5. 7. 2023

Slavnost Cyrila a Metoděje

V Lysolajích bude mše svatá u sester v 7:45 a v Bubenči v 17:30. Protože ve středu není jen státní svátek ale především slavnost svatých Cyrila a Metoděje.

I když se ve většině katolického světa svátek svatých Cyrila a Metoděje slaví 14. února, příp. 24. května v pravoslavných církvích, v českých zemích povolil papež Pius IX. od roku 1863 jejich svátek připomínat 5. července. Zmíněný rok byl podle tradice miléniem od jejich příchodu na Velkou Moravu a červencové datum nebylo zvoleno náhodou, i když s datem příchodu nemá nic společného. V té době již v Čechách rostl kult mistra Jana Husa, jeho svátek se připomínal 6. července a pro českou církev bylo důležité, aby obyvatelstvo mělo před očima správný křesťanský vzor a nezhlédlo se v buřičských tendencích husitského hnutí. Kromě Moravanů a Čechů si dnes ve stejný den připomínají slovanské věrozvěsty také Slováci a Chorvati. Letos si na ně vzpomeneme u Sv. Gotharda při mši svaté v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.