10. 10. 2020

Nedělní mše svatá

Kvůli zhoršující se situaci v ČR je počet nedělních mší v Bubenči navýšen na čtyři: první z nich se koná již dnes večer v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.