21.11. 2018

Biblický večer

ZÁVĚR ABRAHÁMOVA CYKLU „Abraham vydechl naposled a zemřel v požehnaném stáří, jako stařec nasycený životem, a byl připojen ke svému lidu.“

Většina z nás netuší, že Abrahám měl po Sáře ještě další manželku a po Izákovi ještě další děti. Přesto se Bible bude dál zabývat pouze jedním z nich, Izákem. Než se tak ale stane, budeme svědky společné péče Izáka a Ismaele o pohřeb svého otce, jenž se stal příkladem víry pro židy, křesťany i muslimy.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.