24. 11. 2021

Biblický večer

128. MODLOSLUŽBA

Exodus 32,1–35

Je to již dlouho, co Mojžíš vystoupil na horu, a od té doby o něm v táboře nikdo nic neví. Navíc bylo ostatním lidem řečeno, že mají zákaz překročit geografickou hranici na úbočí, aby šli zkontrolovat, zda jejich vůdce ještě vůbec žije. Čtyřicet dnů bez Mojžíše (a protože Bůh k nim promlouval skrze něho, tak i bez přímého kontaktu s Bohem) bylo vyplněno předpisy a nařízeními o kultu. To vše Židy ale příliš nezajímá, chtějí děj. A když nemají jasno, co a jak mají dělat, tak si to vše berou do své vlastní režie a naléhají na Mojžíšova bratra Árona, aby jim v tom pomohl. Pokračování knihy Exodus najednou může být až příliš reálné a představitelné i pro nás ve 21. století. Nejde totiž pouze o směšnou představu, že zlatý býček, postavený před shromážděný lid, je skutečně bohem, jenž je vyvedl z Egypta, jako spíše o Boží upozornění všem generacím, co se stane, když (byť pro netrpělivost) se přestanou zajímat o to, co chce Bůh, a nahradí to tím, co si oni myslí, že Bůh chce. A jako „důkaz“, že je to ta správná volba, bude radost a veselí, které najednou zavládnou v lidském táboře.

Důsledkem však nakonec je tragédie: zničení desek Dekalogu značí zánik vztahu mezi člověkem a Bohem. Ze strany člověka.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.