5. 4. 2021

Velikonoční pondělí

Mše svatá bude večer v 17:30, kdy zahájíme společně modlitbu za Belize.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.