25. 11. 2020

Biblická hodina - Vyjití z Egypta

Po dlouhých týdnech se opět scházíme na faře, abychom si prošli výkladem závěru 12. kapitoly Druhé Mojžíšovy knihy (Exodus).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.