16. 1. 2024

Příprava na manželství a požehnání

V 18:30 začíná nový cyklus přípravy na manželství – od letoška je možné, aby se ho zúčastnily i dvojice, které nemohou přijmout svátostné manželství, ale stojí o to, aby jim kněz požehnal. Tato příprava obsahuje i vysvětlení rozdílu mezi manželstvím a partnerstvím, mezi svátostí a požehnáním.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.