zastavit v kostele sv. Gotharda na tichou osobní modlitbu a adoraci před vystavenou Svátostí Oltářní.

4. 12. 2020

Udílení svátosti smíření

V čase, kdy je v kostele výstav Eucharistie (15-17), je pod křížem u oltáře možnost přijmout svátost smíření; ve zpovědní místnosti se prozatím nezpovídá!

3. 12. 2020

Roráty při svíčkách

Ani letos nebudou chybět tradiční roráty, i když přidělování místa nás trochu na začátku zdrží: přijďte proto prosíme do kostela na ranní mši v 6:30 aspoň 5 minut před jejím začátkem!

3. 12. 2020

Dámský klub

Jste dáma v důchodu a nechcete sedět jen doma? Nabízíme možnost, jak prožít dopoledne v příjemné partě a ještě navíc udělat něco užitečného - přijďte na faru dnes v 9 hodin!

2. 12. 2020

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete v čase 15-17 hodin zavítat do kostela sv. Gotharda, abyste tam pobyli sami v tichu s Bohem a načerpali sílu, klid a požehnání.

2. 12. 2020

Biblická hodina - Prvorození

V 18:30 na faře pokračuje výklad Bible 13. kapitolou knihy Exodus, kde je řeč o zasvěcení prvorozených.

29. 11. 2020

Nedělní mše svatá

Začínáme advent trochu netradičně - máte však možnost vybrat si ze tří nedělních mší u Sv. Gotharda, jedna je v sobotu večer (17:30), další dvě v 7:00 a 10:30. Kromě toho je ještě streamovaná mše v 9:00, ta je však pro veřejn...

29. 11. 2020

Žehnání adventních věnců

Nejpozději 5 minut (nutné!) před začátkem každé mše svaté můžete přinést k požehnání svůj adventní věnec, po skončení mše si ho již požehnaný zase můžete odnést domů.

28. 11. 2020

Mše svatá a svaté přijímání

Dnešní večer můžeme opět po delší době být učastní mše svaté; pro ty, kteří nemají ještě odvahu být ve společenství v kostele, bude přineseno svaté přijímání na kostelní zahradu.

28. 11. 2020

Žehnání adventních věnců

V době 17:10-17:25 můžete do kostela přinést k požehnání své adventní věnce, po skončení mše si je zase můžete již požehnané vzít zpět domů.

27. 11. 2020

Výstav Eucharistie a zpovídání

Dvě hodiny odpoledne (15-17) bude otevřen kostel sv. Gotharda pro osobní adoraci, tichou modlitbu, zastavení se, ale i pro přijetí svátosti smíření.

27. 11. 2020

Modlitba nešpor

Spolu s dalšími přítomnými se můžete i vy v 17 hodin pomodlit dnešní nešpory tak, jak se tuto večerní modlitbu modlí v celé církvi, nejen kněží a řeholníci.

26. 11. 2020

Ranní mše svatá

Jako obvykle ve čtvrtek, i dnešní den můžeme začít společným slavením eucharistie, začínáme přesně v 6:30

25. 11. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes je bubenečský kostel otevřený pro tiché zastavení, meditaci, odpočinek - kdokoli chce, může přijít v době 15:00-17:00

25. 11. 2020

Zádušní mše za P. Krupku

Večerní mše je dnes obětována za P. Františka Krupku, který byl od roku 1922 farářem v bubenečské farnosti, a to až do roku 1942, kdy byl na základě udání místního kostelníka nuceně odsunut do Zásmuk, kde zemřel. Po tomto fará...

25. 11. 2020

Biblická hodina - Vyjití z Egypta

Po dlouhých týdnech se opět scházíme na faře, abychom si prošli výkladem závěru 12. kapitoly Druhé Mojžíšovy knihy (Exodus).

24. 11. 2020

Modlitba růžence

Společná modlitba má význam nejen v časech těžkých, ale i dobrých - každé úterý u nás v kostele se v 17 hodin modlíme spolu růženec.

24. 11. 2020

Zasedání pastorační rady

Připravit letos advent a vánoce nebude úplně jednoduché, stejně tak přemýšlet nad tím, zda k nám ještě dorazí třetí vlna covidu a zda jsme jako farnost na to připraveni - i to jsou témata připravená na dnešní zasedání pastora...

22. 11. 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

Tato slavnost připadá na poslední, 34. neděli v liturgickém mezidobí, po níž je již další neděle počátkem adventu. Svátek Ježíše Krista Krále vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. ve své encyklice Quas primas a nejdříve byl stan...

21. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I dnes v podvečer v 17:30 můžete na kostelní zahradě přijmout eucharistii jako součást následného nedělního ztišení při sledované mše svaté.

20. 11. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je možné navštívit kostel sv. Gotharda kvůli soukromé modlitbě, osobnímu ztišení, anebo také přijetí svátosti smíření.

20. 11. 2020

Modlitba nešpor

I v dnešní době je potřebná nejen soukromá, ale i společná modlitba - v bezpečných rozestupech se i dnes v 17 hodin přijďte do kostela sv. Gotharda společně pomodlit páteční nešpory.

19. 11. 2020

Zasedání ekonomické rady

Ekonomická rada farnosti bude dnes mj. řešit další způsob financování, jakož i nejnutnější výdaje v příští době; v době, kdy se nelze scházet v kostele, můžete naší farnosti přispět elektronicky - číslo účtu naleznete v ...

18. 11. 2020

Otevřený kostel

Jen tak přijít a pobýt... jsou chvíle, kdy potřebujeme být s někým. Bůh je zde a má na nás čas. Otevřený kostel každou středu odpoledne v čase 15-17 hodin je příležitostí, kdy v tichu a soukromí může s Ním být kdokoli z nás...

17. 11. 2020

Modlitba růžence

I když rozptýlení po kostele, můžeme se i v této době spolu modlit: za Bahamy, za nemocné covidem, za bezpečnost ve světě, ale i jako poděkování za 31 let demokracie u nás.

15. 11. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se spojte s otcem Milošem a několika farníky v kostele sv. Gotharda a pokusme se spolu vytvořit nedělní společenství víry, naděje a lásky.

15. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

Jako obvykle v poslední týdny, i dnes můžete na kostelní zahradě přijmout eucharistii v 8:00, 10:30 a během streamované mše svaté, která začíná v 9 hodin - v tomto případě si vezměte teplé oblečení.

14. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

Tak jako i v jiné týdny, i dnes večer v 17:30 si můžete přijít pro svaté přijímání na kostelní zahradu; streamovanou mši svatou z kostela sv. Gotharda si pak následně můžete pustit v neděli v 9:00.

14. 11. 2020

Jana Sibera nominována na Cenu Thálie

Večer od 20:00 sledujte online udělování letošních cen Thálie a držte palce naší farníci Janě Sibera, která je nominována v oblasti perní pěvkyně: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-6MM7QbgX4M&feature=youtu.be

13. 11. 2020

Modlitba nešpor

Společně se dá modlit i tehdy, když jsme jeden od druhého v bezpečné vzdálenosti - dnes večer v 17 hodin se můžete přijít pomodlit do kostela nešpory ze svátku svaté Anežky České.

11. 11. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes odpoledne (15:00 - 17:00) je otevřený náš kostel pro kohokoli, kdo se chce zastavit, pomodlit, anebo jen tak být v této době v tichu...

10. 11. 2020

Modlitba růžence

V uzavřené komunitě v bezpečné vzdálenosti od sebe se dnes v 17 hodin modlíme růženec za ostrovní stát Bahamy, za ukončení covidové pandemie i za nemocné manžele Žižkovských.

8. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I když není možné se společně sejít na nedělní mši v kostele, můžete využít kostelní zahradu, kde se v sobotu v 17:30 a v neděli v 8:00, cca 9:40 a v 10:30 bude podávat svaté přijímání.

8. 11. 2020

Streamovaná mše svatá

S farností Bubeneč a otcem Milošem se můžete dnes spojit během streamované mše svaté se začátkem v 9 hodin.

7. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I když není možné se společně sejít na nedělní mši v kostele, můžete využít kostelní zahradu, kde se v sobotu v 17:30 a v neděli v 8:00, cca 9:40 a v 10:30 bude podávat svaté přijímání.

31. 10. 2020

Sv. přijímání

Sobota v 17.30 přesně, neděle v 8 přesně a v 10.30 přesně na farní zahradě.

30. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Současně probíhá výstav Nejsvětější Svátosti. Respektujte však hygienická nařízen...

28. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Respektujte však hygienická nařízení (dezinfekce, rouška) a pokyny službukonajícího.

27. 10. 2020

Společná modlitba růžence

Nejen v době nejistoty, ale kdykoli bychom si měli najít čas i na rozhovor s Bohem. Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17 hodin obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, ve válkou zmítaném Ázerbájdžánu zvlášť.

24. 10. 2020

Podávání svatého přijímání

Sledujte nedělní mši svatou on-line a přijďte si pro posilu v eucharistii: svaté přijímání podáváme v sobotu večer v 17:30 a v neděli 8:00 a 10:30 na kostelní zahradě; dodržujte rozestupy!

23. 10. 2020

Otevřený kostel

V čase 15:00-17:00 je otevřený kostel pro individuální návštěvu a tichou modlitbu; po celý čas je výstav Eucharistie. Dodržujte všechny bezpečnostní nařízení a respektujte pokyny službukonajícího v kostele!

22. 10. 2020

Dámský klub

V malém počtu se chtějí dámy v seniorském věku zabývat nejen samy sebou, ale dělat něco pro druhé. Do počtu šesti osob se tam stále ještě vejde i další farnice, která ani v této době nechce být sama doma.

21. 10. 2020

Otevřený kostel

Pro všechny a pro každého - kostel sv. Gotharda se otevírá v 15 hodin, aby zde mohl v tichu přijít kdokoli, kdo chce nebo potřebuje být s Bohem. Respektujte však hygienická nařízení (dezinfekce, rouška) a pokyny službukonajícího.

20. 10. 2020

Modlitba růžence

Nejen v době nejistoty, ale kdykoli bychom si měli najít čas i na rozhovor s Bohem. Prostřednictvím Panny Marie se můžeme i dnes v 17 hodin obrátit na Boha a prosit ho za situaci ve světě, ve válkou zmítaném Ázerbájdžánu zvlášť.

18. 10. 2020

Biřmování

Vzhledem k nízkému počtu biřmovanců (3) a obětavosti pana biskupa Herbsta nemusíme odkládat udílení svátosti biřmování. Téměř symbolicky dostávají dary Ducha Svatého pro svědectví víry v nelehké době.

18. 10. 2020

Výročí posvěcení kostela - posvícení

Přesně na den si připomínáme 219 let od posvěcení našeho kostela! I tenkrát byla 18. října neděle...

17. 10. 2020

Podzimní farní brigáda

Rozdělení do malých skupinek budeme uklízet kostel i faru. Kdo můžete, přijďte mezi 8:30 a 9:00 k faře, abychom dodrželi všechna bezpečnostní opatření.

16. 10. 2020

Modlitba růžence

V 17 hodin se farnost modlí v kostele růženec za zastavení pandemie i za válkou zmítaný Ázerbájdžán - v kostele si sedejte s dostatečnými rozestupy a řiďte se pokyny, které dostanete u vstupu do kostela.

16. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou bude otevřený kostel s vystavenou Eucharistií; dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní opatření, příp. respektujte pokyny službukonajícího u vchodu do kostela.

14. 10. 2020

Biblický večer

Z důvodu nouzového stavu se biblický večer živě tento týden nekoná, sledujte youtube kanál Biblická hodina v Bubenči.

14. 10. 2020

Otevřený kostel

Odpoledne mezi 15. a 17. hodinou je dnes otevřený kostel - dodržujte prosím hygienické a bezpečnostní předpisy, příp. se řiďte pokyny službukonajícího.

11. 10. 2020

Ministrantská schůzka

V 15 hodin se setkají před sakristií ministranti od Sv. Gotharda - kromě veselých chvilek spolu zažijí i vážné vyprávění o službě a povzbuzení pro týdny, kdy se spolu nebudou moct vídat.

11. 10. 2020

Dvacátá osmá neděle v mezidobí

Kromě sobotní mše v 17:30 je až do odvolání navýšen počet nedělních mší: využijte nově zavedenou mši v 7 hodin, další dvě (počtem "ochuzené" o účastníky předchozích dvou) se konají v 9:00 a 10:30.

10. 10. 2020

Nedělní mše svatá

Kvůli zhoršující se situaci v ČR je počet nedělních mší v Bubenči navýšen na čtyři: první z nich se koná již dnes večer v 17:30.

9. 10. 2020

Společná modlitba růžence

Už v roce 1198 vyzýval pařížský biskup věřící, aby proti Zlému bojovali odříkáním 150 Zdrávasů spolu s modlitbou Otčenáš a vyznáním apoštolského Kréda. To byla doba svatého Dominika, zakladatele řádu dominikánů, jemuž t...

7. 10. 2020

Biblický večer

SEDEROVÁ VEČEŘE DNES Sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Už prvního dne odstraníte kvas ze svých domů. Kdokoli by od prvního do sedmého dne jedl z kvašeného těsta, bude vyloučen z Izraele. Exodus 12, 15–20 Zatímco ve...

6. 10. 2020

Příprava k manželství

Páry, které se chystají uzavřít u nás manželství, pokračují v přípravě druhým setkáním na faře dnes v 18:30.

5. 10. 2020

Modlitba za Ázerbájdžán

Oficiálně je součástí Ázerbájdžánu i území Náhorního Karabachu a Nachičevanu, o které bojovali Arméni s Ázerbájdžánci už v roce 1918. Tehdy se na stranu Arménie postavila Velká Británie, zatímco Ázerbájdžán podporovala Os...

4. 10. 2020

3 mše sv. v říjnu

Celý říjen bude v sobotu v 17.30 přidána 3. nedělní mše sv.

27. 9. 2020

Sbírka na církevní školství

Při každé mši se v kostelích pražské arcidiecéze dnes koná finanční sbírka na podporu církevního školství, peníze tedy budou odvedeny nikoli na účet farnosti, ale na účet arcibiskupství.

26. 9. 2020

Svatba v 11:30

Terka Neradová se dnes vdává! Za svého muže dnes pojme svého dlouholetého přítele Lukáše Lajbla, a nezabrání jí v tom ani koronavirové období. Ať už v kostele anebo na zahradě, své ano si řeknou v 11:30 a Vy ji můžete na cestě...

25. 9. 2020

Modlitba nešpor

Pod vedením Josefa se v našem kostele modlí malá komunita modlitbu večerních chval, začínají v 17 hodin a rádi mezi sebou přivítají a zaučí kohokoli, kdo by se chtěl spolu s někým modlit...

24. 9. 2020

Dámský klub

Pokud jste dáma v důchodovém věku, ale chcete mít kamarádky, s kterými si popovídáte, vypijete kafe či čaj a ještě navíc spolu uděláte něco hezkého a užitečného, stavte se dnes v 9 hodin na faře, budete příjemně překvapena!

23. 9. 2020

Otevřený kostel

Nejen pro věřící a nejen pro ty, kteří jsou spokojeni a šťastni, ale pro kohokoli otevíráme kostel sv. Gotharda každou středu od 15 do 17 hodin.

23. 9. 2020

Maminky už o něco dříve

Po domluvě maminek se jejich setkání na bubenečské faře začíná o něco dříve než obvykle - fara bude pro ně k dispozici již od 9 hodin, tedy hned poté, co předají své ratolesti paní učitelkám a vychovatelkám v jesličkách či v...

22. 9. 2020

Příprava k manželství

Páry, které se chystají uzavřít u nás manželství, pokračují v přípravě druhým setkáním na faře dnes v 18:30.

21. 9. 2020

Zkouška pěveckého sboru

Pokud si chcete zazpívat, nebojte se epidemie, zkoušet se dá i při dodržení všech opatření; dnes zkoušíme na faře v 19 hodin, přijďte mezi nás!

20. 9. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

20. 9. 2020

Příprava k biřmování

Sraz je v 15 hodin.

16. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Pro náboženství původního obyvatelstva Aboridžinců je charakteristická mj. víra v prastaré totemické bytosti a v čas snění, kdy vznikal samotný svět i jednotlivý život. Modleme se za katolické věřící v Austrálii, aby se nepov...

16. 9. 2020

Otevřený kostel

Otevřený kostel pro kohokoli - pro ty, co prožívají krásné chvíle, i pro ty, kteří to mají náročné... anebo jen tak pro modlitbu a přemýšlení; v čase 15:00-17:00

15. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Místo pro výstavbu nového hlavního města Canberra bylo vybráno teprve roku 1908 jako kompromis mezi dvěma soupeřícími velkými městy Sydney a Melbourne. Modleme se za lidi v Česku i Austrálii, kteří žijí ve sporech, aby hledali ces...

15. 9. 2020

Náboženství v novém školním roce

Jsme připraveni i v ztížených podmínkách se i letos pustit do náboženství dětí - máme dezinfekci, vnější prostory a spoustu fantazie a lásky... začínáme: 15:00 děti 0.-2. ročník ZŠ, 16:00 děti 3. ročník ZŠ, 17:30 děti 4.-8...

15. 9. 2020

Zasedání pastorační rady

Svou modlitbou můžete doprovázet dnešní večerní zasedání pastorační rady, začíná mší svatou v 17:30.

14. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Až do sčítání v roce 1986 byla největší církví v Austrálii anglikánská, dnes je jí katolická. Modleme se za křesťany, aby byli schopni ukázat, že prostřednictvím prosby za odpuštění a samotného odpuštění lze učinit za mi...

13. 9. 2020

Farní táborák

Stalo se milou tradicí, že se po létě všichni jako jedna rodina sejdeme v určenou neděli odpoledne, abychom si povyprávěli, co jsme zažili, kde jsme byli, ale i co nás mezitím potkalo nebo s čím se nově potýkáme. I když se epidemiol...

13. 9. 2020

První svaté přijímání

Mše svatá v půl jedenácté bude výjimečná nejen tím, že se budou používat roušky, ale především tím, že během ní poprvé půjdou k svatému přijímání čtyři děti, které měly původně naplánovanou tuto slavnost ještě na ...

12. 9. 2020

Svatba ve 14:00

František Holeček a Anežka Beranová si dnes uprostřed rodiny a farnosti v průběhu mše svaté spojí životy ve svátosti manželství ve 14 hodin v kostele sv. Gotharda v Bubenči.

10. 9. 2020

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

7. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Země, která obývá jeden celý kontinent, je další ze států, které navštívíme prostřednictvím informačního večera, na němž nám přednášející přiblíží jeho dějiny, kulturu, bezpečnostní i politickou situaci a nábožensk...

6. 9. 2020

Prezentace o Arménii

V 16 hodin bude na faře fotografická prezentace z cesty otce Miloše do Arménie v roce 2017.

6. 9. 2020

Jakub Sobotka odchází do Olomouce

U vchodu do kostela po mši svaté dnes bude stát Jakub Sobotka, který se doposud v naší farnosti staral o časopis Gothard a pomáhal Matějovi Dynybylovi s péčí o ministranty - podanou rukou a několika slovy se s ním můžete rozloučit a ...

6. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Nejrychleji rostoucím sídlem v Arménii je lázeňské město a horské středisko Dilidžan ležící na severozápadě země. Modleme se, aby si každá země chránila své životní prostředí a přírodu rozumnou regulací stavebních povole...

5. 9. 2020

Svatba ve 13:00

Doprovázejme modlitbou na manželské cestě Michala McGregora a Magdalenu Vondráčkovou, kteří dnes v kostele sv. Gotharda přijmou manželství ve 13 hodin.

5. 9. 2020

Svatba v 15:00

Do manželství dnes v naší farnosti vstoupí také Richard Pabišta a Katarína Sabolová; nezapomeňme ani na tento mladý pár, který chce i nadále patřit do našeho farního společenství.

5. 9. 2020

Modlitba za Arménii

V dubnu 2018 proběhla v Arménii tzv. sametová revoluce, která poklidně zvrhla vládu oligarchů. Modleme se za bohaté podnikatele a vlivné milionáře, kteří vstupují do politiky, aby si ze státu nevytvořili svůj soukromý podnik a z je...

4. 9. 2020

Setkání hledačů 18:30

Tentokrát půjde především o možnost pro nepokřtěné nebo nevěřící partnery/partnerky či manžely/manželky katolických věřících.

4. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Typickým arménským křesťanským symbolem je tzv. chačkar, ornamentální kříž vyrytý do kamene, jenž se nachází v chrámech i na hřbitovech. Modleme se za Armény žijící v České republice, zejména za ty, kteří pro nedostatek p...

3. 9. 2020

Opět ranní mše svatá

Po dvou měsících zahajujeme čtvrteční ranní mše svaté v 6:30 - můžeme tak začít den Eucharistií a svátostným požehnáním!

3. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská krajina je doslova poseta zajímavými kláštery, v nichž však už dnes nežijí žádní mniši. Modleme se za nová duchovní povolání v obou zemích i v obou církvích, jak u nás v Česku, tak v Arménii, aby dostatkem řeholní...

2. 9. 2020

Kostel sv. Gotharda

DNES ODPOLEDNE VÝJIMEČNĚ NENÍ KOSTEL OTEVŘEN!

2. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Kromě systematického vraždění Arménů během genocidy jich statisíce byli vyhnáni v transportech smrti do pouští, kde byli ponecháni pomalému umírání vyhladověním. Modleme se, aby se v žádném státě už nikdy neopakovaly hromadn...

1. 9. 2020

Modlitba za Arménii

Nesjednocenost arménské církve s Římem ani Konstantinopolí je z velké části způsobena i historickým odmítnutím pomoci ze strany katolického Říma i pravoslavné Byzance. Modleme se za sbližování těchto tří větví křesťanstv...

1. 9. 2020

Zádušní mše za Vratislava J. Slezáka

Dne 16. března 2020 ve věku 88 let zemřel významný germanista, překladatel a VŠ pedagog dr. Vratislav Jiljí Slezák. Protože toto úmrtí proběhlo v nouzovém stavu, vzpomínková mše svatá na něho bude dle jeho výslovného přání ve ...

31. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská vláda nemá ministerstvo vnitra, zato má ministerstvo pro mimořádné situace. Modleme se za bezpečnost této země, aby pracovníci arménské policie pracovali obětavě a svědomitě, a sami nepodléhali klientelismu a korupci.

30. 8. 2020

Vyprovázení bohoslovců

Při mši svaté společně vyprovodíme do semináře jak Jakuba Sobotku, který nastupuje do Teologického konviktu v Olomouci, tak Michala Hladíka, který pokračuje ve své přípravě na kněžství v 5. ročníku KTF. Po mši svaté je připra...

30. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Nad Vorotanskou roklí ke klášteru Tatev vede nejdelší lanovka na světě o délce 5752 metrů. Modleme se za dělníky pracující na jakýchkoli stavbách, aby pamatovali jak na svou vlastní bezpečnost při práci, tak i na bezpečnost těc...

30. 8. 2020

Křest

Při nedělní mši svaté bude křtem přijat do farního společenství 10 letý Matyáš Hazdra.

29. 8. 2020

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků

Dnešní dopoledne bude otec Miloš jménem celé farnosti navštěvovat farníky, kteří již nemohou přijít do našeho společenství v kostele. Kdo chcete, můžete se s ním spojit aspoň modlitbou a láskou.

29. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Polovina obyvatel Arménie žije v Jerevanu, zatímco někteří venkované jej nikdy ani nenavštívili. Modleme se za vybudování kvalitních komunikací a za cenově přístupné vnitrostátní dopravní spojení pro všechny obyvatele Arménie....

29. 8. 2020

Návštěvy nemocných a nepohyblivých farníků

Dopoledne otec Miloš navštěvuje staré a nemocné farníky a uděluje jim potřebné svátosti. Přihlásit další farníky můžete nejpozději do pátečního poledne (28.8.).

28. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Zvláštností je, že nejznámější arménský dort Marlenka se vyváží z Česka i do samotné Arménie. Modleme se dostatek charitativních pracovníků, ale i profesních dobrovolníků, kteří by aspoň na několik měsíců byli ochotni pr...

27. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Vysokou cenou za vyhlášení nezávislosti Arménie na Sovětském svazu v roce 1991 byla obrovská zadluženost země, z níž se dodnes nedokázala vzpamatovat. Modleme se, aby ani mladá generace nepodlehla konzumu a materialismu natolik, aby p...

26. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie má trvale uzavřené hranice se dvěma státy, a to s Tureckem a Ázerbájdžánem. Modleme se, aby při plánování zahraničních cest, zejména v rámci dobrodružných poznávacích pobytů, nikdo zbytečně neriskoval cestováním do...

26. 8. 2020

Otevřený kostel

Středeční odpoledne bude dvě hodiny (15:00-17:00) otevřený náš kostel pro všechny, kteří se v něm jen tak chtějí zastavit na modlitbu, meditaci anebo nalezení klidu v duši.

25. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Podle legend a tradice mezi Armény ohlašovali evangelium už apoštolové Bartoloměj a Tadeáš. Modleme se, aby se v křesťanských rodinách obnovil zvyk dávat dětem křestní jména po svatých apoštolech, patronech či mučednících.

25. 8. 2020

Příprava k manželství

Dnes začíná nový cyklus přípravy pro ty páry, které vážně uvažují o manželství. Kurz přípravy mohou absolvovat i ti, kteří termín svatby ještě nemají pevně stanovený.

24. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Nedaleko vesnice Areni v jeskynním komplexu je naleziště nejstarší výroby vína z let 4000 př. Kr. Modleme se za letošní úrodu zeleniny i ovoce, aby byla včas sklizena, zpracovaná a aby žádná rodina netrpěla hlady či nedostatkem z...

21. 8. 2020

Farní víkend v Hejnicích

Stejná víra by nás měla každým týdnem a každým rokem stále více přibližovat nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem. Přikázání lásky k Bohu je podle Ježíše, jehož uznáváme za svého Pána a Učitele, neoddělitelně spjato s př...

21. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Zatímco v Arménii žijí 3 miliony obyvatel, v zahraničí žije téměř 8 milionů Arménů. Modleme se za rychlejší ekonomický růst a vyšší průměrnou životní úroveň v Arménii, aby místní nemuseli opouštět svou vlast kvůli vý...

20. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je známá velmi špatnou kvalitou svých silnic, a to i na hlavních tazích mezi přechody do Gruzie či Íránu a hlavním městem. Modleme se za bezpečný návrat všech českých turistů, kteří se na vlastní pěst vydají do Armé...

19. 8. 2020

Otevřený kostel

I dnes odpoledne v čase 15 - 17 hodin můžete přijít do našeho kostela na tichou adoraci anebo jen tak chvíli pobýt v modlitebním prostoru

19. 8. 2020

Modlitba za Arménii

V prosinci postihlo arménská města Spitak a Gjumri silné zemětřesení, při němž zemřelo téměř 50 tisíc lidí a dalších půl milionu obyvatel přišlo o střechu nad hlavou. Modleme se, aby se v podobných případech neotálelo jak s...

18. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Jedním z nejznámějších vývozních produktů je arménský koňak značky Ararat. Modleme se za všechny rodiny, které trpí v důsledku alkoholismu některého z rodičů anebo řeší alkoholismus u některého z potomků.

17. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Do Arménie je zákonem zakázán dovoz jakéhokoli pornografického materiálu. Modleme se za všechny, kteří jsou jakkoli závislí na pornografii, aby si včas tuto závislost přiznali a za pomoci duchovního vedení a důvěrných přátel p...

16. 8. 2020

Mše svatá na Karlštejně

Dnes odpoledne v 15 hodin se koná hlavní pouť karlštejnské kapituly - tamní kapitulní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie; hlavním celebrantem bude pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer

16. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Přestože jsou venkovští Arméni chudí, jejich pohostinnost je proslulá: jsou připraveni a ochotni pocestným nabídnout jak jídlo, tak nocleh. Modleme se za to, abychom se lépe dívali kolem sebe, uměli u druhých lidí vidět dobrý př...

15. 8. 2020

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

I když v římskokatolické církvi si tuto skutečnost, že Ježíšova Matka byla vzata do nebe i se svým tělem hned po ukončení svého pozemského života, takže její tělo nebylo podrobeno rozkladu smrti, jako součást naší víry závaz...

15. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménština neměla dlouho vlastní psanou podobu, arménskou abecedu vytvořil kolem roku 405 mnich a teolog Mesrop Maštoc. Modleme se za slušnost v ústním i písemném vyjadřování, abychom vlastní řeč neprznili slovy a výrazy, které u...

14. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Dějiny Arménů se v mnohém podobají dějinám židů: stejně jako oni už od starověku žili v diasporách a stejně jako oni se i Arméni stali obětí genocidy. Modleme se za vztahy mezi Armény a Turky, aby se obě skupiny dokázaly podí...

13. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie má zavedenou dvouletou povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18-27 let a velká část státních financí jde pro potřeby arménské armády. Modleme se za úspěšné rozhovory o uzavírání mezinárodních mírových smluv a d...

9. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménská kuchyně s četným užíváním koření a zeleniny patří k vyhlášeným ve světě. Modleme se za všechny gurmány, kteří si rádi pochutnají na dobrém jídle nebo nápoji, aby se nestali požitkáři a nezapomněli ani na skrom...

9. 8. 2020

Křest

Dnes při mši svaté v 9 hodin bude pokřtěna Filipína Vacíková, dcera Iva Vacíka a Venduly, roz. Danielové.

8. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie je v regulérním válečném stavu s Ázerbájdžánem a v téměř válečném stavu s Tureckem. Modleme se především za oblast Náhorního Karabachu, kde od roku 1991 permanentně probíhají ozbrojené bitvy a kde stále umírají ja...

7. 8. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

V letních měsících chceme obvykle víc odpočívat. Nejde pouze o načerpání nových fyzických sil, ale o celkovou regeneraci organismu, vyčerpanému jak namáhavou prací, tak i psychickým vypětím. Zejména tito lidé velmi dobře vědí,...

7. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Jednou z největších památek Arménie je pohanský chrám Garni, zařazený na seznam památek UNESCO, jenž se stává místem setkávání novopohanských hetanistů. Modleme se za zdravý rozum moderních lidí v Arménii i u nás, aby se neuc...

7. 8. 2020

Příprava k biřmování

Kandidáti letošního udělování svátosti biřmování se dnes sejdu již posedmé, aby pokračovali v přípravě k jejímu přijetí. Sraz je na mši svaté v 17:30, po ní pokračujeme na faře.

5. 8. 2020

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne můžete přijít do našeho kostela, abyste tam v tichu mohli prožít setkání s Bohem a možná i se sebou samotným, kostel je otevřený v čase 15-17 hodin

5. 8. 2020

Modlitba za Arménii

90 % území Arménie leží ve výšce nad 1000 metrů nad mořem. Modleme se za lidi, kteří celý svůj život prožijí v horách, aby je úzký kontakt s přírodou vedl k statečnosti, pohostinnosti i k duševní čistotě.

4. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Téměř každý Armén se zároveň hlásí k arménské apoštolské církvi. Modleme se za vyznavače jak apoštolské, tak katolické arménské církve, aby jejich víra nebyla pouze formální, ale projevovala se i v každodenním životě, v...

3. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arméni byli úplně prvním národem na světě, který křesťanství přijal jako své vlastní náboženství, a toto ztotožnění s vírou mu zůstalo během celých 20 století. V obavě o čistotu své víry nepřijali ani některé závěry ...

2. 8. 2020

Křest

Spolu s rodiči Agátou a Tomášem Meštellérovými se dnes v 9 hodin může celá farnost těšit ze křtu jejich syna Eliáše

2. 8. 2020

Prezentace o papeži Františkovi

Na závěr měsíce modlitby za Argentinu se v 16 hodin můžeme na faře sejít a blíže se seznámit s argentinským rodákem kardinálem Jorge Mario Bergoglio, jež se stal v roce 2013 papežem Františkem. Ten patří k nejoblíbenějším lidem...

31. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina se vzdala možnosti vyrábět jaderné zbraně, přestože již od roku 1983 disponuje potřebnými technologiemi. Modleme se za odvrácení hrozby jaderné světové války, jakož i za prosazení a respektování přísného zákazu a sa...

30. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V zemi se nachází osm velkých katolických univerzit, z nichž je nejprestižnější Papežská katolická univerzita v Argentině se sídlem v Buenos Aires. Modleme se za studenty i pedagogy církevních škol, aby je nespojovala pouze křesťa...

29. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

29. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Nejvyšší hora západní polokoule Aconcagua (6959 m n.m.) se nachází právě v Argentině. Modleme se za horské vůdce, kteří doprovázejí méně zdatné lezce a turisty, aby dokázali včas odhadnout fyzické i psychické síly těch, kte...

27. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Jedním z typických symbolů Argentiny jsou elegantní gaučové, jezdci v typickém oblečení, lovící pomocí lasa a tří kamenů zvaných boleadoras. Modleme se za slušnost a galantnost ve vztazích mezi muži a ženami, abychom si rovnopr...

26. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentinské hospodářství sužuje vysoká inflace, která za rok 2019 dosáhla téměř 54 % a domácí měna peso má velmi omezenou směnitelnost. Modleme se za argentinskou vládu v čele s prezidentem, zejména ministry příslušných rezort...

25. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Mnoho měst v Argentině nese jméno nějakého světce nebo náboženské události, i hlavní město se kdysi jmenovalo Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre. Modleme se za katolíky, aby se jejich víra neprojevovala pouz...

24. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Původní obyvatelstvo země Arakuánce a Patagonce bylo téměř vyhubeno samotnými kolonizátory anebo přivlečenými nemocemi. Modleme se za vzájemný respekt mezi rasami, aby zejména v církevních kruzích a mezi věřícími neexistovalo ...

23. 7. 2020

Pouť motorkářů

V noci trávili motorkáři v Neratově a již míří zpět do Prahy: přivítat je můžete u Sv. Gotharda dnes v 17:30 na děkovné mši svaté!

23. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina byla dlouho zemí mnoha migračních vln z Evropy, dnes sem míří hlavně utečenci z Bolívie, Venezuely a přistěhovalci z Číny. Modleme se za účinné řešení utečenecké a migrantské otázky nejen národními vládami, ale i...

22. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

22. 7. 2020

Změna!

Není mše sv., místo toho je ve čtvrtek v 23.7. v 17:30.

22. 7. 2020

Pouť motorkářů

Motorkáři od Sv. Gotharda opouštějí Zuberec a cestou do Česka poklekají v kostele na poutním místě Turzovka.

22. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Argentina se po druhé světové válce stala zemí, kde hledali útočiště před spravedlností mnozí nacističtí pohlaváři. Modleme se za spravedlivé a nestranné soudy v Argentině i u nás, aby nejen v minulosti, ale ani dnes nemohli zlo...

21. 7. 2020

Pouť motorkářů

Motorkáři na své farní pouti dnes vyrážejí do Polska, kde uctí památku sv. Jana Pavla II. a večer se (možná) koupou v Oravské přehradě.

21. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Mezi nejvýznamnější památky Argentiny patří i komplex církevních a zemědělských budov jezuitského řádu v Córdobě. Modleme se za dostatek kněžských a řeholních povolání v Argentině i v Česku, které se nebudou bát ani manu...

20. 7. 2020

Pouť motorkářů

Sedm farníků na motorkách dnes ráno opustilo Svatý Hostýn a směřuje na Oravu.

20. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V mauzoleu metropolitní katedrály v Buenos Aires jsou uloženy ostatky generála José de San Martín, jenž se zasloužil o nezávislost Argentiny, Chile a Peru na Španělsku. Modleme se za klidné soužití obyvatel v zemích a městech, kde pa...

19. 7. 2020

Motorkáři na pouti

DO 23. 7. 2020. Již potřetí seřadí několik motorkářů své mašiny u kostela svatého Gotharda, aby se u nich po nedělní mši svaté pomodlili a pak společně vyrazili na pouť – letos je čeká několik zajímavých zastávek na poutn...

19. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Ushuhaia, hlavní město Ohňové země, je nejjižněji položeným městem na naší planetě. Modleme se za zdejší obyvatele, kteří žijí v maximálních letních teplotách 8-9°C, aby byli odolní vůči pandemiím a jiným nemocem, které...

18. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Nejstarší památkou UNESCO v Argentině, starou cca 10 tisíc let, je jeskynní komplex Cueva de los Manos se zobrazením lidských rukou a zvířat. Modleme se za úctu k starým lidem i k starému umění, aby se pouze jménem modernismu či poh...

17. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Svatý Otec Jan Pavel II. navštívil Argentinu dvakrát, v roce 1982 a 1987, a v obou případech přispěl k uklidnění napjatých mezinárodních vztahů v zemi. Modleme se za všechny aktuální politické problémy Argentiny, aby populismus po...

16. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Temným obdobím 20. století v dějinách Argentiny je tzv. špinavá válka, která skončila v 80. letech a do níž se zapletli i někteří katoličtí funkcionáři. Modleme se za katolické biskupy a kněze, aby se nedali zlákat vidinou dobr...

15. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

15. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Národní park Los Glaciares zahrnuje i deštný prales, masy ledovců a mohutné vodopády Iguazů. Modleme se za návštěvníky přírodních parků a rezervací, aby si uvědomovali, že zničená příroda se obnovuje několik desetiletí až s...

13. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Přestože je Argentina druhou největší ekonomikou jižní Ameriky, podle odhadů žije za hranicí chudoby až třetina jejich obyvatel. Modleme se za církevní instituce a komunity, aby to byly především ony, které se budou těmto nuzným...

12. 7. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

12. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

K Argentině neodmyslitelně patří i tanec tango, který pravděpodobně vznikl v salonech veřejných domů, když v přístavech lákaly prostitutky často osamělé mužské přistěhovalce. Modleme se za schopnost včas nalézt správnou hra...

11. 7. 2020

Cyklovýlet

Protože léto bude pravděpodobně opět horké, projedeme se na kolech letos ve stínu Klánovických lesů, které nás zavedou až k Českému Brodu. Opět budeme následovat vodu v krajině, která přirozeně vytvořila podmínky pro budování...

9. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V roce 2016 bylo úředně uznáno zjevení Panny Marie Růžencové v San Nicolás, které trvalo od roku 1983 do roku 1990. Modleme se za vizionáře, kteří mají dojem, že se jim zjevují nebo dějí nadpřirozené věci, aby zůstali pokorní...

8. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

8. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Z Argentiny pochází papež František, původním jménem Jorge Mario Bergoglio, bývalý arcibiskup hlavního města Buenos Aires. Modleme se za Svatého Otce, jakož i za celou římskou kurii, aby se jejich život a práce staly příkladnými ...

7. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Jméno státu je odvozeno od stříbra, protože objevitelé slyšeli od domorodců, že se hluboko ve vnitrozemí nachází stříbrné hory. Modleme se za všechny lidi, kteří se živí nákupem a prodejem stříbra, zlata a drahých kovů, aby ...

7. 7. 2020

Příprava k manželství

V 17:00 se na faře koná nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

6. 7. 2020

Večer o Argentině

Osobností a známých jmen, které dala za posledních sto let světu právě tato velká jihoamerická země, je bezpočet. Jen namátkou stačí vyslovit jména jako Gabriela Sabatini, Diego Maradona, Eva Perón nebo Che Guevara. A Jorge Mario Ber...

6. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

V Argentině se dnes mluví téměř výlučně španělsky, a je tak největším španělskojazyčným státem na světě. Modleme se za dobré vztahy mezi Argentinou a Španělskem, které tuto zemi kdysi vlastnilo a kolonizovalo ji.

5. 7. 2020

Nedělní mše svatá

V červenci a srpnu je pouze jediná mše svatá, a to v 9:00 - přijďte mezi nás, budeme rádi.

5. 7. 2020

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Letos spadá tato slavnost na neděli, je tedy mnohem větší příležitost připomenout si, co pro nás znamená příchod slovenských učenců na území Velké Moravy. „Pro nás“ není myšleno pro nás Čechy a Moravany, ale pro nás, kte...

5. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrovy je zakázán dovoz kamuflážového oblečení, a to i pro vlastní potřebu; nošení vojenského či maskáčového oblečení je považováno za trestný čin. Modleme se všechny cizince, přijíždějící do jiných zemí, aby se v...

5. 7. 2020

Sdílení o Antigue a Barbudě

V 16 hodin na faře - nejen o tomto ostrovním státě, nejen o modlitbě, ale i o tom, co se kdo dozvěděl a proč se do toho zapojuje; neformální setkání farníků u sklenky pravého rumu z tohoto ostrova - přijďte a ciťte se dobře!

5. 7. 2020

Hovory na ČRo Plus s otcem Milošem

Ve 22:05 si můžete naladit Český rozhlas Plus, kde začínají Hovory - redaktorka Eva Hůlková si k mikrofonu pozvala našeho otce Miloše.

4. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Nejstarším kostelem v zemi je anglikánský kostel sv. Pavla v obci Falmouth z roku 1676. Modleme se za uchování posvátného charakteru všech kostelů a svatyní, aby se z nich nestaly pouhé památky anebo kulturní či výstavní střediska....

3. 7. 2020

Výstav Eucharistie

Je první pátek v červenci a před večerní mší svatou (od 17:00) je vystavena Svátost Oltářní k tiché adoraci

3. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Místní specialitou mezi dezerty je výjimečně sladký černý ananas, který zde začali pěstovat už původní obyvatele ostrova Antiguy. Modleme se za to, aby se pohostinnost stala charakteristickou a trvalou ctností nás křesťanů, abycho...

2. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrově Barbuda sídlí největší kolonie mořských fregatek na světě. Modleme se za ochranu životního prostředí, aby lidstvo kvůli svému pohodlí a konzumnímu rozmaru neničilo vzácný dar přírody, vody a vzduchu, které potřebu...

1. 7. 2020

Otevřený kostel

Nejen dnes, ale každou letní středu je kostel otevřený pro osobní návštěvu a modlitbu v čase 15:00-17:00

1. 7. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Diecézním biskupem v Antigue a Barbudě je od roku 2019 Robert Anthony Llanos, rodák z Trinidadu a Tobaga. Modleme se za dary Ducha Svatého pro papeže Františka při výběru a jmenování nových diecézních biskupů do uprázdněných diec...

1. 7. 2020

Otevřený kostel

Zvláštností je, že na prázdninách či dovolených my křesťané často vyhledáváme kostely nejen jako místa bohoslužeb, ale především jako místa zastavení. Jen tak: vidět, sednout si, pomodlit se anebo aspoň chvíli odpočívat a p...

30. 6. 2020

Růženec za Antiguu a Barbudu

Než se rozejdeme na prázdniny, poslední společná modlitba růžence - dnes v 17:00

30. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Národním sportem tohoto ostrovního státu je kriket a mezi největšími sportovními hvězdami ve světě je několik rodáků z Antiguy jako Vivian Richards, Andy Roberts anebo Richie Richardson. Modleme se za férová jednání a poctivou hru...

29. 6. 2020

Slavnost sv. Petra a Pavla

Dnešní slavnost můžeme prožít společně při mši svaté v 17:30; ti, co se nemohou účastnit, mohou se spojit prostřednictvím streamingu: https://www.youtube.com/watch?v=nWAUuJ3Wq6E

29. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Antigua a Barbuda vyhlásily nezávislost na Británii dne 1. listopadu 1981. Modleme se za požehnání obyvatelům dobré vůle tohoto státu na přímluvu všech svatých, jejichž svátek se v tento den slaví v univerzální katolické církvi....

28. 6. 2020

Sbírka na bohoslovce

Proběhne při všech nedělních mších.

28. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V hlavním městě se nachází Nelson s Dockyard, jediná funkční georgiánská loděnice na světě. Modleme se za bohaté námořní a lodní společnosti, jakož i soukromé vlastníky jacht a přepychových lodí, aby nezanedbávali charitu ...

27. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

27. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na neobydleném ostrově Redonda se v minulosti vyskytly snahy o těžbu přírodního guána. Modleme se za co největší omezení chemického hnojení půdy ve světě a za lepší obchodní spolupráci všech zemí ve využívání přírodních...

26. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Národním heslem Antiguy a Barbudy je „Each endeavouring, all achieving“. Modleme se za trpělivost a neúnavné úsilí v jakémkoli dobrém snažení v civilním i náboženském životě, aby pomohlo k dosažení kýženého bohulibého cíl...

24. 6. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Exodus 9-12 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

24. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Konkatedrálou antižské diecéze je bazilika Neposkvrněného početí Panny Marie v Basseterre na ostrově Svatý Kryštof. Modleme se za kvalitní silniční sítě na samotných ostrovech, jakož i za dobré dopravní spojení mezi jednotlivým...

23. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Jedním ze státních svátků na Antigue a Barbudě je 26. prosinec, tzv. Boxing Day. Modleme se za všechny zaměstnavatele, aby bez ohledu na existenci či neexistenci tohoto svátku nezapomněli své zaměstnance obdarovávat i nad rámec povinn...

21. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Téměř výlučně pěstovanou plodinou v zemi je cukrová třtina, z níž se vyrábí vynikající rum. Modleme se za mladé lidi, aby i díky dobrým přátelstvím včas odhalili sklony k závislosti na alkoholu, tabáku či jakékoli lehké č...

20. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

20. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V 18. století vyslala bratrská církev první laické misionáře do karibské oblasti; dnes tvoří členové moravské církve v Antigue počtem větší společenství než římští katolíci. Modleme se za misijní aktivity dnešních církv...

19. 6. 2020

Výstav Eucharistie

Dnes slavíme s celou církví Nejsvětější Srdce Ježíšovo – tato slavnost se v celé katolické církvi připomíná od roku 1856 (předtím bylo povoleno uctívání Božského Srdce pouze lokálně). Už od 15. hodiny odpolední bude možn...

19. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Drtivou většinu z cca 100 tisíc obyvatel tvoří afroameričtí černoši, místní běloši představují pouhé jedno procento. Modleme se za vymýcení jakýchkoli rasových předsudků či nenávisti, vedoucí k pronásledování a ubližová...

18. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Ostrovní stát Antigua a Barbuda má historicky bohaté vztahy s africkou Libérií, odkud je však zakázáno dovážet jakékoli dřevo a dřevěné výrobky. Modleme se za spravedlivé procesy a humánní zacházení při jakémkoli druhu repatr...

17. 6. 2020

Biblický večer

SVÁTEK VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Beránek ať je bez vady, starý jeden rok, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Iz...

16. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Více než polovinu HDP tohoto ostrovního státu tvořily donedávna příjmy z turismu. Modleme se za obyvatele Antiguy a Barbudy, aby se brzy vyrovnali s poklesem turistického ruchu a i přes nedostatek vody nalezli zdroj obživy v původním do...

16. 6. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh. Děkujeme!

14. 6. 2020

Setkání vedoucích

Farnost a její aktivity nejsou dílem a zásluhou pouze pana faráře, ale je to především dobře fungující tandem vedoucích a zodpovědných farníků, kteří o svém volném čase a s obrovským nasazením připravují různé programy, sta...

14. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrovech žije přibližně 1500 rastafariánů a asi 200 muslimů, kteří se občas potýkají s nepřátelskými postoji od ostatních obyvatel. Modleme se za nalezení rovnováhy mezi šířením a hájením vlastní víry a tolerancí k jin...

13. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

13. 6. 2020

Ministranti na faře

13.-14. 6. 2020 Plánovaný ministrantský výlet do Kraselova letos na konci dubna kvůli karanténě nejen u nás, ale v celé Evropě sice nevyšel, nicméně vedoucí ministrantů se o klukovskou partu dobře starají, a již pro ni připravili ...

13. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Na ostrově Antigua je přesně 365 písečných pláží s průzračnou vodou, pod jejíž hladinou se nachází více než 150 vraků lodí. Modleme se za dobré využití každého dne v roce, abychom v něm vědomě vykonali aspoň jeden dobrý ...

12. 6. 2020

Noc kostelů

Původně měla být tato tradiční akce otevřených chrámů o týden dříve, kvůli nejistotě kolem šířící se koronavirové epidemie většina zemí letošní Noc kostelů zrušila, čeští a moravští biskupové se ji však rozhodli př...

11. 6. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Průvod s baldachýnem ani bíle oděné družičky, házející květní lupínky před procházející monstrancí,ve farnosti svatého Gotharda sice nezažijeme, při ranní mši v 6:30 však po delší době budeme moct opět přijímat pod oboj...

11. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Česká republika v roce 2008 poskytla ostrovům v rámci malého lokálního projektu rozvojovou pomoc dodávkou 30 školních počítačů. Modleme se za to, aby jakákoli humanitární či charitativní pomoc jiným zemím byla smysluplná, konkr...

10. 6. 2020

Biblický večer

DESÁTÁ RÁNA Hospodin řekl Mojžíšovi: „Faraon vás neposlechne, a tak se stane v egyptské zemi mnoho mých zázraků.“ Mojžíš a Áron učinili všechny tyto zázraky před faraonem, ale Hospodin zatvrdil faraonovo srdce, takže Izrae...

10. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Nejrozšířenějším náboženským vyznáním je anglikánská církev, k níž se hlásí zhruba 20 procent místního obyvatelstva. Modleme se za anglickou královnu, která je hlavou Commonwealthu, do níž Antigua a Barbuda patří, ale i za ...

9. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Součástí státu je i neobydlený sopečný ostrov Redonda o rozloze 1,5 km2, jenž se několikrát pokusili ovládnout různí jednotlivci, kteří se prohlásili za zdejší vládce. Modleme se za tyto recesisty, aby uměli odhadnout hranice, kd...

9. 6. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 se na faře koná nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

8. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Úředním jazykem je zde angličtina, v reálném životě je však smíchaná s karibskou kreolštinou. Modleme se za úctu k vlastnímu jazyku, aby si každý národ či kmen chránil specifičnost své řeči a dokázal ji předat i nastupujíc...

7. 6. 2020

Diplomy prvokomunikantům

Bude to vzpomínka na loňské první svaté přijímání. Na nedělní mši bude pozvána skupina dětí, které se u Sv. Gotharda sejdou po roce, aby od kněze, jenž je tenkrát připravoval, obdrželi diplom, tedy vzpomínku a památku, při ní...

7. 6. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

6. 6. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

6. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Hlavní atrakcí na ostrově Antigua jsou staré kamenné mlýny z koloniální éry. Modleme se za schopnost jednotlivců, rodin, ale i celých národů co nejdříve se i za pomoci víry v Boha vyrovnat se všemi historickými křivdami.

5. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Antiguu objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus, jenž byl prvním bělochem, kterého domorodí Arawakové viděli. Modleme se za dostatečné vzdělání o vlastních i světových dějinách, abychom se lépe dokázali poučit z chyb, které učini...

4. 6. 2020

Zasedání ERF

Od 18 hodin. Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

4. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Od srpna do listopadu hrozí na ostrovech Antigua a Barbuda nebezpečí hurikánů; v roce 2017 zničil hurikán Irma 90 procent budov na ostrově Barbuda, kde se lidé museli přivazovat provazy. Modleme se za větší solidaritu se zeměmi, kter...

3. 6. 2020

Biblický večer

TŘETÍ TROJICE EGYPTSKÝCH RAN Faraon dal zavolat Mojžíše i Árona a řekl jim: „Tentokrát jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý, já a můj lid jsme vinni. Proste Hospodina, aby přestaly Boží hromy a krupobití, a já vás propustím...

3. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

V této zemi jsou dvě katedrály v hlavním městě: katolická Svaté Rodiny a anglikánská sv. Jana. Modleme se za biskupy a vrcholné představitele křesťanských církví, aby mezi sebou účinně spolupracovali nejen společensky, ale pře...

1. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

od 17:15 se v kostele koná večer modlitby a představení Antiguy a Barbudy - státu, za který se bude naše farnost modlit celý měsíc červen

31. 5. 2020

Seslání Ducha svatého

Křest čtvrtého katechumena.

30. 5. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

30. 5. 2020

Sobotní setkání maminek

V sobotu od 10 hodin mohou na faru přijít maminky s dětmi a spolu prožít nejen dopoledne, ale i oběd, grilování, hry s dětmi a mj. pomoct s úklidem fary.

29. 5. 2020

Páteční nešpory

Večerní modlitbu breviáře můžeme již rovněž realizovat v kostele: těch, kteří se ji společně ve farnosti modlí, není tolik, aby ohrozili zdraví své i svého okolí. Rozděleni do dvou skupin a v bezpečném rozestupu od sebe se tato...

27. 5. 2020

Biblický večer

DRUHÉ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi a řekni mu: Tak praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi obětoval. Neboť jestliže odmítneš a ještě je zadržíš, hle – Hospodinova ruka zasáhne...

23. 5. 2020

Tři nedělní mše sv. do konce června

Ke dvěma v běžné době (9:00 a 10:30 pro rodiny) přibude ještě v sobotu v 17:30 s nedělní platností.

22. 5. 2020

Májová pobožnost

Podle dávné tradice se i dnes modlíme májovou pobožnost, dnes u restaurované sochy Panny Marie Lurdské vzadu v kostele.

22. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

21. 5. 2020

Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně ve farnosti sv. Gotharda proběhne ranní mší v 6:30, právě uplynulo 40 dnů od Velikonoc.

20. 5. 2020

Otevřený kostel

Jako každou středu, i dnes je kostel otevřený k volnému vstupu a osobní modlitbě v čase 15:00-17:00

19. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

19. 5. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře nový (letní) cyklus příprav na manželství, mohou se ho zúčastnit i ti, kteří zatím nemají stanovený termín svatby.

17. 5. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

17. 5. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

16. 5. 2020

Nedělní mše sv.

Místo dvou nedělních mší můžete přijít na jednu ze čtyř: v sobotu 17:30 (s nedělní platností) a v neděli v 7:00, 9:00 a 10:30 (pro rodiny s dětmi).

15. 5. 2020

Páteční nešpory

Večerní modlitbu breviáře můžeme již rovněž realizovat v kostele: těch, kteří se ji společně ve farnosti modlí, není tolik, aby ohrozili zdraví své i svého okolí. Rozděleni do dvou skupin a v bezpečném rozestupu od sebe se tato...

15. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

13. 5. 2020

Biblický večer

PRVNÍ TŘI EGYPTSKÉ RÁNY Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Když vám faraon řekne: Prokažte se znamením, řekneš Áronovi: Vezmi svou hůl a hoď ji před faraona, a stane se hadem!“ Tak přišli Mojžíš a Áron k faraonovi a ud...

12. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

10. 5. 2020

Pouť ke sv. Gothardu

Vzácný poutní host P. Bogdan Pelc z Vídně nedorazí, cestování po Evropě ještě nějakou dobu bude notně omezené, stejně tak nebude možné konat velkou poutní slavnost a následné pohoštění na kostelní zahradě. Společně s krizov...

8. 5. 2020

Májová pobožnost

Dva další květnové pátky budeme podle dávné tradice uctívat Ježíšovu Matku. Díky restaurátorské firmě Bradna restaurování máme v kostele krásně opravenou sochu Lurdské Panny Marie od sochaře Josefa Krejčíka – první z těcht...

8. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

8. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Po získání nezávislosti roku 1975 vládla v zemi marxisticko-leninská diktatura, podporovaná Sovětským svazem a Kubou. Modleme se za všechny oběti komunistických režimů, kteří trpěli ekonomicky, společensky nebo i na životech a...

7. 5. 2020

Modlitba za Angolu

K Angole patří i provincie Cabinda, exkláva, oddělena od zbytku státního území, která je zdrojem napětí i místem občasných násilných útoků. Modleme se za občany kteréhokoli státu, kteří nedobrovolně a z jakýchkoli příčin ...

5. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

5. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Dvoumilionová angolská metropole Luanda je už několik let nejdražším městem na světě. Modleme se za obyvatele venkova, kteří jsou v životní úrovni na tom naopak velmi špatně a často umírají na nedostatek zdravotní a sociální ...

4. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Tentokrát ještě streamingem se přesuneme z evropské zemičky Andorry do poměrně velkého afrického státu Angola, jejíž režim v 70. a 80. letech úzce spolupracoval i s tehdejší komunistickou vládou Československa. Možná si ti starš...

4. 5. 2020

Modlitba za Angolu

Česká republika zdědila řadu obchodních a hospodářských smluv s Angolou ještě z doby, kdy tamní režim podporovala naše komunistická vláda. Modleme se za lidi, kteří i nyní vyjednávají podmínky spolupráce, aby nehleděli pouze n...

3. 5. 2020

Mše ke cti bl. Karla Habsburského

Původně plánovaná mše svatá na výročí úmrtí bl. Karla Habsburského se kvůli koronavirové karanténě přesouvá na neděli 3.5.2020 - účast pouze pro pozvané, ostatní mohou mši sledovat díky streamu.

3. 5. 2020

Modlitba za Andorru

V říjnu 2013 se Andoře podařilo při EU registrovat „andorrské telecí maso“ jako výrobek s lokální ochrannou značkou. Modleme se za respektování osobních, autorských i majetkových práv ve světě, aby ani na úrovni států nedoc...

2. 5. 2020

Modlitba za Andorru

Specifickým sportem v Andoře je tzv. castell, stavění věží z lidských těl. Modleme se za respektování lidské důstojnosti a za úplný zákaz experimentů na lidských životech, včetně lidských klonů a embryí.

1. 5. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

1. 5. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Po celou dobu karantény byla v neděli odpoledne vystavena v kostele sv. Gotharda monstrance s Eucharistií. Individuálně a disciplinovaně přicházeli někteří farníci, aby poklekli a modlili se. Většina z nich určitě prosila za brzké vy...

1. 5. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je s rozlohou 468 km2 šestým nejmenším státem Evropy. Modleme se za jakékoli minority v populaci, aby nebyly na jedné straně utiskované většinovým obyvatelstvem a na straně druhé aby se jim většina nemusela přizpůsobovat.

30. 4. 2020

Dámský klub

Vendulka má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít opět ve čtvrte...

30. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Velký náboženský vliv lze v Andoře vidět i v tom, že je jednou z mála evropských zemí, kde je zákonem sankcionován potrat. Modleme se za probuzení svědomí všech, kteří se rozhodují pro zabití lidského zárodku i plodu v kteréko...

29. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. NOVÉ ROZMLOUVÁNÍ S HOSPODINEM Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jdi a mluv k faraonovi, egyptskému králi, aby propustil Izraelity ze své země....

29. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Podle dohody z roku 2001 došlo při výstavbě viaduktu v obci Porta k výměně 1,5 ha pozemku mezi Francií a Andorrou. Modleme se za to, aby při podepisování mezistátních a mezinárodních smluv či dohod nehrály největší roli ani polit...

28. 4. 2020

Zpovídání

V čase 16 - 17 hodin bude možnost přijetí svátosti smíření. Prosíme o striktní dodržování pravidel, která budou napsána u vchodu do kostela. Děkujeme.

28. 4. 2020

Modlitba růžence

Úmyslů, zač se modlit, je přehršle - před večerní mší svatou se i dnes modlíme za některé z nich: za Andorru, za postižené nedávnou krizí, za farnost, za nás samotné...

28. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Více než polovina mladých voličů pod 30 let se nezajímá o politiku a nechodí k volbám. Modleme se za zodpovědnost mladé generace, aby si byla vědoma toho, že v jejich rukou je osud nejen vlastního národa, ale i celého lidstva.

27. 4. 2020

Pohřeb + Evy Soukupové

Ve 14 hodin se v kostele sv. Gotharda koná pohřeb paní Evy Soukupové, která zemřela dne 19.4.2020, jen pár hodin po přijetí Eucharistie. R.I.P.

27. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Nejbližší zastupitelský úřad Andorry se nachází v rakouské Vídni. Modleme se za diplomaty, kteří reprezentují svou zemi v zahraničí, aby přispívali k dobrým vzájemným vztahům mezi domácí zemí a svou vlastí.

26. 4. 2020

Dvě nedělní mše svaté

Zatím sice pro oslovené farníky, ale již se vracíme ke dvěma nedělním mším svatým, brzy očekávejte otevření se pro celou farnost.

26. 4. 2020

Svaté přijímání pro farníky

V průběhu odpoledne mohou farníci přistoupit ke svatému přijímání, společná farní mše svatá je streamovaná v 9 hodin.

26. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Mezi Českou republikou a Andorrou platí bezvízový styk do 90 dnů, pak se musí obrátit na místní úřady se žádostí o rezidenci. Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních problémů souvisejících s uzavřením většiny hranic a ...

25. 4. 2020

Žehnání motorek

Od 15 hodin můžete sledovat žehnání motorek na plácku před bubenečskou farou; také se dozvíte, na co nezapomenout, když se motorka "odzimovává".

25. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorrská hymna svým textem odkazuje na legendu, podle níž dal Andoře nezávislost sám císař Karel Veliký, když se vracel z válek proti Maurům. Modleme se za vojáky, kteří jsou kdekoli ve světě aktuálně nasazeni ve válkách v prv...

24. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na území hlavního města Andorry se nacházejí největší lázně v celé jižní Evropě. Modleme se za nemocné lidi, jejichž život je trvale odkázán na lékařskou starostlivost anebo zdravotnické přístroje.

23. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Současná vlajka Andorry má nezměněnou podobu od roku 1868 a kromě svého státního znaku obsahuje pruhy v národních barvách sousedních států. Modleme se za pokojné soužití sousedních států, zejména v takových částech světa, k...

22. 4. 2020

Individuální zpovídání

Odpoledne u Sv. Gotharda zpovídáme: začínáme postupně, farníci vyčkají na email, v němž dostanou sdělenou možnou hodinu, kdy lze ke svaté zpovědi přistoupit.

22. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Ženy v Andoře získaly volební právo teprve roku 1970 a starý feudální systém vlády zde platil až do roku 1993, kdy byla přijata první psaná ústava. Modleme se za pokojné soužití modernistů a tradicionalistů ve všech životních ...

21. 4. 2020

Zasedání pastorační rady

Pastorační rada farnosti se vrací do své role poradního orgánu a po dnešní streamované mši svaté (17:30) při dodržení všech hygienických požadavků zůstává v kostele na svém dlouhodobě plánovaném zasedání.

21. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra nemá regulérní armádu, pouze polovojenský sbor v rámci policie. Modleme se za mír ve světě, aby bylo možné zastavit výrobu jaderných zbraní a postupně snižovat náklady na zbrojení.

20. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V roce 2004 bylo na seznam kulturního dědictví UNESCO přidáno ledovcové údolí řeky Madriu, uchovávající středověkou činnost místních v souladu s přírodou. Modleme se za zdravý rozum a soudnost všech aktivistů a občanských sd...

20. 4. 2020

Individuální zpovídání

Odpoledne u Sv. Gotharda zpovídáme: začínáme postupně, farníci vyčkají na email, v němž dostanou sdělenou možnou hodinu, kdy lze ke svaté zpovědi přistoupit.

19. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na malém území Andorry se nachází několik románských kostelů z 9.-12. století. Modleme se za to, aby se žádné kostely a chrámy kteréhokoli náboženství nestaly centry nenávisti a nesnášenlivosti, ale naopak ať jsou to místa sku...

18. 4. 2020

Připravuje se fara

Nejen farní zahrada, ale ani farní centrum nezahálí: pojďte se do něj na chvíli prostřednictvím kamery podívat

18. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Země nemá centrální banku, ale její funkci plní Národní andorrský institut financí. Modleme se za finančně a ekonomicky vyspělé země, aby se vzájemně nepředháněly v tom, kdo má větší vliv na svět, ale spíše v tom, kdo se v...

17. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Drtivá většina Andořanů se hlásí k římskokatolické církvi. Modleme se za tamní katolíky, aby i přes určitou historickou a územní izolaci v horském údolí byli platnou součástí univerzální církve a prožívali s ní její rad...

17. 4. 2020

Mše svatá pro děti

Dnešní streamovaná večerní mše svatá bude s kázáním pro děti. I když tam budou jenom dvě...

16. 4. 2020

Pozvánka na farní zahradu

Pojďme se společně pomocí kamery podívat, jak vypadá naše farní zahrada během karantény - naše šikovné zahradnice totiž nelenily a svědomitě se o ní po celý čas staraly

16. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V posledních letech Andorru navštívili zejména solventní turisté. Modleme se za ty, kterým bylo dopřáno větší pozemské bohatství, aby nemysleli pouze na sebe, ale ze svého majetku uměli anonymně dělat radost i těm, kteří to št...

15. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. PRVNÍ JEDNÁNÍ S FARAONEM Ještě v ten den faraon poručil dozorcům nad lidem a jejich zapisovatelům: „Nedávejte už těm lidem slámu k výrob...

15. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra nedisponuje žádným letištěm ani železnicí. Veškerá doprava se tedy uskutečňuje výhradně po silnicích s celkovou délkou 279 km. Modleme se za všechny imobilní lidi, kteří nemají žádnou možnost pohybu, aby na ně zbytek ...

14. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Administrativně je Andorra rozdělena na 7 farností. Modleme se jak za tyto andorrské, tak i za ostatní katolické farnosti ve světě, aby je nepojil pouze jeden společný kostel, ale aby byly živými společenstvími lásky a vzájemné pomo...

13. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Průměrná nadmořská výška v Andoře činí 1996 m n.m. a Andorra la Vella je nejvýše položené hlavní město Evropy. Modleme se za lásku k přírodě, jíž jsme obdrželi darem od Stvořitele, abychom respektovali všechna pravidla včet...

12. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorrská univerzita byla založena teprve v roce 1997 a je známá především svým rozvinutým virtuálním vyučováním. Modleme se za to, aby i církev dobře využívala vyspělých technologií či sociálních sítí, a nepodléhala odsuz...

11. 4. 2020

Bílá sobota

Kristus v hrobě: Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách, ti, kteří ji tvoří hledají způsob, jak a kdy uctít ukřižovaného Ježíše (láska k Bohu) a jak a kdy doprovodit katechumeny, kteří bývají právě o nastávající...

11. 4. 2020

Modlitba za Andorru

V původně zemědělské zemi se dnes věnuje zemědělství pouze 1% obyvatelstva a v zemi se pěstuje téměř výhradně pouze tabák. Modleme se především za mladé lidi, kteří jsou v blahobytných zemích závislí na alkoholu a tabáku a...

11. 4. 2020

Velikonoční vigilie

Prostřednictvím kamery se můžete spojit s námi a prožít velikonoční vigilii, v níž nebude chybět ani křest tří katechumenů.

10. 4. 2020

Velký pátek

Památka umučení Páně: V centru pozornosti je kříž: potupný nástroj popravy, jejž Boží Syn přijal z lásky k člověku, aby nemusel být potrestán za své hříchy. Velikost této oběti nikdy nedoceníme, uznání viny však má bý...

10. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Patronkou Andorry je už od 12. století Panna Maria Meritxellská, podle legendy o sošce v kvetoucím keři divokých růží. Modleme se za vnímavost a citlivost svědomí všech křesťanů, aby dokázali v pravý čas najít způsob a formu, j...

9. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Před několika lety hledali v Andoře někteří jednotlivci i firmy daňový ráj, protože až do roku 2013 se zde neplatila daň z příjmů. Modleme se za zodpovědnost všech občanů jakéhokoli státu, kteří požívají jeho služeb a ochr...

9. 4. 2020

Mše svatá na Zelený čtvrtek

I přes nemožnost fyzické účasti na bohoslužbě se jí můžete zúčastnit ze svých domovů: od Svatého Gotharda živě streamujeme v 17:30.

9. 4. 2020

Zelený čtvrtek

Svěcení olejů: V katedrále by se měl sejít biskup s kněžími své diecéze, aby slavili společnou mši, při níž se světí oleje nemocných, katechumenů a křižmo, které se pak používá při udělování biřmování a svátosti k...

8. 4. 2020

Nářky proroka Jeremiáše

V liturgii Svatého týdne až do liturgické reformy II. vatikánského koncilu měly své místo i tzv. temné hodinky (tenebrae), jejichž součástí by zpěv biblických žalozpěvů proroka Jeremiáše. Dnešním streamingem z kostela sv. Gotha...

8. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je v současnosti jediná země, kde je oficiálním jazykem katalánština. Modleme se za všechny národy a jazykové skupiny, které usilují o státní nezávislost, aby se pro jejich požadavky našlo co nejspravedlivější řešení, ...

7. 4. 2020

Psaní ikon

Jak se píše ikona? A proč se vlastně píše, a nikoli maluje? Krátkým kurzem ikonopisectví nás dnes provede Martin Damian.

7. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Na území Andorry žije zhruba 80 tisíc obyvatel, z toho je pouze necelá polovina andorrských občanů. Modleme se za větší semknutí mezinárodních společenství, aby smyslem jejich existence byla především vzájemná spolupráce a pomo...

6. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra je spoluknížectvím, v němž hlavou státu jsou francouzský prezident a španělský biskup urgellské diecéze. Modleme se za nalezení takového způsobu soužití státu a církve, aby ani jedna strana nepodlehla pokušení moci, ale ...

5. 4. 2020

Květná neděle

Do kostela na Květnou neděli může jen jedna rodina: jménem všech nás, kteří do kostela v těchto dnech nemůžeme. Můžeme se však připojit online v 9 hodin a být u Sv. Gotharda aspoň takto spolu.

5. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Velvyslanectví Alžírska v ČR i rezidence velvyslance má sídlo na Praze 6 v Bubenči. Modleme se nejen za pracovníky této ambasády, ale i za bezpečí všech obyvatel České republiky nacházejících se přechodně či trvale na území Al...

4. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Dnešní mešita Ketchaoua, zařazena mezi památky UNESCO, je bývalou katolickou katedrálou sv. Filipa v Alžíru. Modleme se za dialog mezi křesťanstvím a islámem, za lásku a úctu mezi duchovními i věřícími obou těchto velkých svět...

4. 4. 2020

Komentovaná prohlídka kostela

Podívejte se dnes s námi do kostela sv. Gotharda a dozvíte se informace, které jste možná ani netušili! Streamujeme v 16 hodin.

3. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Každý kněz pro sloužení bohoslužby, ale i každá charitativní organizace pro jakoukoli pomoc musí získat povolení od alžírských úřadů, jinak jim hrozí vězení a velké finanční pokuty. Modleme se za nalezení způsobu, jak i v t...

3. 4. 2020

Křížová cesta

Spolu s Martinou, Bětkou a Majkou můžete i vy procházet 14 zastaveními křížové cesty u Sv. Gotharda, a to ve 21:00

2. 4. 2020

Slovenská mše svatá

Slovensky u Sv. Gotharda - ranní mše svatá v 6:30 ve slovenštině, streamovaná (nejen pro Slováky)

2. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

Od roku 2014 dosud na alžírské Sahaře v teplotě kolem 48°C zahynulo téměř 50 000 běženců. Modleme se za všechny migranty, zejména za děti a těhotné ženy, aby tomuto fenoménu světské i církevní autority věnovaly dostatečnou p...

1. 4. 2020

Modlitba za Alžírsko

I přesto, že Alžírsko je islámskou republikou, 70 % všech právníků a 60 % univerzitních studentů zde tvoří ženy. Modleme se za dodržování základních práv pro obě pohlaví, za odstranění jakéhokoli napětí mezi zastánci či ...

1. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15. VYSLÁNÍ DO EGYPTA Mojžíš řekl Hospodinu: „Prosím, Pane, nebyl jsem předtím výmluvný, nejsem ani nyní, když mluvíš se svým služebník...

31. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V roce 1996 teroristé zavraždili sedm trapistických mnichů v klášteře Tibhirine a biskupa Pierre Clavérie z Oranu. Modleme se za všechny křesťany, kteří jsou kdekoli na světě pro svou víru ve vězení, unesení na neznámé místo an...

31. 3. 2020

Streamovaná mše svatá

V 17:30 můžete do kostela prostřednictvím videa - pojďte si vyslechnout Boží Slovo a spojit se s námi na mši svaté

30. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžír je po Káhiře druhé město v Africe, které má metro. Modleme se za dopravu, aby zvláště ve velkých městech lidé dobře vážili nutnost jízdy vlastními dopravními prostředky, které způsobují dopravní kolapsy a znečišťuj...

30. 3. 2020

Dobrovolníci pomáhají na ČVUT

Dnešní streaming ve 13 hodin je z ČVUT, kde každý den několik dobrovolníků pomáhá kompletovat a balit masky pro nemocnice a záchranáře.

29. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V hlavním městě Alžíru byla čínským investorem postavena největší mešita v Africe. Modleme se za budoucnost a nezávislost těch zemí, jejichž ekonomiku zachraňují cizí velmoci tím, že skupují jejich dluhy a finančně čím dá...

29. 3. 2020

Nedělní mše svatá

Streamovaná mše svatá z našeho kostela sv. Gotharda ke shlédnutí v našich videích... Vysílaná živě v 9 hodin

28. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku se nalézá třetí největší zásobárna ropy, je šestým největším producentem zemního plynu, kromě toho disponuje velkými zásobami železné rudy, uranu či fosfátů. Modleme se za spravedlivé rozdělování zisků z toho...

27. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Už od vzniku nezávislosti roku 1962 má silnou pozici v Alžírsku vládní armáda. Modleme se za celkové uklidnění situace v zemi, aby se při nastolování míru mezi obyvatelstvem co nejméně musely používat zbraně, tanky a jakákoli d...

26. 3. 2020

Výlet s dětmi, Danielou a Biblí

Pojďte spolu s katechetkou Danielou a sourozenci Miškem a Nikolkou poznávat příběh o Eliášovi, streamujeme!

26. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Ačkoli samotné Alžírsko bojuje s chudobou a nezaměstnaností, ve městě Tandif vybudovalo uprchlický tábor pro 100.000 utečenců ze Západní Sahary. Modleme se za všechny státy světa, aby nehleděly pouze na vlastní dobro, ale společ...

25. 3. 2020

Slavnost Zvěstování Páně

Prostřednictvím videostreamingu se opět můžeme sejít v kostele sv. Gotharda na mši svaté (17:30) a vyslechnout si Boží Slovo na tento den i novinky ze života našeho farního společenství.

25. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než 70 % Alžířanů je mladších 30 let a 25 % dospělých v aktivním věku je nezaměstnaných. Modleme se za africkou mládež, aby nepodlehla pokušení a kouzlu konzumu a blahobytu, ale ať díky své výchově a spravedlivé vládě ...

24. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírskými rodáky byli mj. spisovatel Albert Camus anebo módní návrhář Yves Saint-Laurent. Modleme se za odstranění rasismu z veřejného i soukromého sektoru, abychom nikoho neposuzovali jen podle jeho národnosti, barvy pleti anebo ná...

24. 3. 2020

Pohřeb + Jarmily Svobodové

V 10 hodin streamujeme zádušní mši za paní Jarmilu Svobodovou (bytem Pod Kaštany, Praha 6)

24. 3. 2020

Otevřený kostel pro regulovaný vstup

V čase 14:00-16:45 je možné navštívit kostel sv. Gotharda pro individuální modlitbu či adoraci; je však bezpodmínečně nutné respektovat pokyny službukonajících!

23. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírský dinár je měna s velmi omezenou směnitelností, která je navíc uměle nadhodnocována. Modleme se za vymýcení černého trhu, který nabízí neoficiální kurz alžírské měny s výraznou odchylkou od oficiálního kurzu stanove...

23. 3. 2020

Koncert díků všem, kdo pomáhají

Sólisté opery Národního divadla v Praze Jana a Václav Sibera s varhanním doprovodem Ludmily Juránkové dnes v kostele sv. Gotharda zpívají jako velký dík všem, kdo jakkoli pomáhají - streamujeme v přímém přenosu od 14 hodin

22. 3. 2020

Adámek, Barborka a ... Ijáček

U Sv. Gotharda se sejde jedna rodina, aby Ijáčka naučila základním hygienickým návykům. Do kostela se tak vrací náš "velký" oslík... Streamujeme v 16 hodin

22. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku žije a pracuje 11 mužských a 23 ženských řeholních společností. Modleme se za nová kněžská a řeholní povolání jak u nás v Evropě, tak i mezi domorodými obyvateli v Africe.

22. 3. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se sejdeme opět v kostele, v němž bude Boží lid tentokrát tvořit jen hrstka rodiny jedné ze 4 katechumenů, které ve farnosti máme; v zastoupení probíhá třetí skrutinium.

21. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než čtvrtina obyvatel Alžírska žije aktuálně pod hranicí chudoby. Modleme se za bohaté lidi, kteří jezdí do Alžírska na dovolenou, aby našli způsob, jak si tam nejen užívat, ale i pomoct nejnuznějším a nejchudším lidem d...

20. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Během války v Alžírsku v 60. letech a během občanské války v 90. letech 20. století zemřelo více než půl milionu převážně civilních obyvatel. Modleme se za to, aby političtí, náboženští i národnostní oponenti pochopili, že...

20. 3. 2020

Noční křížová cesta

Ve 21 hodin se ji dnes u Sv. Gotharda modlí koordinátoři duchovní i materiální pomoci, otec Miloš Szabo a Jakub Sobotka

19. 3. 2020

Mše na slavnost sv. Josefa

Můžete si spolu s námi přivstat, zapnout si video a v 6:30 se spojit s farním společenství na streamované mše svaté z kostela sv. Gotharda, odkaz na youtube je vpravo na hlavní stránce

19. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Dnešní turistické letovisko Annaba v severovýchodním Alžírsku je starověké město Hippo, kde byl biskupem i slavný svatý Augustin. Modleme se za ty, co uvěří v Ježíše Krista v zemích, kde je konverze ke křesťanství zakázána z...

18. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V 16.-19. století bylo území dnešního Alžírska základnou pro barbarské korzáry, kteří obchodovali s lidmi a zajaté Evropany prodávali do otroctví. Modleme se za novodobé otrokáře, kteří kdekoli a jakkoli zneužívají skutečnost...

18. 3. 2020

Biblický večer

ZJEVENÍ BOŽÍHO JMÉNA Mojžíš řekl Bohu: „Hle, já přijdu k Izraelitům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Když se zeptají: Jaké je jeho jméno? – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem...

17. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Patronem katolické církve v Alžírsku je svatý biskup a mučedník Cyprián. Modleme se za bezpečí pro všechny katolíky v zemi, kde tvoří necelé 1 % místního obyvatelstva.

17. 3. 2020

Streamovaná modlitba růžence

Pět dobrovolníků se dnes přichází modlit do kostela sv. Gotharda. Za nás všechny, za lidi kolem nás, za odvrácení pohromy, za Svatého otce, za mír a bezpečí ve světě. Modlete se s námi - streamujeme... https://youtu.be/ytAzoAFXu...

15. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

S rozlohou 2 381 741 km2 je Alžírsko jako republika s 48 provinciemi největší zemi v Africe a desátou největší na světě. Modleme se za dobré vztahy a plodnou spolupráci Alžírska s ostatními zeměmi Afriky, zejména s těmi, s nimiž ...

14. 3. 2020

Kající pěší pouť

Když je hezky, vyrážíme do přírody. Zabalíme si do auta potřebné věci, zkontrolujeme, zda je v peněžence anebo na kartě dost financí, abychom byli připraveni na každou nastalou situaci, když si budeme v poledne hledat něco na zub. K...

13. 3. 2020

Křížová cesta

Zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou. A slibuje, že nás neopustí. Každý p...

13. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku není dovoleno fotografovat jakékoli vojenské objekty, ale ani veřejné budovy s vyvěšenou státní vlajkou nebo uniformované osoby. Modleme se za bezpečnostní situaci v zemi, za jednotu v alžírské armádě, za nepodplatiteln...

12. 3. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

11. 3. 2020

Biblický večer

ZROD MOJŽÍŠE V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým krajanům a viděl jejich útrapy. Uviděl, jak Egypťan bije Hebreje, jednoho z jeho krajanů. Rozhlédl se na všechny strany, a když nikoho neviděl, Egypťana zabil a zahraba...

11. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V pohoří Ahaggar žil jako poustevník bývalý francouzský důstojník blahoslavený Charles de Foucauld, který byl 1. prosince 1916 nájezdnými lupiči zabit před svou poustevnou. Modleme se za misionáře a poustevníky, kteří se rozhodno...

10. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Při tradičním servírování alžírského čaje se tento nápoj několikrát přelévá z nádoby do nádoby a do kalíšků se leje stále z větší výšky. Modleme se za nejchudší vrstvy obyvatelstva, aby jim mezinárodní sociální a cha...

9. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V Alžírsku je zákaz alkoholu, avšak většina lidí si nemůže dovolit ani nákup lahvové vody. Modleme se nejen za obyvatele, kterých se to týká, ale i za sebe, abychom nejen nepřeháněli v pití alkoholických nápojů, ale uměli lépe...

8. 3. 2020

Skrutinium katechumenů

Byli první skupinou, která se začala scházet na nově zrekonstruované faře. Tenkrát se neznali ani navzájem, většina z nich ani s knězem, ani s katolickým kostelem, liturgií či vůbec katolickou cestou k Bohu. Čtyři z nich našli odva...

8. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Pouštní Tuaregové si zahalují tvář do typicky modrého tagelmustu, obarveného indigem. Modleme se za nalezení spravedlivého a pokojného řešení v otázce zahalování tváří, abychom ve strachu z terorismu nenutili některé lidi ke zt...

6. 3. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

6. 3. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

6. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Zásadním zásahem do života původního berberského obyvatelstva bylo vybudování transsaharské dálnice v druhé polovině 20. století. Modleme se za velké dopravní a spediční společnosti, aby si byly vědomy toho, že i Sahara má sv...

5. 3. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

4. 3. 2020

Biblický večer

ÚTLAK HEBREJŮ V EGYPTĚ Čím více je však utiskovali, tím více se Izraelité množili a rostli, takže Egypťané z nich měli hrůzu. Egypťané je bezohledně zotročovali, ztrpčovali jim život tvrdou prací s hlínou, cihlami a všelijak...

4. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než čtyři pětiny Alžírska představuje nehostinná a trvale neobyvatelná poušť Sahara. Modleme se za všechny lidi, kteří se vydávají do pouští za zážitky, aby nedávali přednost dobrodružství před rozumem a nepodcenili n...

3. 3. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh. Děkujeme!

3. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Třicet let vládla v Alžírsku tvrdou diktaturou Fronta národního osvobození. Modleme se za alžírské státníky a členy tamní vlády, aby odolali pokušení moci i peněz, a usilovali o reálné pozdvižení životní úrovně země, kter...

2. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Po rozpadu Súdánu se jedná o největší africkou zemi, která na počátku křesťanství patřila k výspě této nové víry. Zejména severní pobřeží Středozemního moře tvořily přístavy, z nichž se stala moderní centra nauky i věd...

2. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírsko získalo nezávislost na Francii teprve v roce 1962. Modleme se za tu část místního obyvatelstva, která v sobě ještě stále nosí pocit křivdy z dlouholeté kolonizace, aby ve svých srdcích nedovolila zvítězit pomstě a nen...

1. 3. 2020

Dívčí parta

Dnes odpoledne jdou děvčata (10-15 let) z farnosti na bowling, tak se mohou přidat další zájemkyně, sraz je v 15:40 před kostelem!

1. 3. 2020

1. postní neděle

Při mši v 9 hodin proběhne 1. skrutinium a také jmenování nového člena PRF.

1. 3. 2020

Závěr modliteb za Albánii

Dnes v 16 hodin je na faře sdílení u kávy a koláče, přijde mezi nás maminka v Albánii ztracených chlapců paní Helena Pavelková.

1. 3. 2020

Skrutinium katechumenů

Byli první skupinou, která se začala scházet na nově zrekonstruované faře. Tenkrát se neznali ani navzájem, většina z nich ani s knězem, ani s katolickým kostelem, liturgií či vůbec katolickou cestou k Bohu. Čtyři z nich našli odva...

29. 2. 2020

Postní duchovní obnova

„Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“ Tento text z první kapitoly Listu Efezs...

29. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Do Albánie nelze cestovat vlakem z ciziny, existuje pouze domácí železniční doprava. Modleme se za to, aby Albánci více důvěřovali i cizincům a dovolili jim přijíždět nejen na dovolenou, ale aby zde mohli také pracovat, mj. také ja...

28. 2. 2020

Křížová cesta

Zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou. A slibuje, že nás neopustí. Každý p...

28. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje v Albánii nocování na parkovištích nebo stanování mimo kempy. Modleme se za naše občany, kteří cestují do Albánie, aby dodržovali všechna doporučení a věnovali dostatečnou pozor...

27. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

26. 2. 2020

Popeleční středa

Začíná čtyřicet dnů odříkání, modliteb a konání dobrých skutků. Vědomě se v tento den skláníme před knězem, jenž nám sype na hlavu či čelo popel jako symbol pokání: Nikoli jiní, to my jsme, Pane, zhřešili a my tě prosím...

26. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V Albánii je od roku 2001 registrované sdružení Přátelé České republiky, sdružující absolventy československých a českých vysokých škol. Modleme se za dobré vztahy mezi našimi národy i vrcholnými představiteli obou států, ja...

25. 2. 2020

P. Jaroslav Zrzavý

Mše v 17.30 bude obětována za bývalého bubenečského faráře.

25. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Velkým problémem Albánie je 30% nezaměstnanost mladých, kteří masivně emigrují do vyspělých zemí Evropy jako je Německo či Francie, kde žádají o azyl. Modleme se za mladé Albánce, aby pohnutkou k emigraci nebyla jen vyhlídka zboh...

24. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Podle statistiky 56% obyvatel Albánie tvoří muslimové, 10% katolíci a 7% pravoslavní. Modleme se za všechny věřící Albánce, aby se nikdo z nich neradikalizoval a v zemi i nadále přetrvala náboženská tolerance, kterou při své náv...

23. 2. 2020

Haléř sv. Petra

Den předtím se v liturgické kalendáři připomíná svátek Stolce sv. Petra. Nejde o oslavu nějaké židle, na níž seděl apoštol Petr či jeho nástupci. Jde o úctu k úřadu, který ustanovil samotný Ježíš: svatý Petr byl přímo jí...

23. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánská lidová hudba patří mezi nehmotné světové kulturní tradice oceněné jako světové dědictví UNESCO. Modleme se za současnou kulturu a moderní umění, aby nepodléhaly morální ani umělecké dekadenci a reflektovaly i své vl...

22. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Většina albánských věřících jakéhokoli náboženství není praktikujících, včetně katolíků. Modleme se za lepší znalost Bible u českých i albánských katolíků, i za jejich poctivé prožívání víry, k níž patří nejen ...

21. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

21. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Pro některé oblasti Albánie dodnes platí odlišné postavení muže a ženy ve společnosti, kdy se například žena nesmí sama bavit s cizím mužem. Modleme se za všechny psychicky nebo fyzicky týrané ženy a muže, aby společnost tento ...

20. 2. 2020

Propojení mladých farníků se seniory

Společně se vydají do divadla Semafor ve čtvrtek 20. února večer. Zájemci z obou stran (mládež i seniory) ať se již brzy při-hlásí u Terky Neradové.

20. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

20. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Polovina Albánců se živí zemědělstvím a chovem dobytka. Modleme se za požehnání pro letošní úrodu, aby měli dostatek jídla všichni obyvatelé pobřežní, hornaté i náhorní zóny v Albánii.

19. 2. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 1-50 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

19. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Odhaduje se, že během komunistické totality bylo v Albánii na příkaz Envera Hodži postaveno téměř milion menších či větších bunkrů. Modleme se za pozvednutí životní úrovně obyvatel Albánie zejména na venkově, aby vláda inve...

18. 2. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

18. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Většina Albánců jsou vlastenci, kteří milují svou zemi a hrdě se hlásí ke své národnosti. Modleme se za úctu ke státním symbolům jak vlastní země, tak i ostatních států a národů, aby nikdo neničil jejich vlajky a nedělal si ...

17. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V albánských vesnicích se dodnes potkáme s pohostinností, kdy místní obyvatele kolemjdoucím nabídnou zdarma šálek kávy nebo panák rakije. Modleme se za pohostinnost lidstva jako takového, aby žádný stát z principu neodmítal jinou ...

16. 2. 2020

Farní charita

Do kostela můžete přinést již nepotřebné dioptrické brýle, které po očištění budou odeslány do Afriky, kde je ještě budou využívat tamní nuzní.

16. 2. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

16. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Nejznámější albánskou osobností je Matka Tereza, v roce 2016 prohlášena za svatou. Modleme se za všechny Albánce, kteří v kterékoli době opustili svou zemi, aby nepřestali milovat svou vlast, svůj národ i svou řeč.

15. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V Albánii se užívá opačná gestikulace pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu než v ostatních evropských státech. Modleme se za smíšená manželství, aby kulturní či náboženské rozdíly nebyly důvodem k hádkám či vážným spo...

14. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V některých oblastech Albánie stále žijí rodiny, řídící se ústně předávaným zvykovým právem, do něhož patří i krevní msta. Modleme se za tyto rodiny, aby nejen navenek, ale i vnitřně přijaly zákony Boží, které nejen zaka...

13. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

13. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V roce 1993 navštívil Albánii papež Jan Pavel II. a v roce 2014 papež František. Modleme se za všech šest albánských katolických diecézí, aby měly dobré a horlivé biskupy, jakož i dostatek duchovních povolání ke kněžství.

12. 2. 2020

Biblický večer

KNIHA EXODUS Toto jsou jména Izraelových synů, kteří s Jakubem přišli do Egypta: každý přišel se svou rodinou: Ruben, Simeon, Levi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamin, Dan a Neftali, Gad a Ašer. Všech, kdo pocházeli od Jakuba, bylo sed...

12. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V roce 2001 zmizeli v albánských horách tři mladí čeští studenti, kteří pravděpodobně skončili v rukou zločinců, obchodujících s lidskými orgány. Modleme se za jejich rodiny, které se dodnes nedozvěděly nic o jejich osudu a jim...

11. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Největším lákadlem pro zahraniční turisty jsou velkolepé albánské hory a pláže na pobřeží Jaderského a Jónského moře. Modleme se za turisty, přijíždějící do Albánie, aby nezneužívali chudoby a pohostinnosti Albánců a nez...

10. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánie dlouhodobě bojuje s vysokou mírou korupce i s organizovaným zločinem. Modleme se především za albánské křesťany, ať dokáží odolávat silnému pokušení peněz a moci, a jsou i v těchto oblastech ve své zemi příkladem ost...

8. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánským národním hrdinou je Gjergj Kastriota Skanderbeg, jenž se v 15. století proslavil jako bojovník proti Osmanské říši. Modleme se za odvahu bránit pravdu a spravedlnost jak ve světě, tak i v našich rodinných či pracovních ko...

7. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Na území Albánie se v dobách říše Epirus nacházela jedna z nejstarších věštíren antiky Dodona. Modleme se za ty, kteří před vírou v osobního Boha dávají přednost různým pověrám, věštbám či horoskopům, anebo vstupují ...

7. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 2. 2020

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 2. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

6. 2. 2020

Kurz trénování paměti

Pokračuje trénování paměti pod vedením zkušených lektorek.

6. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Na rozdíl od většiny evropských zemí je Albánie demograficky mladou zemí, kde střední věk obyvatelstva je 35 let. Modleme se za mladé lidi, uzavírající manželství, aby se nelekali odříkání nebo omezení, spojených se založením...

5. 2. 2020

Biblický večer

PUNCTA EXTRAORDINARIA Tu Sáraj řekla Abramovi: „Ty jsi vinen bezprávím, které se ve mně děje! Sama jsem ti dala do klína svou otrokyni a ona, když poznala, že počala, dívá se na mě s pohrdáním. Ať mezi mnou a tebou soudí Hospodin...

5. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Od Albánie je Itálie vzdálena pouze 72 km přes moře, což vedlo během druhé světové války k snadnému obsazení země. Modleme se za brzké vyřešení mezinárodních konfliktů, které se týkají moří a mořského dna, aby honba za z...

4. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V období let 1945 – 1990 měla Albánie jeden z nejtvrdších režimů na světě a země byla oficiálně vyhlášená jako ateistický stát. Modleme se za všechny lidi, kteří se prohlašují za nevěřící nebo ateisty, aby ve svém přes...

3. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Druhou zemí, za kterou se bude naše farnost modlit celý měsíc, je Albánie; země, v níž po druhé světové válce nastal jeden z nejtvrdších ateistických režimů na světě, který přijal roku 1967 ústavu, v níž ateismus zakotvil jak...

3. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Albánské obyvatelstvo tvoří dvě etnické skupiny: Ghegové na severu a Toskové na jihu země. Modleme se za pokojné soužití těchto dvou etnických skupin, aby mezi nimi ani v budoucnu nevznikl tak vážný spor, který by přinesl nenávi...

2. 2. 2020

Uvedení Páně do chrámu

Na mši v 10.30 budou požehnány křestní svíčky dětem, které půjdou letos k prvnímu sv. přijímání.

2. 2. 2020

Afghánistán po měsíci

Dnešní den je posledním, kdy se modlíme za Afghánistán - přijďte se podělit o své zážitky, informace, zkušenosti; do farního centra v 16 hodin přijde i řídící plukovník David Necid, jenž se účastnil vojenských operací v Afgh...

2. 2. 2020

Modlitba za Afghánistán

Buddhistické komplexy v afghánském Bamjánském údolí, zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, byly nedávno poničeny. Modleme se za objektivní hodnocení dějin a za ochranu tradic a kultury, aby se z náboženských či politick...

2. 2. 2020

Modlitba za Argentinu

Od 16 hodin na faře proběhne prezentace o papeži Františkovi.

1. 2. 2020

Modlitba za Afghánistán

Současným prezidentem Afghánistánu je Ašraf Ghaní a premiérem Abdulláh Abdulláh. Modleme se za politické představitele tohoto státu, za prezidenta i vládu, aby byli schopni udržet mír nejen ve své zemi, ale díky tomu i na celém sv...

31. 1. 2020

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

31. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Přestože obyvatelé Afghánistánu žijí v chudobě a nejednou se živí pouze listím ze stromu, dokáží být pohostinní a zvou druhé na šálek čaje. Modleme se za větší pohostinnost i v našem národě a v našich komunitách, abychom ...

30. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V celém Afghánistánu byly z ideologických důvodů zakázány televizory a není zde přístup k internetu. Modleme se za ty, kteří se naopak stali kdekoli ve světě, i u nás, závislými na moderních komunikačních prostředcích a otroky...

29. 1. 2020

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 25-37; 42; 45-49 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě v...

29. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánci jsou známí jezdci na koních a národním sportem je buzkaši, při němž se muži na koních snaží dostat bezhlavou telecí mrtvolu do branky. Modleme se za větší respekt vůči všem živočichům, aby se lidé k zvířatům chov...

28. 1. 2020

Zádušní mše

Většinu z nich jsme neměli možnost poznat osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že naše farnost existuje: zemřelí kněží, působící u Sv. Gotharda. O těch nejstarších nevíme téměř nic, a tak se aspoň za ty, o nichž znám...

28. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na většině území Afghánistánu trpí zejména ženy, jichž se podle výkladu koránu nemůže dotknout cizí mužská ruka včetně lékařů. Modleme se za větší empatii a pochopení i ze strany západních zemí, aby bylo dost obětavýc...

27. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu bylo v posledních pěti letech zavražděno několik desítek zahraničních i domácích křesťanů. Modleme se především za domorodé obyvatele, kteří konvertovali ke křesťanství z islámu a jsou za to vězněni, znásil...

26. 1. 2020

Žehnání ikon

Při mši v 9 hodin.

26. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

26. 1. 2020

Koncert podané ruky

V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi představí jedno z vrcholných hudebních děl skladatele Antonína Dvořáka, Biblické písně v celém ...

25. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

25. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Od roku 2002 dosud zemřelo v Afghánistánu 16 českých vojáků. Modleme se za spásu jejich duší i za jejich rodiny, které se s touto ztrátou svého příbuzného musely vypořádat.

24. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

24. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Negramotností trpí nejen civilní obyvatelstvo Afghánistánu, ale i tamní bezpečnostní a policejní jednotky. Modleme se za rozvoj všech stupňů škol a vzdělávacích institutů a za zvýšení smyslu pro povinnost afghánského obyvatelst...

23. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvorem, ale inspirováno Božím Duchem. Spolu s lektorem Martinem Damianem, jenž patří k našim nejz...

23. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Jediným katolickým chrámem v Afghánistánu je kaple na italském velvyslanectví v Kábulu. Modleme se za všechny katolické diplomaty v této zemi, aby společnými silami i návštěvou bohoslužeb vydávali svědectví o věrnosti své víř...

22. 1. 2020

Biblický večer

STAROVĚKÝ EGYPT V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl v době Abrahámově. Izák proto odešel do Geraru k pelištejskému králi Abimelekovi. Ukázal se mu však Hospodin a řekl mu: „Nechoď do Egypta, ale zůstaň v zemi, kterou t...

22. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik mezinárodních smluv a dohod. Modleme se za to, aby mezi našimi národy vládly přátelské vztahy, abychom obchodně i charitativně přispívali k odstranění tamní b...

21. 1. 2020

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh.

21. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Mezi obyvatelstvem Afghánistánu se nachází značné množství zbraní. Modleme se za zastavení černého obchodu se zbraněmi a za úplné odzbrojení civilního obyvatelstva, které by přispělo k zvýšení bezpečnosti.

20. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do Afghánistánu. Modleme se za zdravý rozum našeho obyvatelstva, aby uposlechlo tohoto varování a nikdo se na vlastní pěst nepouštěl do individuálního dobrodružství.

19. 1. 2020

Dívčí parta

Od 15 hodin s Aničkou Vobeckou na faře.

19. 1. 2020

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

19. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Kromě nelegálního obchodu s narkotiky Afghánistán sužuje též korupce, zpronevěra veřejného majetku a ilegální těžba minerálů. Modleme se za probuzení svědomí všech lidí, kteří mají účast na těchto zločinných praktikách...

18. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Katolická církev není na území Afghánistánu oficiálně povolena a přestup ke křesťanství je přísně zakázán. Modleme se za všechny křesťany, kteří i přes tyto zákazy v zemi vykonávají misijní nebo charitativní činnost, ab...

17. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Území Afghánistánu tvoří krásná příroda a drsné skalnaté hory. Modleme se za lidi, kteří každoročně odcházejí do hor nedostatečně připraveni, a stávají se tak obětí přírodních i lidských katastrof.

16. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánistán produkuje většinu opia ve světě. Modleme se za lidi, kteří podléhají drogám, aby se vymanili z této závislosti a řešení svých problémů hledali a nacházeli nejen u odborníků, ale i v silných přátelských vztazích...

15. 1. 2020

Biblický večer

DVANÁCT KMENŮ IZRAELE Isachar je houževnatý osel: ulehl mezi ohradami. Když viděl příjemné spočinutí i žírnou pastvu té země, sklonil šíji, nechal se obtížit. Tak se stal otrokem. Dan bude soudit svůj lid jako člen kmenů Izra...

15. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Podle OSN přes 13 milionů Afghánců trpí akutním nedostatkem potravin. Modleme se nejen za tyto hladovějící, ale i za sebe, abychom nevyhazovali žádné jídlo a mírnili se ve vybíravosti a přejídání.

14. 1. 2020

Úklid kostela po Vánocích

Stejně, jako se kostel sám nepřipraví na Vánoce, je nutná naše pomoc i při povánočním úklidu. V loňském roce nás bylo tolik, že nám celá akce trvala asi hodinu, a stihli jsme nejen odzdobit a vynést stromky, ale je i rozřezat, dá...

14. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu aktuálně umírá 11% novorozenců. Modleme se za bohaté země, aby místo financování zbrojařských zájmů podpořily stavbu a zařízení nových nemocnic a porodnic.

13. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Častými způsoby atentátů v Afghánistánu jsou sebevražedné útoky. Modleme se za afghánské rodiny, aby už v nich byly děti vychovávány tak, aby měly v úctě životy ostatních lidí i své vlastní.

12. 1. 2020

Sbírka na sirotčinec v Kábulu

Dnešní neděli po mši se koná sbírka na pomoc sestrám Matky Terezy, které provozují sirotčinec v Kábulu - v zemi není možné vyznávat jiné náboženství než islám, proto zde vystupují nikoli jako řeholnice, ale jako zdravotní sest...

12. 1. 2020

Příprava k biřmování

Zatímco ve východní tradici se udělují svátosti křtu, biřmování a eucharistie společně, západní tradice tyto svátosti oddělila, aby více zvýraznila jejich odlišnost: zatímco křest je jakýmsi zahájením života s Bohem, eucharis...

12. 1. 2020

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

12. 1. 2020

Setkání rodičů prvokomunikantů

Od 18.30.

12. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Obyvatelstvo Afghánistánu netvoří jeden národ, ale větší či menší kmenové svazy, které se domlouvají více než dvaceti jazyky. Modleme se za veškeré obyvatelstvo země, aby paštunská většina neutiskovala ostatní národnostní a...

11. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

O politický i vojenský vliv na území Afghánistánu se dlouhodobě přetahují zejména Rusko a Spojené státy. Modleme se za všechny světové velmoci, aby svou sílu a moc nepředváděly vojensky, ale využily všechny prostředky pro nasto...

10. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

V Afghánistánu bylo zrušeno otroctví teprve roku 1923. Modleme se za lidi, kteří byli na území Afghánistánu uneseni a o nichž příbuzní nemají žádné zprávy, aby se jejich únosci ozvali a začali vyjednávat o jejich propuštění...

9. 1. 2020

Zasedání ERF

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.

9. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Právě na území Afghánistánu vzniklo roku 1994 hnutí Tálibán, které dočasně nastolilo v zemi mír a začalo tvrdě vyžadovat poslušnost striktnímu výkladu koránu. Modleme se za všechny věřící jakéhokoli náboženství, aby se j...

8. 1. 2020

Biblický večer

JAKUBŮV POHŘEB A JOSEFOVA SMRT Když dorazili do Goren-Atadu, který je za Jordánem, spustili tam velký a žalostný nářek. A Josef uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. Místní kanaánští obyvatele uviděli tryznu v...

8. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Nezávislost Afghánistánu byla mezinárodně uznána 19. srpna 1919. Modleme se za to, aby současní i budoucí vládci země nevnucovali svou politiku a náboženství jiným státům a národům, a uznávali jejich nezávislost.

7. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Afghánistán je už od roku 1978 místem světového konfliktu, během těchto let zemřelo více než 600.000 místních obyvatel. Modleme se za rodiny, které přišly o své členy, aby v sobě nechovaly nenávist a touhu po pomstě, a tím př...

7. 1. 2020

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

6. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

6. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Na slavnost Zjevení Páně si povídáme a začínáme se modlit za Afghánistán. Země, o níž se v posledních letech píše, mluví a jedná velmi často. Země, kde válka, smrt a chudoba nejsou prázdným pojmem. Země, o kterou se z různýc...

6. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně

Dnes mše v 17.30 hodin.

5. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

5. 1. 2020

Vánoční hra pro děti a dospělé

Ing. Jan Novák je civilním povoláním sice lesním inženýrem, ale jeho srdce kromě lesů patří loutkovému divadlu – jako režisér i herec Říše loutek je nositelem řady významných ocenění, naposledy Ceny Ministerstva kultury za rok...

5. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Více informací v lednovém časopisu Gothard.

3. 1. 2020

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

3. 1. 2020

Zádušní mše za P. Rajmona

Postupně se chceme modlit za všechny kněze, kteří u Sv. Gotharda sloužili - dnešní večer budeme myslet a modlit se za P. Miroslava Rajmona (narozen 26.3.1919), od jehož smrti uplynulo dnešního dne 27 let (zemřel 3.1.1993)

1. 1. 2020

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

31. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

29. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

26. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

25. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

24. 12. 2019

Vánoční bohoslužby 2019/2020

http://farnostbubenec.cz/index.php?odkaz=bohosluzby&podnabidka=adventni_a_vanocni_doba

22. 12. 2019

Výzdoba kostela a stavění stromků

Akce proběhne po druhé nedělní mši. Budeme vděčni za pomoc! Zn. čím více (lidí a rukou), tím dříve a rychleji (hotovo).

22. 12. 2019

Pobožnost u hrobu P. Michala Kimáka

Sraz je ve 14.45 před strašnickým krematoriem.

20. 12. 2019

Návštěvy starých a nemocných

Budou probíhat od 9 hodin.

19. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

18. 12. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 47-49 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

17. 12. 2019

Vánoční zpovídání

Od 15 hodin budou zpovídat 2 kněží.

15. 12. 2019

Staročeské roráty

při nedělní mši v 9 hodin.

15. 12. 2019

Dívčí parta

V neděli od 15.30 se sejde dívčí parta s Aničkou Vobeckou a na faře společně upečou perníčky.

14. 12. 2019

Sobota pro muže

Žádný strach, tentokrát budou manželé a tatínkové v dobré společnosti: sraz je ve 13 hodin na faře, kde proběhne adventní duchovní obnova na téma S Janem Křtitelem u Jordánu. Po dvou hodinách přednášky a tichého rozjímání se ...

12. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

11. 12. 2019

Biblický večer

POSLEDNÍ DNY JAKUBA Jakub Josefovi řekl: „Nyní oba tví synové, kteří se ti narodili v egyptské zemi ještě předtím, než jsem k tobě přišel do Egypta, budou mými, Efraim a Manases budou mojí stejně jako Ruben a Simeon. Děti, je...

6. 12. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

5. 12. 2019

Svatomikulášský večer

Možná přijde i sv. Mikuláš... Dnes po 17.30. Mše tento den jako obvykle od 6.30 - roráty při svíčkách.

5. 12. 2019

Roráty při svíčkách

Pravděpodobnost, že se budeme na ranní mši brodit sněhem, je velmi malá; naopak je velmi pravděpodobné, že se nám nebude chtít překonávat lenost a do studené tmy brzy ráno vstávat. Advent je však obdobím dobrých skutků a přemáh...

4. 12. 2019

Biblický večer

SETKÁNÍ S FARAONEM Tu Josef uvedl k faraonovi svého otce Jakuba a představil mu ho a Jakub faraona pozdravil. Faraon se Jakuba zeptal: „Kolik ti je let?“ a Jakub faraonovi odpověděl: „Let mého pobytu na zemi bylo sto třicet, má lét...

1. 12. 2019

Mše sv. na Karlštejně

V kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně od 14.00 hod. V rámci mše sv. bude požehnán adventní věnec na hradě a donesené věnce přítomných. Mši sv. za Karla IV., za naše politiky a za dar víry pro náš národ budou sloužit kanov...

1. 12. 2019

Strom splněných přání

Na první adventní neděli připravujeme poprvé společně s MČ Praha 6 velkou adventní akci – dárkem do 1 000 Kč budeme obdarovávat konkrétní nuzné a potřebné na Praze 6; rozsvícení vánočního stromu na Kulaťáku tak bude doprová...

1. 12. 2019

Žehnání adventních věnců

Věnce budou požehnány při obou mších. Před začátkem mše své věnce položte před oltář.

27. 11. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ Genesis 42-46 Společné úvahy nad biblickými texty, přečtenými v předchozích týdnech, vzájemné sdílení myšlenek a poznatků. Učíme se samostatné práci s a nad biblickými texty i na základě výkladu, jen...

24. 11. 2019

Strom splněných přání

Na první adventní neděli připravujeme poprvé společně s MČ Praha 6 velkou adventní akci – dárkem do 1 000 Kč budeme obdarovávat konkrétní nuzné a potřebné na Praze 6; rozsvícení vánočního stromu na Kulaťáku tak bude doprová...

24. 11. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

20. 11. 2019

Biblický večer

TŘETÍ CESTA DO EGYPTA Jakub tedy vyšel z Beršeby. Izraelovi synové vezli svého otce, své děti a ženy na vozech, které faraon poslal. Vzali s sebou i svá stáda a svůj majetek, který získali v Kanaánu. Genesis 46 Na rozdíl od...

15. 11. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

13. 11. 2019

Biblický večer

SMÍŘENÍ S BRATRY Josef řekl svým bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec je tedy naživu?“ Bratři však úžasem a zděšením nebyli schopni odpovědi. Josef bratry vybídl: „Pojďte blíž.“ Genesis 45 Nejde pouze o dramatický ...

8. 11. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

8. 11. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

7. 11. 2019

Aktivní senioři

Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít ve čtvrtek ...

6. 11. 2019

Biblický večer

DRUHÁ CESTA DO EGYPTA Rychle složili vaky na zem a každý otevřel svůj. On je postupně prohledal, od nejstaršího po nejmladšího. Pohár se našel v Benjaminově vaku. Tehdy si roztrhli šaty, každý naložil vak na svého osla a vrátil...

6. 11. 2019

Maminky s dětmi

Vezměte s sebou své ratolesti a přijďte na faru ve středu dopoledne od 10 hodin, kdy si maminky na tzv. mateřské dovolené chtějí spolu popovídat, poradit se, něco hezkého udělat, a přitom si možná sdělit i své výchovné zkušenost...

4. 11. 2019

Společná modlitba

Bez Božího požehnání marné je naše namáhání, věděli už naši předkové. Za poslední roky přibylo v naší farnosti hodně nových akcí a pravidelných aktivit, s čímž však zároveň narůstá nebezpečí vyhoření a únavy těch...

2. 11. 2019

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Podle naší víry si můžeme vzájemně pomáhat nejen během tohoto života, ale i po smrti: Bůh počítá s naší láskou, s níž se za zemřelé modlíme a přimlouváme se za ně. Právě pro tuto lásku, o níž Bůh ví dávno předtím, n...

1. 11. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

V pátek 1. listopadu si v církvi připomínáme zasvěcený svátek Všech svatých, jenž není jen dnem oslavy těch, kteří již dosáhli slávy vzkříšení, ale i dnem modlitby za nás, kteří jsme k tomuto cíli povoláni. Myslet si, že s...

31. 10. 2019

Aktivní senioři

Vendulka už má připraveno plno nápadů, čím vším mohou být nejen postarší dámy, ale i případní zájemci z řad pánů seniorů užiteční. Všichni, kteří nechtějí být pouze důchodci na plný úvazek, mohou přijít ve čtvrtek ...

31. 10. 2019

Pohřeb otce Michala Kimáka

V 9.30 U SV. ANTONÍNA V PRAZE - HOLEŠOVICÍCH. OTEC MICHAL KIMÁK ZEMŘEL V POZDNÍCH VEČERNÍCH HODINÁCH A PO DLOUHÉ NEMOCI ZAOPATŘEN SVÁTOSTMI DNE 24. ŘÍJNA 2019. PROSÍME O MODLITBY.

30. 10. 2019

Biblický večer

GENESIS 39-42 Společné úvahy nad uvedenými biblickými texty, myšlenky, otázky, vzájemné sdílení. K samostatné práci nad biblickými texty pomůže výklad předchozích týdnů. Večer vede Patrik Benda.

27. 10. 2019

Misijní neděle

Třetí neděli v říjnu církev slaví misijní neděli – je to den, kdy se spolu s ostatními věřícími modlíme za ty národy, které ještě neznají křesťanství anebo kde křesťané prožívají i v dnešní době útisk, nesvobodu a p...

25. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

23. 10. 2019

Biblický večer

PRVNÍ CESTA DO EGYPTA Josef byl správcem země. Právě on prodával obilí všem obyvatelům. Jeho bratři přišli a hluboce se mu poklonili. Když je Josef uviděl, hned je poznal, ale choval se k nim cize… Genesis 42 Obsah faraonový...

20. 10. 2019

Biřmování

Po křtu je to druhá významná svátost, zanechaná Ježíšem pro všechny, kteří jsou již pokřtěni a chtějí být ve světě dobrými a silnými svědky své víry. Slib, učiněný apoštolům, že jim pošle svého, Božího Ducha, aby to...

18. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

16. 10. 2019

Biblický večer

FARAONOVY SNY Minula dvě léta a faraon měl sen. Stál u Nilu. Najednou z Nilu vystoupilo sedm krav. Byly pěkné na pohled a vykrmené. Začaly se pást na mokřině. Za nimi vystoupilo sedm jiných krav. Byly ošklivé na pohled a vyhublé. ...

13. 10. 2019

Farní charita

Začíná podzim a krátce poté zima – ne každý člověk je však na tato chladná a sychravá roční období připraven. Ať už vlastní vinou anebo v důsledku těžkých životních situací se ocitají v nouzové situaci i matky s dětmi, ...

11. 10. 2019

Společná modlitba růžence

Původ modlitby růžence je připisován svatému Dominikovi, jemuž to měla zjevit Panna Maria v roce 1214. Vložení rozjímavých tajemství z jejího života a ze života Ježíše je spojován s kartuziánem Dominikem Pruským na počátek 15....

9. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF VE VĚZENÍ Jedné noci měli oba (číšník i pekař) sen – každý z nich měl určitý smysl pro číšníka a pro pekaře egyptského krále, dva vězně v žaláři. Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou rozrušení. ...

7. 10. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

6. 10. 2019

Sčítání věřících

Velmi prosíme, kdybyste tuto neděli přišli – pokud možno – do našeho kostela, pokud se cítíte být součástí bubenečské farnosti, protože jde o důležité podklady pro informace o životě farnosti. Děkujeme!

6. 10. 2019

Sbírka na splátku půjčky

Po obou nedělních mších proběhne pravidelná měsíční sbírka na splátku nedávno zrekonstruované fary.

5. 10. 2019

Farní brigáda

Práce na farní i kostelní zahradě, vynášení nepořádku, prořezané stromy, štípání dříví, první velký úklid fary, stěhování starého nábytku atd. Začátek je v 9 hodin.

4. 10. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Naši předkové se nepouštěli do žádného díla a žádné důležité práce, aniž by si nevyžádali Boží požehnání. Než začali bydlet v novém domě, kněz jim příbytek přišel požehnat, než se začalo osévat pole, modlili se sp...

4. 10. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

2. 10. 2019

Biblický večer

JOSEF V POTIFAROVĚ DOMĚ Josef žil v domě svého egyptského pána. A jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všechno, co dělá, Hospodin provází zdarem. Tak si Josef získal jeho přízeň a směl mu přisluhovat. Dokonce ho ustanov...

30. 9. 2019

Angličtina pro předškoláky

V čase od 16.15 hodin; formou hry povede lekce Eva Kličková.

29. 9. 2019

Sbírka na církevní školství

I když není křesťan povinen své dítě přihlásit do církevní školky nebo školy, tam, kde jsou pro to vhodné podmínky (tzn. nejen dostatek věřících, ale především dostatek věřících a odborně vzdělaných učitelů) církev dop...

29. 9. 2019

Dívčí parta

Děvčata od 10 do 18 let mají 16 hodin svou dívčí partu, kromě příjemného povídání budou také malovat na plátěné tašky!

24. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

22. 9. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Při křtu dětí slibují jejich rodiče i kmotři jak před Bohem, tak i před církví a hlavně svým vlastním svědomím docela vážný závazek. Rozhodují o budoucnu svého dítěte, aniž by se ono k tomu mohlo samo vyjádřit. Právě prot...

22. 9. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

17. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

17. 9. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře.

15. 9. 2019

Farní táborák

Není-li někdo odcestovaný nebo nemocný, neděli co neděli se obvykle schází členové farnosti každou neděli, aby se dozvěděli něco nového z Bible, ale rovněž proto, aby se povzbudili navzájem ve víře, případně si pomohli, kdyby ...

10. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

10. 9. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárné zasedání. Děkujeme!

8. 9. 2019

Veni Sancte

Všichni víme, že ke školnímu roku patří nejen čas, který žáci, studenti, učitelé (ale i rodiče nebo prarodiče) tráví v budově školy, ale i ten, který slouží na přípravu. Odejít na hodinu nebo dokonce na zkoušku, aniž bychom...

6. 9. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Po letní pauze se do kostela navrací klasický řád bohoslužeb, tedy nejen i další mše svaté, které v červenci a srpnu chyběly (úterý 17:30, čtvrtek 6:30, neděle 10:30), ale i některé pravidelné aktivity. Hned v úvodu měsíce, na ...

6. 9. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

5. 9. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání ERF. Děkujeme!

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho...

3. 9. 2019

Modlitba růžence

Ode dneška každý týden od 17 hodin se modlíme za nemocného otce Michala Kimáka.

1. 9. 2019

Opět dvě nedělní mše

S měsícem září se opět vracíme k pravidelnému bohoslužebnému řádu, již tuto neděli se tedy sejdeme na obou mších, přičemž ta druhá (10:30) je víc zaměřena na rodiny s dětmi.

31. 8. 2019

Bohoslovec v zahraničí

Prosíme o modlitby za bohoslovce, který dnes odlétá na roční studijní pobyt do zahraničí. Děkujeme!

25. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

24. 8. 2019

Pouť rodin

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh pouti mladých rodin. Děkujeme!

20. 8. 2019

Příprava k manželství

V 18:30 začíná na faře podzimní přípravný kurz pro manželství - páry, které se ho chtějí zúčastnit, ať se co nejdříve přihlásí na emailovou adresu farnosti (farnost.bubenec@gmail.com).

18. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

15. 8. 2019

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o zasvěcený den, mše bude od 6.30 ráno!

14. 8. 2019

Otevřený kostel

Pro všechny, kteří se i o prázdninách chtějí ztišit nebo se v klidu zastavit na modlitbu před svatostánkem, je i dnes v čase 15:00 - 17:30 otevřený kostel sv. Gotharda.

11. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

11. 8. 2019

Příprava k biřmování

Po mši svaté pokračuje příprava letošních biřmovanců - svátost biřmování přijde do farnosti udělit biskup V. Malý v neděli 20. října 2019.

7. 8. 2019

Otevřený kostel

I dnešní odpoledne bude pro volnou návštěvu otevřený kostel sv. Gotharda; přijít můžete v čase 15:00-17:30.

4. 8. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

28. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

21. 7. 2019

Farní motorky

Již podruhé vyrazíme společně na svých motorkách nejen proto, že nás to baví, ale i proto, abychom se spolu modlili na několika místech v Čechách, na Moravě a tentokrát i v Rakousku a Maďarsku. Cílem je benediktinský klášter Pan...

21. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

17. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne (15:00 - 17:30) je otevřený kostel sv. Gotharda pro každého, kdo se v něm chce zastavit, sednout si nebo kleknout, přemýšlet, modlit se nebo jen tak být, prožít svou radost či vyplakat svou bolest...

14. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

13. 7. 2019

Farní cyklovýlet

Cílem je tentokrát hrad Karlštejn, sraz je na stanici metra Stodůlky ráno v 7:45!

9. 7. 2019

Letní provoz

Celé léto budou mše pouze ve středu a v pátek večer, v neděli bude mše pouze v 9 hodin. Otevřený kostel bude ve středu od 15 hodin.

7. 7. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

7. 7. 2019

Prázdninový provoz

V měsících červenec a srpen je nedělní mše svatá pouze jedna - v 9:00; pravidelný provoz (včetně mše v 10:30 pro rodiny s dětmi) začne opět v neděli 1. září 2019.

5. 7. 2019

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Dnešní slavnost slovanských věrozvěstů můžete prožít i mší svatou v Bubenči - začíná tradičně v podvečer v 17:30

3. 7. 2019

Otevřený kostel

I dnes odpoledne je otevřený kostel sv. Gotharda pro tichou návštěvu či modlitbu - od 15:00 do 17:30, kdy začíná mše svatá

30. 6. 2019

Sbírka na bohoslovce

Arcibiskupství pražské pořádá každoročně dvě sbírky na bohoslovce, tzv. Mikulášskou v prosinci a Svatopetrskou v červnu. Peníze, vysbírané při sbírce tuto neděli ve všech kostelích pražské arcidiecéze tak neslouží na pokryt...

29. 6. 2019

Slavnost sv. Petra a Pavla

Mše mimořádně v sobotu od 17.30 hodin.

28. 6. 2019

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Od 17 hodin pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu.

26. 6. 2019

Biblický večer

JUDA A TAMAR Když Juda uviděl Tamar, považoval ji za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě, a řekl: „Dovol prosím, abych k tobě vešel.“ Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Děj Bible se ...

24. 6. 2019

Narození sv. Jana Křtitele

Dnes mimořádně mše od 17.30 hodin.

23. 6. 2019

Te Deum

Nejen prosit, ale i děkovat má umět každý slušně vychovaný člověk. Tak nás to učili rodiče, tak to učíme děti i my. A toto pravidlo se týká nejen lidí, ale i Boha. Toho prosíme téměř denně za naše osobní i společenské pot...

20. 6. 2019

Mše sv. s adorací

Slavnost Božího Těla je letošním vyvrcholením pražského eucharistického kongresu, který svolal kardinál Dominik Duka: večerní mše svatá v katedrála začíná v 17 hodin, po ní následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzet...

18. 6. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

16. 6. 2019

Kurz první pomoci

Cca hodinový kurz se koná od 15 hodin.

16. 6. 2019

Setkání vedoucích

Žádná farní aktivita by nemohla existovat, kdyby ji někdo neměl na starosti a dostatečně včas ji nepřipravil nebo pak náležitě nezpropagoval či pečlivě nevedl. To se netýká pouze pravidelných aktivit, jakými jsou zkoušky pěveck...

14. 6. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

13. 6. 2019

Benefiční koncert

Druhou akcí ve spolupráci s evangelickým sborem v Dejvicích bude benefiční koncert evangelického pěveckého sboru s africkým sborem.

12. 6. 2019

Biblický večer

Tu Izrael řekl Josefovi: „Zdalipak nepasou tvoji bratři v Šekemu? Pojď, rád bych tě za nimi poslal.“ On mu odvětil: „Tu jsem.“ Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku, a podej mi zpráv...

9. 6. 2019

První svaté přijímání dětí

8 dětí z naší farnosti poprvé přistoupí ke sv. přijímání, a to při mši v 10:30.

8. 6. 2019

1. zpověď dětí

8. 6. 2019

Přijetí do katechumenátu

V katedrále od 16:30.

7. 6. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

5. 6. 2019

Biblický večer

Ezau pak vzal své ženy, syny a dcery i všechny lidi svého domu, stádo a všechen dobytek i všechen majetek, jehož v kenaanské zemi nabyl, a odešel od svého bratra Jákoba pryč do seírské země. Opět se nám na scénu dostává star...

31. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

31. 5. 2019

Tisíckráte tisíc

Tento měsíc se nebude konat sbírka na rekonstrukci fary. Kdo se chce do akce zapojit, může si vzít z kostela domů letáček, položený vzadu za lavicemi.

29. 5. 2019

Ekumenická bohoslužba

Otevřením nově zrekonstruované fary končí naše neobvyklá spolupráce s evangelickým sborem v Dejvicích, kde jsme mohli využívat jejich sborové prostory. Tuto etapu ukončíme dvěma akcemi: tou první je právě společná ekumenická bo...

26. 5. 2019

Požehnání nových prostor farního komunitního centra

Přijde mezi nás apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Mše v 10:30, NENÍ MŠE V 9 HODIN!!!

24. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

24. 5. 2019

Noc kostelů

Prosíme všechny, kdo mohou pomoci (s organizací, hlídáním kostela i s napečením malého občerstvení pro návštěvníky), ať se přihlásí u Dagmar Dynybylové (viz webové stránky).

22. 5. 2019

Biblický večer

PROROK Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka." Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospod...

19. 5. 2019

Sbírka na arcidiecézi

Tzv. svatojánská sbírka na pražskou arcidiecézi představuje jeden z několika podílů farníků ze všech farností na výdajích pražského arcibiskupství. Peníze, vysbírané v kostelích tuto neděli, tedy nezůstávají na účtech farn...

17. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

15. 5. 2019

Biblický večer

BIBLICKÉ PRAMATKY Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debóra, povst...

14. 5. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

12. 5. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

12. 5. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

11. 5. 2019

Albánská mše

Od 11 hodin v našem kostele.

10. 5. 2019

Májová pobožnost

Dnes od 17 hodin.

10. 5. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

5. 5. 2019

Farní pouť

Hostem bude P. Jiří Korda, po mši svaté pak bude možnost společně pobýt na kostelní zahradě, kde bude postavený stan. Jídlo a nápoje se budou přebírat přede mší svatou v čase 9:30-10:15. MŠE V 9 HODIN ODPADÁ.

4. 5. 2019

Svatá Hora

Při mši v 11:30 bude náš bohoslovec Michal Hladík přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Hlavním celebrantem je Dominik kardinál Duka.

3. 5. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

1. 5. 2019

Farní vycházka rodin

V 10 hodin je sraz na Nádraží Podbaba. Rodiny pojedou vlakem do Roztok a poputují přes Žalov do Úholiček.

28. 4. 2019

Pouť ke sv. Jiří v Libušíně

Poutní mše ve starobylém kostelíku začíná v 16.00. Putování pro děti s hrami začíná ve 13.00 u kostela v Kladně - Rozdělově. Hlavním celebrantem bude P. Miloš Szabo, Th.D.

24. 4. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO PUTOVÁNÍ I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu slovy: "Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael." A dal mu jméno Izrael. Poté, co Jakubovi synové S...

18. 4. 2019

Není ranní mše

Koná se pouze Missa chrismatis se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9.30 hodin. Doporučujeme nechat si časovou rezervu s ohledem na kontroly na Hradě.

18. 4. 2019

Zavřený kostel

Výjimečně bude kostel otevřený až před večerními obřady.

16. 4. 2019

Zpovídání před Velikonocemi

Zpovědní služba otců Vladimíra Málka a Miloše Szabo v čase 15:00-18:00 pro všechny, kteří se před svátky chtějí smířit s Bohem i mezi sebou navzájem. Výjimečně se nekoná modlitba růžence za otce Michala Kimáka.

16. 4. 2019

Odpadá náboženství

15. 4. 2019

Mše sv.

Od 17:30.

14. 4. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

13. 4. 2019

Žehnání motorek

Všichni motorkáři jsou zváni na společnou akci v létě, je již ale potřebné přihlásit se u Michala Hladíka (motorkari@farnostbubenec.cz); zahájení sezony bude v sobotu 13.4. na letišti v Panenském Týnci, kde otec Miloš požehná mot...

12. 4. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

12. 4. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

10. 4. 2019

Biblický večer

MOUDROST Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout, a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s up...

9. 4. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

7. 4. 2019

Třetí skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodla jedna dospělá katechumenka Anička Macurová. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétní...

7. 4. 2019

Otevřená fara

V čase 15:00-18:00 bude otevřena rekonstruovaná fara k prohlídce všem farníkům; požehnání nových prostor farního komunitního centra se bude konat v neděli 26.5., kdy mezi nás přijde apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

5. 4. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

5. 4. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

3. 4. 2019

Biblický večer

ZNEUCTĚNÍ DINY Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla navštívit místní dívky. Když jí uviděl Šekem, syn knížete té země, vzal si jí násilím, spal s ní, a tak jí zneuctil. Další z těžko pochopitelných biblický...

2. 4. 2019

Odpadá náboženství

31. 3. 2019

Sbírka na Arcidiecézní charitu

Sbírka proběhne během obou mší.

31. 3. 2019

Vojenská mše

K poctě bl. Karla I. Rakouského. Od 9 hodin.

29. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

29. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

27. 3. 2019

Biblický večer

JAKUBOVO SETKÁNÍ S EZAUEM Jakub pokojně dorazil do kanaánského města Šekemu a utábořil se před městem. Potom postavil oltář a nazval jej ´El je Bůh Izraele´. Zdá se, že příběh dvojčat Jakuba a Ezaua končí šťastně – ...

26. 3. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

25. 3. 2019

Slavnost Zvěstování Páně

Mše od 17:30.

24. 3. 2019

Pomazání nemocných

Každý, kdo se ocitá v ohrožení života buď vážnou nemocí nebo stářím (kdy bez léků by pravděpodobně brzy umřel), dostává přímo od Ježíše nabídku přijmout svátost nemocných. Podmínkou je kromě výše popsaného stavu a v...

23. 3. 2019

Postní duchovní obnova

Jeden z nejvyhledávanějších pražských kazatelů, redemptorista Petr Beneš, zavítá do bubenečské farnosti, aby svými promluvami, modlitbou i svátostí smíření doprovodil každého z nás, kteří se toto sobotní dopoledne rozhodneme p...

22. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

22. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

20. 3. 2019

Povídání o Panamě

Srdečně zveme! - s bohoslovcem Michalem Hladíkem a kameramanem Janem Hellerem.

19. 3. 2019

Slavnost sv. Josefa

Mše v Bubenči začíná v 17:30.

17. 3. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

17. 3. 2019

Druhé skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

17. 3. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

16. 3. 2019

Pěší pouť do Hájku

Není to jen vycházka do přírody ani pouhá společná modlitba – společné překonávání překážek během 16 km poutě, nějaké postní předsevzetí i několik minut mlčení: možná i vy máte za co Bohu děkovat nebo ho za co odprosit...

15. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

15. 3. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

13. 3. 2019

Biblický večer

JAKUB MÁ STRACH ZE SVÉHO BRATRA Jakub si řekl: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka… nezasloužím si všechno tvé milosrdenství… vysvoboď mě prosím z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se…“ Když se Jakub blí...

10. 3. 2019

První skrutinium

Z letošní skupiny hledačů se pro křest o Velikonocích v naší farnosti nakonec rozhodli dva dospělí katechumeni – Anička a Jakub. Křest je však nejen událost, odehrávající se mezi člověkem a Bohem, ale i zařazení do konkrétníh...

10. 3. 2019

Křest

Svátost křtu bude udělena malému Peterovi Páleníkovi, synovi mladých kostelníků, a to při mši v 10:30.

8. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás vol...

8. 3. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

7. 3. 2019

Společné zasedání PRF a ERF

Prosíme o modlitbu za zdárný průběh.

6. 3. 2019

Popeleční středa

Dnes je den přísného půstu, začátek čtyřicetidenního postního období: každý, kdo se rozhodne něco ve svém životě změnit, očistit svůj život od některé nepravosti anebo zrekonstruovat jakýkoli nabouraný vztah, může se v tent...

6. 3. 2019

Postní kasička

Po celou postní dobu je možné přispět do postní kasičky umístěné v kostele.

3. 3. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Dnes opět proběhne po obou mších.

1. 3. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

27. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV NÁVRAT Když se zeťovi, který je navíc z cizí země, začne dařit lépe než tchánovi, je problém v jejich vzájemném vztahu doslova na spadnutí. A přesně to se stane Jakubovi: Lában, otec jeho dvou manželek, se s nelibostí d...

26. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

25. 2. 2019

Farní charitní akce

Sejdeme se na adrese Žitná 51 v 17.30, kde pomůžeme připravit teplé nápoje pro lidi bez domova, poté se odebereme do kostela sv.Štěpána, kde se pomodlíme. V 19 hodin se přesuneme k bezdomovcům, kde pomůžeme rozdat jídlo a nápoje. K...

24. 2. 2019

Haléř sv. Petra

Tradice vznikla v 8. století mezi anglickými křesťany, kteří se rozhodli podpořit ze svých příjmů římskou církev, která jménem celé katolické církve pak pomáhá těm nuznějším. V roce 1871 papež Pius IX. tuto tradici, která s...

17. 2. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

15. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

8. 2. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

7. 2. 2019

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

6. 2. 2019

Biblický večer

JAKUBOVY ŽENY Už první věty 29. kapitoly knihy Genezis vyvolávají řadu otázek: proč začíná věta obratem, že se „Jakub postavil na nohy“? Má nějaký význam, že se odvalil studniční kámen teprve poté, co se u studny shromáž...

3. 2. 2019

Svatoblažejské požehnání

Jedno z mála tradičních požehnání, které i po liturgické reformě druhého vatikánského koncilu zůstalo jako alternativa ke společnému požehnání na závěr mše: kněz se zkříženými svícemi uděluje jednotlivcům osobní požehn...

3. 2. 2019

Žehnání svící

Proběhne při mši v 9 hodin.

3. 2. 2019

Žehnání křestních svící prvokomunikantů

Při mši v 10:30 proběhne žehnání křestních svící dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.

3. 2. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Pravidelní sbírka proběhne po obou nedělních mších.

1. 2. 2019

Setkání mládeže

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let). Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechismem kato...

1. 2. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

30. 1. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV SEN „Když se Jakub probudil ze snu, usoudil: ´Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.´“ Jakub je na útěku a zastavuje se na pohanském posvátném místě. Před spaním si klade pod hlavu kámen – předmět...

27. 1. 2019

Koncert podané ruky

Již tradičně se v době, kdy se mají věřící více zamýšlet nad tím, co dělají pro jednotu křesťanů, v Bubenči koná koncert, který může potěšit nejen nás od Sv. Gotharda, ale i všechny, kteří přijmou naše pozvání. A pozv...

25. 1. 2019

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

23. 1. 2019

Biblický večer

IZÁKOVO POŽEHNÁNÍ JAKUBOVI „Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: ´Požehnej také mě otče!´ On ale řekl: ´Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.´“ Když se Izák chystá po...

22. 1. 2019

Zasedání PRF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh dnešního zasedání PRF.

20. 1. 2019

Setkání ministrantů

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem od 15 hodin.

16. 1. 2019

Biblický večer

IZÁK A ABÍMELEK „Pastýři z Geraru se začali přít s Izákovými pastýři a říkali: ´Ta voda je naše!´ Izák tu studnu pojmenoval Esek, protože se tam s ním hádali.“ Jako bychom to již kdysi četli: nejenže se Izákovi pas...

15. 1. 2019

Příprava k manželství

Večer pro všechny, kteří uvažují o vstupu do manželství v naší farnosti nebo v našem kostele, i když možná ještě neznají přesný termín svatby. Setkání se koná na adrese Z. Wintra. Pater počká do 18:30 u kostela, na dané a...

13. 1. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je p...

13. 1. 2019

Sbírka na rekonstrukci fary

Tento měsíc výjimečně až druhou neděli, a to jako obvykle po obou mších.

13. 1. 2019

Příprava ke křtu dítěte

Mohou přijít rodiče i v těhotenství. Začínáme v 17 hodin v kostele.

13. 1. 2019

Setkání rodičů prvokomunikantů

Začínáme v 18:30 v kostele.

13. 1. 2019

Víkend mladých rodin

Cílem tohoto výletu do Broumovských skal a následně v neděli návštěva poutní svatyně v polských Wambierzycích je nejen společná mše a modlitba, ale především neformálně poznat další mladé rodiny (ty, kde je aspoň jedno dítě...

9. 1. 2019

Biblický večer

MOUDROST Biblický večer vede bohoslovec Michal Hladík. Moudrostí oplývají králové a Honzové v pohádkách, ale přesto moudrost není něčím smyšleným, čeho v reálném životě nelze dosáhnout. Z mudroslovných knih Písma ví...

8. 1. 2019

Úklid kostela po Vánocích

Stejně jako před Vánoci, tak i po skončení vánoční doby je vhodné, aby se sešla farní rodina, pro kterou je kostel sv. Gotharda velmi důležitý a společně odklidila a vynesla stromky, uložila zpět do skříně stojany a osvětlení, ...

6. 1. 2019

Tři králové

Při obou mších bude žehnána voda, křída a kadidlo a po nich je možné nechat si požehnat zlaté nebo jiné náboženské předměty. Při druhé mši v 10:30 budou křtiny Jana Žďárka. Po obou mších proběhne Tříkrálová sbírka.

5. 1. 2019

Hledáme koledníky

zejména rodiče - přihlašte se s dětmi u Terky Neradové: 734 326 354; neradova.tereza@centrum.cz

4. 1. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

1. 1. 2019

Matky Boží Panny Marie

Mše v 9 a 10:30 hodin. Jde o zasvěcený svátek.

1. 1. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském ...

31. 12. 2018

Poděkování na konci roku

Pokud máte za co děkovat anebo proč Pána Boha odprosit, přijďte do našeho společenství večer v 17:30, abychom touto bohoslužbou ukončili uplynulý rok 2018.

30. 12. 2018

Obnovení manželských slibů

Obnovit slib lásky, úcty a věrnosti mohou všechny přítomné páry (příp. doprovázeny svými dětmi nebo další rodinou) na obou mších - v 9:00 i v 10:30

28. 12. 2018

Poslední společné nešpory

Srdečně zveme v 17 hodin na poslední společnou modlitbu večerních chval (nešpor) v kostele sv. Gotharda. V roce 2019 se vracíme k původnímu zpovídání přede mší svatou od 17.00 - s výjimkou prvních pátků, kdy společně poklekneme ...

27. 12. 2018

Ranní mše

Obvykle jako každý jiný čtvrtek, i tento vánoční (dnes navíc svátek sv. Jana Evangelisty) je u Sv. Gotharda ranní mše v 6:30

26. 12. 2018

svátek sv. Štěpána

Dnes je pouze jedna mše svatá - v 9:00

25. 12. 2018

Boží Hod vánoční

Vánoční stromky, koledy, jesličky... neodmyslitelná součást vánočních svátků i v našem kostele sv. Gotharda. Na Boží Hod vánoční (25.12.2018) jsou mše svaté jako v neděli, tj. v 9:00 a v 10:30; na druhý vánoční svátek (sv. ...

24. 12. 2018

Půlnoční mše

Jak jinak ukončit Štědrý den, než právě půlnoční mší svatou - přesně o půlnoci, již tradičně u nás v Bubenči doprovázenou Českou mší vánoční od J. J. Ryby

23. 12. 2018

Čtvrtá adventní neděle

Poslední neděle letošního adventu, můžete přijít společně s ostatními farníky rozsvítit poslední svíčku na adventním věnci a vyslechnout si Boží Slovo na dnešní den (9:00 nebo 10:30)

21.12. 2018

Návštěvy starých a nemocných

Vánoce a Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky, proto bychom měli udělat vše proto, abychom tyto dny trávili se svou pokrevní i farní rodinou. Ideální proto je, abychom si jak do svých rodin, tak do svých farností na tyto ...

20. 12. 2018

Potěšit druhé...

Pojďte zazpívat klientům LDN Na Slupi několik vánočních koled. Drobné dárky i kopie textů budou zajištěny, stačí přijet. Více info na neradova.tereza@centrum.cz.

20. 12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

18.12. 2018

Předvánoční zpovídání

Možnost svátosti smíření od 15 hodin. Zpovídat budou P. Miloš Szabo a P. Vladimír Málek.

14.12. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

13.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

12.12. 2018

Biblický večer

KNIHA ŽALMŮ Kniha žalmů je soubor 150 písní izraelského lidu, které zaznívaly většinou jako bohoslužební písně při různých příležitostech. I když je Židé nezařadili mezi nejposvátnější spisy Tóry, nikdy nepochybovali, ž...

9.12. 2018

Sbírka na bohoslovce

Možnost přispění při obou mších sv.

9.12. 2018

Dívčí parta od 16 hodin

Tentokrát se dozvíme něco o práci stylistky či módním nakupování.

8.12. 2018

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mše sv. v 9 hodin dopoledne.

7.12. 2018

Zasedání ERF

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání. Děkujeme!

7.12. 2018

Výstava Eucharistie 17:00

Možnost osobního setkání a rozhovoru s Ježíšem, který ve světě zůstává v podobě proměněného chleba.

6.12. 2018

Roráty při svíčkách

Pravidelně opět zazní latinský zpěv Rorate coeli. Opět bude nejen u kostela, ale i v kostele úplná tma a ranní adventní zamyšlení bude jako loni i letos probíhat při svíčkách.

5.12. 2018

Sv. Mikuláš

Slíbil, že po mši sv. opět po roce zavítá...

2.12. 2018

Mše sv. na Karlštejně

Odpoledne ve 14 hodin můžete zavítat na hrad Karlštejn, kde bude tentokrát nejen mše svatá koncelebrovaná karlštejnskými kanovníky, ale během ní zpívá náš farní pěvecký sbor pod vedením sbormistra Ondřeje Fajstavra. Připomíná...

2.12. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších.

2.12. 2018

1. neděle adventní

Před oběma nedělními bohoslužbami je možné přinést k požehnání adventní věnec.

30.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

30.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.11. 2018

Biblický večer

ANDĚLÉ V BIBLI „Bůh slyšel chlapcův hlas: Boží anděl zavolal na Hagar z nebe.“ Již několikrát jsme se v První Mojžíšově knize setkali s anděly. Střeží rád poté, co o něj člověk svým hříchem přišel, navštívili Ab...

23.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

23.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

22.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

21.11. 2018

Biblický večer

ZÁVĚR ABRAHÁMOVA CYKLU „Abraham vydechl naposled a zemřel v požehnaném stáří, jako stařec nasycený životem, a byl připojen ke svému lidu.“ Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě další manželku a po Izá...

20.11. 2018

Pastorační rada

Prosíme o modlitby za zdárný průběh zasedání PRF. Děkujeme!

18.11. 2018

Příprava rodičů ke křtu dítěte od 17:00

Rodiče, kteří touží pokřtít v naší farnosti své dítě, absolvují jedno společné setkání s knězem, kde se dozví o závazcích, které na sebe při křtu přebírají, o podmínkách pro kmotrovství, ale i o průběhu křestního ob...

18.11. 2018

Ministrantská schůzka

Společný program bubenečských ministrantů s jejich vedoucím Matějem Dynybylem.

16.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

16.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

15.11. 2018

Otevřený kostel 14 - 16 hodin

Každý čtvrtek bude kostel sv. Gotharda otevřen pro všechny, kdo se zde chtějí zastavit na soukromou adoraci, tichou modlitbu nebo jen tak, popovídat si s Bohem či sám se sebou. Bude nasvícený svatostánek a obraz svatého Gotharda a z rep...

14.11. 2018

Biblický večer

HLEDÁNÍ NEVĚSTY PRO IZÁKA „Zavazuji tě přísahou při Jahvovi, Bohu nebe a země, že nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, uprostřed nichž bydlím.“ V další kapitole První Mojžíšovy knihy se seznámíme se starodávn...

11.11. 2018

Sbírka na farní i arcidiecézní charitu

Peníze, které se vybírají v kostele během mše svaté do tzv. „kasiček“, jsou vždy po mši svaté pečlivě spočítány paní pokladní, podepsány zástupci ekonomické rady a farářem a odvedeny na běžný účet v bance. Nedělní sb...

9.11. 2018

Setkání mládeže od 18:30

Tento pátek se opět koná setkání mládeže (do 30 let) na faře. Farní společenství mladých nejen vzájemně sdílí své přátelství a kamarádství, ale rovněž se povzbuzuje v hledání Boha v dnešním světě. A diskutuje nad Katechi...

9.11. 2018

Nešpory 17:00

Každý pátek přede mší svatou, pokud v tom čase není jiná modlitba.

7.11. 2018

Biblický večer

KOUPĚ DĚDIČNÉHO POHŘEBIŠTĚ Sára se dožila sto dvaceti sedmi let, a zemřela v Kirjat-Arbě, to je v Hebronu, v kanaánské zemi. Abrahám zahájil smuteční slavnosti a nářek nad Sárou. Abrahám kupuje první půdu v zaslíbené zemi,...

6.11. 2018

Vikářská vizitace farnosti

Jednou ročně má okrskový vikář povinnost vizitovat sobě svěřené farnosti. Farnost sv. Gotharda v Bubenči patří pod II. pražský vikariát, kde je okrskovým vikářem P. Josef Ptáček. Jeho návštěva kromě kontroly stavu fary a kost...

4.11. 2018

Sbírka na rekonstrukci fary

Po obou nedělních mších je možnost přispět do kasičky ministrantovi stojícímu u hlavního vchodu do kostela.

2.11. 2018

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Jako v předchozích letech, i letos společně s celou církví (a v ní s naší farností) můžeme pomáhat nejen živým, ale i zemřelým: právě dobrý skutek (návštěva hřbitova) spojený se společnou modlitbou a sjednocením se s papež...

2.11. 2018

Setkání hledačů 18:30

Po Velikonocích se začala setkávat nová skupina dospělých lidí, kteří nejsou pokřtěni anebo po křtu jim nikdo víru nevysvětloval. Hledač je tedy ten, který hledá – pravdu o Bohu, o víře, o sobě samotném. A kněz není ten, kter...

28.10. 2018

Biřmování

Několik dospělých křesťanů přijme svátost biřmování z rukou pomocného pražského biskupa Wasserbauera. V tento den bude pouze jedna společná bohoslužba, a to v 10:30.

26.10. 2018

Modlitba růžence

Měsíc říjen je již několik staletí zasvěcen modlitbě růžence. V bubenečském kostele sv. Gotharda bude tento měsíc příležitost společně s knězem pokleknout, a právě touto modlitbou prosit Pannu Marii o přímluvu za různé př...

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.