10. 11. 2021

Biblický večer

127. NÁVOD NA REALIZACI

Exodus 31,1–18

Popis příbytku, v němž si Bůh nalezl své zalíbení, jak se několikrát později bude v Bibli opakovat, je už na naše evropské poměry příliš dlouhý. Chtělo by to nějaký děj, nějaký příběh, který se snadněji chápe i přijímá, než se znovu zabývat nějakými předpisy a jejich výkladem. Písmo Svaté se však stále více odklání od toho, jak Bibli máme ve svých představách: už nejde o životy v dějinách a ponory do minulosti, Bohu jde o přítomnost, o aktuální okamžik. Ten máme prožít tak, jak si to On přeje. V každé době však hrozilo nebezpečí, že si člověk bude domýšlet, že existuje oblast, do které Bůh nemá co mluvit a kde si to může vykládat každý, jak chce. V dalších řádcích dostáváme jako čtenáři i posluchači jasně najevo, že jakási „inspirace“ Božím Duchem je potřebná pro jakoukoli činnost a řemeslo. Máme před sebou jakýsi bohoslužebný kosmos, v němž chce Bůh mít nejen určitý řád, ale postará se, aby ti, kteří tento řád mají realizovat, byli také vyzbrojeni příslušnou schopností.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.