21. 2. 2024

Biblický večer

21. února 2024

192. SVÁTEK TROUBENÍ A SLIBY

Numeri, kap. 29–30

První den sedmého měsíce je v židovském kalendáři zvláštní den, označený jako Den troubení anebo Den pokřiku. Zvláštnost této slavnosti je daná pořadím: sedmý měsíc zemědělského roku nazývaný tišri je zároveň počátkem roku liturgického a jeho první den je svátkem Roš ha-šana. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen celý svět, proto se od tohoto dne také začíná každoročně počítat nový rok. Svátkem Roš ha-šana začíná rovněž deset dnů pokání, které vyvrcholí Šabatem šabatů, tedy Dnem velkého smíření, Jom kipur. Biblická kapitola nepopisuje obsah a důvod slavení, je pouze doplněním již předtím řečeného o tomto svátku. Stejně jako další kapitola, která upřesňuje právní dopad slibů. V těchto doplňcích lze bezesporu spatřovat praxi již usazeného lidu, který uvádí do praxe to, co slyšel na poušti od Hospodina skrze Mojžíše.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.