26. 11. 2023

Finanční gramotnost v praxi - přednáška v 17:00

Odpoledne v 17 hodin se koná opakovaná přednáška o finanční a ekonomické gramotnosti pro dospívající i dospělé, rodiče, páry a všechny, kdo nejsou sice bohatí, ale chtějí rozumně hospodařit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.