28. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Více než polovina mladých voličů pod 30 let se nezajímá o politiku a nechodí k volbám.
Modleme se za zodpovědnost mladé generace, aby si byla vědoma toho, že v jejich rukou je osud nejen vlastního národa, ale i celého lidstva.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.