30. 12. 2023

Elektrické vláčky na faře - ještě dnes a zítra!

Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče: Hrát si mohou přijít na faru v sobotu 10-12 anebo 14:30-17 hodin, v neděli po mších až do 13:00, následuje složení a úklid, kde také mohou pomoct děti i dospělí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.