16. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Přestože jsou venkovští Arméni chudí, jejich pohostinnost je proslulá: jsou připraveni a ochotni pocestným nabídnout jak jídlo, tak nocleh.
Modleme se za to, abychom se lépe dívali kolem sebe, uměli u druhých lidí vidět dobrý příklad, nevymlouvali se na to, že to nejde, ale našli odvahu tento příklad napodobovat a následovat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.