13. 10. 2023

Otevřený kostel pro ztišení, osobní modlitbu

V pátek před modlitbou růžence, která začne v 17:00, můžete už od 15:00 využít otevřený kostel. V 17:30 následuje mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.