2. 2. 2020

Afghánistán po měsíci

Dnešní den je posledním, kdy se modlíme za Afghánistán - přijďte se podělit o své zážitky, informace, zkušenosti; do farního centra v 16 hodin přijde i řídící plukovník David Necid, jenž se účastnil vojenských operací v Afghánistánu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.