11. 2. 2022

Přijďte pobejt! - Otevřený kostel sv. Gotharda

Otevřený kostel každý pátek v únoru (4., 11., 18., 25. 2. 2022) od 15:00 do 17:00 hod.
Vraťme do našich životů a do životů našich rodin návštěvy. Více než dva roky trvající covidová doba ukázala, kde je lidstvo nejzranitelnější, a to nejen v biologické oblasti jednotlivců, ale i ve společenské oblasti komunit. Prohloubilo se vzájemné odcizení, zvýraznil se individualismus. To vše bylo i před rokem 2020, nicméně pokud nám to nechybělo předtím, ještě méně nám to bude chybět nyní. Křesťanství je však charakteristické mj. právě navazováním a prohlubováním vztahů, a to nejen ke svým nejbližším. Najít si čas na sebe, navštívit druhé, pozvat je k sobě domů… Začít můžeme i tím, že na první místo položíme Ježíše. Navštívíme ho v jeho domě jen tak: setrváme hodinku v kostelní lavici, budeme si s ním povídat a znovu se naučíme naslouchat jeho vnitřnímu hlasu. Není to totéž jako účast na mši: jde o osobní a silně prožitý čas, kdy se odpoutáváme od pozemských záležitostí a na chvíli spočineme v Ježíšově blízkosti. V Bubenči je kostel sv. Gotharda otevřený každé páteční odpoledne. Kdy jste naposledy Ježíše navštívili sami za sebe anebo se svými dětmi či vnoučaty?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.