22. 11. 2023

Biblický večer

22. listopadu 2023

183. DALŠÍ LÉVIJSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Numeri, kap. 17,16–18,32

I když Bůh nekompromisně vyžaduje od svého lidu poslušnost a podřízenost, znovu a znovu vysvětluje, proč je důležité, aby se nechal vést Jeho rozhodnutími a nerozhodoval se pouze podle svých vlastních představ a názorů. Do této kategorie posvátných textů lze zařadit část knihy Numeri, v níž se vracíme k některým ustanovením pro lévijce, zejména ty, kteří budou patřit k Áronovým potomkům a bude jim tedy svěřena kněžská a velekněžská služba pro celý Izrael, pro všechny kmeny. Jde o odpověď na námitku vzbouřenců, zda nejsou všechny kmeny na stejném stupni náležitosti ke svatému Bohu, když se jeden z nich a ještě část z tohoto kmene zvlášť „vyvyšuje“ nad ostatní. Stejně jako jindy, i nyní rozhoduje Bůh soudcovským způsobem, přičemž důležitou roli sehrají rodinné neboli kmenové hole. Ta Áronova jako jediná během noci rozkvete. Kapitola je ukončena trvalým nařízením o desátcích…

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.