29. 5. 2019

Ekumenická bohoslužba

Otevřením nově zrekonstruované fary končí naše neobvyklá spolupráce s evangelickým sborem v Dejvicích, kde jsme mohli využívat jejich sborové prostory. Tuto etapu ukončíme dvěma akcemi: tou první je právě společná ekumenická bohoslužba v jejich modlitebně (dr. Zikmunda Wintra 15), která se bude konat od 19 a na které bude kázat otec Miloš. NEKONÁ SE MŠE U SV. GOTHARDA OD 17.30.

Druhou akcí pak bude benefiční koncert evangelického pěveckého sboru s africkým sborem ve čtvrtek 13. června 2019.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.