4. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Více než čtyři pětiny Alžírska představuje nehostinná a trvale neobyvatelná poušť Sahara.
Modleme se za všechny lidi, kteří se vydávají do pouští za zážitky, aby nedávali přednost dobrodružství před rozumem a nepodcenili nebezpečí, která takováto cesta s sebou nese.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.