8. 6. 2019

Přijetí do katechumenátu

V katedrále od 16:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.