3. 12. 2021

Výstav eucharistie - 17:00 hod

Další možnost, jak se zamyslet na stavem své duše a věnovat čas Tomu, jenž přišel na svět mezi nás, aby nám přiblížil cestu k věčné radosti. Dokonce On sám, Ježíš Kristus, se stal touto Cestou: když bsvůj život budeme připodobňovat tomu jeho, můžeme mít jistotu, že tento cíl nemineme. Poznat Ježíšův způsob života můžeme pouze tehdy, když ho budeme více pozorovat a ver svém srdci o něm přemýšlet. Je opravdu přílišným požadavkem najít si na takovéto dobrovolné zastavení se v kostele před vystavenou Svátostí půl hodiny měsíčně?

Od 15:00 otevřený kostel - 17:00 výstav eucharistie - 17:30 mše svatá

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.