10. 11. 2023

Zapojme se do společné modlitby

Prosíme o co největší zapojení do modlitebních aktivit: v úterý v 17 hodin se modlíme v kostele růženec, v pátek v 17 hodin večerní chvály (nešpory).
Slyšme výzvu jak Pana Ježíše, tak papeže Františka, kteří velmi naléhavě žádají, aby se věřící společně modlili především za naléhavé aktuální potřeby světa.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.