16. 5. 2020

Nedělní mše sv.

Místo dvou nedělních mší můžete přijít na jednu ze čtyř: v sobotu 17:30 (s nedělní platností) a v neděli v 7:00, 9:00 a 10:30 (pro rodiny s dětmi).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.