7. 12. 2022

Farní "školka"

Ve středu dopoledne od 9 hodin je na faře farní školka, setkávání maminek s dětmi z farnosti!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.