1. 1. 2021

Nový rok

Nový rok je slavností Panny Marie, Matky Boží, kterou jako ženu i matku prosíme o blízkost během celého roku 2021 - možnost přijít tyto prosby předložit Bohu máme během slavnostních mší v 7:00, 9:00 (tato mše je neveřejná, streamovaná) a v 10:30.
Dnešní slavnost je zasvěcený den, kdy katolíky váže účast na společné mši jako povinnost, hledejme proto způsob, jak to naplnit, i za cenu brzkého vstávání anebo pobytu na kostelní zahradě.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.