31. 3. 2023

Křížová cesta - matky

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (31.3. v 17:00) se budou modlit matky za své děti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.