23. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Jediným katolickým chrámem v Afghánistánu je kaple na italském velvyslanectví v Kábulu.
Modleme se za všechny katolické diplomaty v této zemi, aby společnými silami i návštěvou bohoslužeb vydávali svědectví o věrnosti své víře i Svatému Otci.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.