22. 1. 2021

Setkání hledačů 18:30

Skupina, která začala svá hledačská setkání již na začátku září, pokračuje ve svém hledání katolické cesty k Bohu i dnešním večerním povídáním i nasloucháním.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.