3. 4. 2022

Třetí skrutinium katechumenů

Křest dětí či dospělých podle katolické věrouky není pouze rozhodnutí jednotlivce či jeho rodičů pro Ježíše Krista, jehož pak mohou po křtu poznávat v libovolné komunitě podle svého vlastního uvážení – je to rozhodnutí pro život s Ježíšem v podmínkách pozemského života, jenž se každému pokřtěnému pak nabízí v poznávání Božího Slova v Bibli, v dalších svátostech a v konkrétním společenství věřících, které pojí nejen jedna víra, ale i společná vzájemná pomoc při jejím praktikování. Katolická církev poslední století stále více volá po praxi prvotních křesťanů, kteří byli pro své okolí doslova zázrakem nikoli krásou svých chrámů a jiných památek, ale svými vzájemnými vztahy. Postupné přijímání svátosti křtu u dospělých je nejen připomínkou tohoto prastarého církevního zvyku, ale především pokusem svou víru a vzájemnost nežít pouze formálně

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.