12. 3. 2021

Křížová cesta

Součástí křížových cest je putování od jednoho zastavení k druhému, spojené s fyzickou námahou, která má věřícím připomenout námahu a obtíže, které musel absolvovat náš Spasitel, když na cestě z Pilátova paláce na vrch Kalvárii nesl těžké neotesané břevno kříže, které se následně stalo jeho smrtelným ložem. Z důvodu minimalizování možného šíření nákazy v kostele letos bude putujícím za nás všechny pouze kněz: u každého ze čtrnácti zastavení poklekne, postojí a chvíli bude meditovat: témata úvah budou volena tak, aby provokovala, oslovovala a přinutila nás přemýšlet. Důležité je však přijít včas (tzn. nejpozději v 16:55), aby se zájemci o křížovou cestu včas a v bezpečných rozestupech posadili do kostelních lavic.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.