15. 8. 2022

Pondělí - mimořádná mše!

Slavnost Nanebevzetí P. Marie oslavíme u sv. Gotharda mší svatou v tradičních 17:30 hod.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.