15. 8. 2023

Letní akce: Štrůdl na kostelní zahradě

Kdy: V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
Kde: Zahrada za kostelem po mši svaté v 17:30

Zmiňovaná slavnost patří mezi největší církevní svátky a její význam je zdůrazněn i tím, že je zařazena mezi devět tzv. zasvěcených dnů, které má křesťan prožívat jako neděli: sejít se s ostatními věřícími na modlitbě, slavit s nimi mešní liturgii, nepracovat pro výdělek, vyhýbat se těžké práci a hledat způsob, jak více potěšit někoho, kdo je sám anebo v nouzi. Pojďme se i v tomto vracet na začátek, kdy ještě přesně tento model křesťanství fungoval a zabíral. A navíc si to oživme něčím příjemným. Po skončení mše svaté bude otevřená kostelní zahrada a na stůl může přinést kdokoli z nás štrúdl, jak ho peče: sladký nebo slaný, s jakoukoli náplní. Budeme ochutnávat a povídat si. I to může být forma společného slavení církevního svátku.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.