26. 12. 2018

svátek sv. Štěpána

Dnes je pouze jedna mše svatá - v 9:00

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.