2. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

Alžírsko získalo nezávislost na Francii teprve v roce 1962.
Modleme se za tu část místního obyvatelstva, která v sobě ještě stále nosí pocit křivdy z dlouholeté kolonizace, aby ve svých srdcích nedovolila zvítězit pomstě a nenávisti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.