20. 6. 2019

Mše sv. s adorací

Slavnost Božího Těla je letošním vyvrcholením pražského eucharistického kongresu, který svolal kardinál Dominik Duka: večerní mše svatá v katedrála začíná v 17 hodin, po ní následuje eucharistický průvod do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kde si duchovenstvo i lid připomene velkou osobnost české církve, kardinála Josefa Berana. V naší farnosti bude v tento den ranní mše svatá v 6:30, po ní následuje půlhodinová tichá adorace.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.