7. 5. 2020

Modlitba za Angolu

K Angole patří i provincie Cabinda, exkláva, oddělena od zbytku státního území, která je zdrojem napětí i místem občasných násilných útoků.
Modleme se za občany kteréhokoli státu, kteří nedobrovolně a z jakýchkoli příčin zůstanou za jeho hranicemi, aniž by měli možnost rychlého a bezpečného návratu domů ke svým příbuzným.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.