23. 1. 2019

Biblický večer

IZÁKOVO POŽEHNÁNÍ JAKUBOVI
„Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: ´Požehnej také mě otče!´ On ale řekl: ´Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.´“

Když se Izák chystá požehnat svému staršímu synu, je opravdu už na smrtelné posteli? Izákova manželka Rebeka navede mladšího Jakuba, aby otce podvedl. Proč se Jakub, jemuž je v té době již čtyřicet let, nechá matkou ovlivnit? Zápletka s ukradeným prvorozenstvím tak pokračuje v ukradeném požehnání. Když se to dozví Ezau, rozhodne se, že po smrti svého otce Jakuba zabije.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.