5. 5. 2019

Farní pouť

Hostem bude P. Jiří Korda, po mši svaté pak bude možnost společně pobýt na kostelní zahradě, kde bude postavený stan.
Jídlo a nápoje se budou přebírat přede mší svatou v čase 9:30-10:15.
MŠE V 9 HODIN ODPADÁ.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.