1. 1. 2024

Nový rok

Padne na pondělí, jde o Bohu zasvěcený den, společně se můžeme sejít u Sv. Gotharda na mších v 9 anebo v 10:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.