2. 5. 2022

Večer pro Burundi - Projekt Modlitba za svět

V pondělí 2. 5. pokračuje farní projekt Modlitba za bezpečný svět Modlitbou za Burundi. Úmysly na každý den jsou za kostelními lavicemi. Mše svatá za tento stát (17:30) a představení jeho reálií proběhne v kostele po mši svaté v 18:15 večer.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.