21. 9. 2022

Biblický večer - středa 18:30

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

151. OČIŠŤOVÁNÍ PO MALOMOCENSTVÍ

Leviticus, kap. 14

Obřad očišťování je ve skutečnosti úřední prohlášení o tom, že je člověk opět čistý. V biblickém chápání nejde pouze o individuální verdikt vzhledem k jednotlivci, ale především o souhlas s tím, aby dotyčný mohl být opět součástí komunity, bez níž by nemohl přežít: právě obec věřících požívala Boží ochranu a příslib, že bude a zůstane vyvoleným Božím lidem, jejž Hospodin dovede do zaslíbené země. Kněží, kteří byli vybráni pro toto deklarování, nejsou lékaři ani čarodějové, jak to často bývalo u pohanů: u židů jde vysloveně o společensko-náboženský úkon, o návrat k Bohu i k ostatním lidem. Kněží se stávají nástrojem v Božích rukou, což nejen v době Starého zákona, ale i později v době církve, může být snadno zneužitelné. I přesto Bůh ví, co dělá. Popis celého obřadu je velmi složitý a nelze říct, zda se vůbec někdy takto prováděl a zda nejde pouze o souhrn jednotlivých úkonů, které se prováděly často nezávisle na sobě. Jako obvykle, ani tentokrát však nejde pouze o literu, ale o obsah.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.