15. 6. 2022

Biblický večer

149. POROD DÍTĚTE
Leviticus, kap. 12

Nejen narození, ale už početí dítěte je z hlediska existence lidstva velkým zázrakem a velkou událostí. Abychom však i my věřící „dovolili“ Bohu, že může mluvit i do této sféry života, musíme se nejdříve shodnout na tom, že Bůh nestvořil vesmír a naši planetu pro mě, pro mou rodinu, příp. pro mou generaci, ale pro člověka obecně. A proto každý z nás je povinen veškeré stvoření chránit a udržovat, a kromě v Bibli vyjmenovaných případů se také postarat o trvání lidského rodu. Židé si tenkrát více než my dnes byli vědomi toho, že pokračování rodu i celého národa není samozřejmostí. Různé nemoci, ale i vraždy a války ohrožovaly na existenci celé starověké kmeny. Když se ze spojení muže a ženy počalo dítě, bralo se to jako požehnání Boží. A proto na jednu stranu bylo zapotřebí Bohu přinést oběť, a na stranu druhou se o nový život společně postarat. Výchova tedy byla záležitostí širší rodiny i celé židovské komunity.


Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.