16. 6. 2019

Setkání vedoucích

Žádná farní aktivita by nemohla existovat, kdyby ji někdo neměl na starosti a dostatečně včas ji nepřipravil nebo pak náležitě nezpropagoval či pečlivě nevedl. To se netýká pouze pravidelných aktivit, jakými jsou zkoušky pěveckého sboru, úklid kostela, setkávání mládeže, výuka náboženství či přípravy ke svátostem, ale i jednorázových akcí, ať už poutí, výletů nebo charity, jakož i výzdoby kostela nebo udržování aktuálních informací na vývěsce či webu. Jména jednotlivých vedoucích farníků najdete na www.farnostbubenec.cz, kvůli lepší vzájemné komunikaci se sejdou na zahradě nově zrekonstruované fary odpoledne v 17 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.