5. 7. 2019

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Dnešní slavnost slovanských věrozvěstů můžete prožít i mší svatou v Bubenči - začíná tradičně v podvečer v 17:30

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.