28. 2. 2024

Biblický večer

193. VÝPRAVA PROTI MIDJÁNU

Numeri, kap. 31

Vypravěčskou formou se v této kapitole uvádějí příklady vojenských zvyklostí a teorií. Vyhlazení obyvatelstva je krajní prostředek očišťování země od modloslužby. Není snadné vysvětlit, proč se tolik nenávisti obrací zrovna na Midjánce, kteří jsou s Mojžíšem spřízněni. Zdá se, že jde opět o pozdější vývoj, kdy se počáteční oboustranná tolerance proměnila ve vzájemné soupeření, a to nejen o dobyté území, ale především o formu kultu. Bůh se svému lidu prezentuje jako jediná a čistá Pravda, Ten, který (jako jediný) je. Pokusí-li se někdo zpochybnit toto jeho postavení, sahá po něčem, co je Hospodinu jednoznačně vyhrazeno. Jde tedy o svatokrádež, jejímž důsledkem je ztráta důvodu žít, tedy smrt. Jde-li o zpronevěru celých rodů nebo i kmene, tato smrt se týká i celé této komunity.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.