22. 1. 2020

Modlitba za Afghánistán

Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik mezinárodních smluv a dohod.
Modleme se za to, aby mezi našimi národy vládly přátelské vztahy, abychom obchodně i charitativně přispívali k odstranění tamní bídy a aby v zemi netrpěl nikdo z našich občanů.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.