10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I pro ně máme nabídku, jak bez větší námahy mohou adventní čas prožít ve větší usebranosti a v modlitbě, a to spolu s dalšími věřícími. Společné modlitbě Bůh slíbil vyslyšení. A úmyslů, které bychom rádi Pánu Bohu předložili, je určitě i letos dost: nejen v našich rodinách, ale i v celé naší vlasti, dokonce i na celém světě. Každý adventní pátek večer se v 17:00 hod můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemusíte si s sebou nic nosit, vše již bude připravené a vytištěné.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.