4. 1. 2021

Modlitba za Bangladéš

Dnes v 17:30 se koná mše svatá za Bangladéš, po ní cca v 18:15 následuje prezentační večer o této zemi:
I když jsme se v projektu Modlitba za svět již modlili za několik muslimských zemí, poprvé se dostáváme do státu, jehož obyvatelstvo potřebuje opravdu nejenom velkou duchovní, ale i materiální a humanitární pomoc z celého světa. Velká část populace je stále negramotná, konzumuje kontaminovanou vodu a v zemi, kde téměř nenalezneme kameny, žijí v hliněných chatrčích, jen slabě odolných jak vůči silným tajfunům, tak proti ničivým povodním. Když Bangladéš postihne jakákoli přírodní katastrofa, mrtví se obvykle počítají na desítky tisíc. Křesťané zde tvoří zanedbatelnou menšinu, obvykle jde o misionáře, kteří v zemi provozují soukromé kliniky anebo školu. Právě jednu z nich podpoříme i my svou finanční sbírkou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.