16. 2. 2022

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ
Exodus 1–39

Těsně před poslední kapitolou Druhé knihy Mojžíšovy, zvané Exodus, se přítomní společně zamyslí nad obsahem celé knihy: počínaje Mojžíšovým narozením až po poslední dny pod horou Sinaj. Proč je tato kniha oddělená od té první (Genesis) a proč končí právě teď, když – jak víme z jiných pramenů – Židé mají před sebou ještě dlouhých 40 let putování a jejich exodus je vlastně teprve v pouhém počátku? Boží Slovo se má sdílet, aby mohlo být účinné a šířilo se naším prostřednictvím dál do světa. A v tuto středu toho můžete být součástí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.